Prírastok do e-knižnice: Voltaire: Pojednanie o metafyzike

Davistická Knižnica 2 bude doplnená o ďalšiu zaujímavosť. Voltaire vlastným menom François-Marie Arouet (* 1694 – † 1778), bol francúzsky filozof a najznámejší francúzsky osvietenský spisovateľ. Voltairovo dielo je k dispozícii aj na projekte Gutenberg. Prinášame vám ukážku z českého vydania Výboru z diela, konkrétne Pojednanie o metafyzike.… Čítať viac

Čítať viac

O zrode a nedotknuteľnosti právneho systému vládnucej triedy. Nadčasový článok DAVistu Andreja Kojnaka: POMER PRÁVA K SPOLOČENSKÝM TRIEDAM

DAV, zima 1924, str.14-16 Je nemožné vydať v štáte zákona, ktorý nebol by následkom sociálneho boja, výrazom víťazstva na strane jednej a porážky na strane druhej. (Gumplowicz) Panujúca právnická náuka vidí v práve systém normatívny, súhrn predpisov, vynutiteľných štátnou… Čítať viac

Čítať viac

Nadčasová kritika od DAVistu Alexa Križku: BOJ ZA SLOBODU TLAČE

autor: Alex Križka, DAV, zima 1924, str. 6-8 „Povedz pravdu, vybijú ti oko.“ Nedávny pokus ministerstva spravodlivosti o nové sputnanie tlačovej slobody neobyčajnou mierou oživil našu žurnalistiku. Všestranný boj o slobodu tlače rozvinul sa veľmi ostro a energicky. Zjav… Čítať viac

Čítať viac

Andrej Sirácky: O takzvanom rozpore indivídua a spoločnosti

DAV, jar 1925, str.24-27 Za nutné potrebujem objasniť niektoré základné pojmy, ktoré s indivíduom vlastne súvisia. Dôvody antikolektivistov, zhodujúce sa svorne v tom, že kolektivizmus sa zakladá na nesprávnom biologicko-psychologickom poznatku, sú dostatočne známe. Dôvodia: socializmus prehliada vplyv individuálnej… Čítať viac

Čítať viac