Lukáš Perný v eseji pre Slovenské národné noviny: Pandémia a choroba systému

Pandémia ukázala skutočnú podstatu systému, v ktorom žijeme. Žiaľ, po mnohých očakávaniach sa myšlienka, že koronakríza zmení ľudí, že ľudia
začnú byť viac spolupatriční a solidárni, že sa otvoria možnosti nových spoločenských vízií, že sa začne riešiť bytová otázka, potravinová sebestačnosť, štátne vlastníctvo strategických podnikov a napokon že sa ľudia zamyslia nad zmyslom svojich životov, sa zatiaľ (!), ukázala ako naivná.

Čítať viac

Profesor Sipko: To Slovensko naše

V súvislosti s častým zdôrazňovaním materiálnych hodnôt, konzumu a západných hodnôt aj v kontexte dnešnej pandémie veľmi poučným bol televízny dokument pod názvom Hodina dejepisu (STV2, 4.5.2020). Maturanti z Komárna v slovenskej a maďarskej triede sa vyjadrovali najmä k súčasným slovensko-maďarským vzťahom a hoci bol materiál natočený v r. 2012, jeho obsah je stále mimoriadne aktuálny.

Čítať viac

Profesor Jozef Sipko: Otrokárstvo Západu a jeho dôsledky v súčasnosti

Keď v súčasnosti sledujeme v médiách správy o modernom otrokárstve, v ktorom pracujú najmä rumunskí sezónni robotníci v Nemecku (ale aj vo Francúzsku) po 16 hodín denne, tak nachádzame priame neľudské súvislosti s minulosťou, kedy západné štáty bohatli na otrockej práci afrických černochov. Viacdielny francúzsky… Čítať viac

Čítať viac