Komentár KSS: Nebezpečná hra so Slovenskom

Spoločensko-politická situácia na Slovensku, ktorá momentálne graduje v podobe vládnej krízy, je veľmi vážnym varovaním pre Slovensko. Rozohrala sa politická hra, ktorá môže mať fatálne dôsledky pre slovenskú suverenitu, štátnosť, medzinárodno-politickú orientáciu, bezpečnosť obyvateľstva i celej krajiny. Je tu reálne riziko dramatického zhoršenia životnej… Čítať viac

Čítať viac

Do hry sa vracajú hodnoty socializmu!

Tak, ako postupne prekonávame zdravotnú hrozbu vírusu Covid 19 vynárajú sa legitímne otázky, akou cestou sa môže spoločnosť ďalej uberať. Nebudem špekulovať nad pôvodom vírusu a ani inak konšpirovať. Dôsledkom tejto pandémie však budú silné spoločenské otrasy nielen v oblasti zdravotnej, ale hlavne hospodárskej, ekonomickej a politickej.

Čítať viac

Jozef Hrdlička k 30. výročiu nežnej revolúcie: Napravme demokraciu, je hrbatá!

Protestné hnutie na Slovensku Verejnosť proti násiliu požadovalo v novembri 1989 na námestiach odstránenie monopolnej vlády komunistickej strany a zároveň prisľúbilo „odkliatie“ demokracie. Preto pri hodnotení tridsaťročných výsledkov nežnej revolúcie bude užitočné, ak si ujasnime, čo chápeme pod pojmom demokracia. Definícia, že je to vláda ľudu – a k tomu povinný dodatok, že nič lepšieho zatiaľ nebolo vymyslené – nestačí.

Čítať viac

Jozef Hrdlička: Ľavicová alternatíva pre Európsku úniu existuje!

Prebiehajúca európska integrácia priniesla nepochybne pre národy Európy množstvo pozitívnych zmien, ktoré sa týkajú predovšetkým slobodného pohybu osôb v priestore Európskej únie a v tomto zmysle je prínosom pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu v rôznych oblastiach, ako napríklad hospodárstvo, veda, školstvo, kultúra i sociálna politika.

Čítať viac

Jozef Hrdlička: Komunisti odmietajú globálny pakt o migrácii!

Prevzali sme z Hlavných správ. Predseda Komunistickej strany Slovenska Jozef Hrdlička sa dnes ostro postavil proti tzv. globálnemu paktu o migrácii. „Takýto dokument Slovensko nepotrebuje. Musíme mať kontrolu nad tým, koho k nám prijmeme a musí byť zachovaná suverenita Slovenska,“ povedal Hrdlička.… Čítať viac

Čítať viac