Knižnica 2: dve tretiny potrebných financií je už vyzbieraných – už len krôčik nás delí od spustenia projektu

V prvom rade chceme poďakovať všetkým aktívne zúčastneným podporovateľom, kotrý už prispeli na projekt. Doposiaľ sme vyzbierali 1295 eur, čo sú skoro 2/3 z cieľovej sumy. Ďakujeme. Zbierka je otvorená do konca septembra, každý aj menší dar veľmi pomôže… Čítať viac

Čítať viac

Karol Ondriaš – kandidát DAV DVA a KSS na kandidátke č. 23: Zrušenie reklamy v Európskej únii

Budem presadzovať zrušenie reklamy v Európskej únii.
To, že všadeprítomné reklamy účinkujú na ľudí je vedeckým dôkazom, že veľká časť súčasnej populácie sa mentálne neodlišuje od stáda oviec a baranov. A že vodcovia stád, t.j. majitelia médií-reklám, na požiadanie ženú toto ľudské stádo hore grúňom alebo dolu grúňom.

Čítať viac