MANIFEST MINÁČOVSKEJ ĽAVICE

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Dvaja zakladajúci členovia projektu DAV DVA vytvorili politický a kultúrny manifest, ktorý bol publikovaný 2. augusta 2023 na vtedy pasívnej stránke DAVDVA.sk. Manifest je zároveň morálnym kompasom proti dobe marketingovej a odpoveďou na otázku, čo by mala robiť skutočne autentická ľavica v 21. storočí… Zverejňujeme ho znova pri príležitosti obnovy stránky DAV DVA. Manifest môžete ľubovoľne šíriť, a ak s ním súhlasíte, môžete ho dole v komentároch podpísať.

MANIFEST MINÁČOVSKEJ ĽAVICE 

Mináčovská ľavica prijíma všetko pozitívne zo skúseností s budovaním socializmu (rozvoj sociálneho zabezpečenia obyvateľov ČSSR v sedemdesiatych rokoch) a  plne reflektuje všetky negatívne javy (cenzúra, perzekúcie v päťdesiatych rokoch, obmedzovanie umeleckej resp. tvorivej slobody, likvidácia národnej inteligencie, umelé presadzovanie proletárskeho kozmopolitizmu či prenasledovanie pre svetonázorové a náboženské presvedčenie).

Mináčovská ľavica po vzore Novomeského, Clementisa, Mináča, Husáka a ďalších odmieta oddeľovať socializmus od národa. Národné chápe Mináčovská ľavica ako základnú komunitárnu kategóriu spojenú s úsiliami o vybudovanie socializmu v lokálnych podmienkach. Internacionálne vníma Mináčovská ľavica ako medzinárodné úsilie o vybudovanie sociálne spravodlivej a mierovej spoločnosti v kooperácii s inými národmi, teda po vzore Kollára a Šafárika, nie ako popretie existencie národných identít, ale ich kooperáciu k budovaniu humanizmu. Slovenský národ reprezentujú (ako kategóriu) všetci jeho občania so slovenskou občianskou príslušnosťou, ktorí sú teda oprávnení voliť politických predstaviteľov slovenského národa, teda aj národnostné menšiny, ktoré prijali túto kategóriu.   Mináčovská ľavica zároveň podporuje všetky úsilia o národné a sociálne oslobodenie národov vo svete, ktoré smeruje k socialistickej spoločnosti.

„Hovorme o tom, že sme krajina, ktorá mala velikánov… Takým ľuďom ako bol baťko Mináč alebo doktor Vladimír Clementis s úctou a rešpektom vzdám hold…“

Robert Fico

Mináčovská ľavica predpokladá, že socializmus možno vybudovať iba prostredníctvom sociálne emancipovaných národných štátov a odmieta (ako nereálny a naivný) predpoklad nastolenia socializmu zhora (najmä po skúsenostiach s praktikami a aktivitami tzv. západných ľavicových strán v Europarlamente, ktoré sa maximálne vzdialili od cieľa vybudovania socialistickej spoločnosti). 

Mináčovská ľavica odmieta militarizmus, podporuje mierové úsilia, uvedomujúc si riziká jadrovej apokalypsy.

Mináčovská ľavica odmieta tak extrémny centrizmus (progresivizmus), ktorý sa prezentuje ako liberalizmus popierajúci základný liberálny princíp slobody slova (k progresivizmu sa hlási aj tzv. „západná liberálna ľavica“), ako aj extrémny konzervativizmus (ľudáctvo). Oba javy považuje za spoločensky deštruktívne, pričom prvý speje k extrémnemu individualizmu, svojvôli jednotlivcov, spoločenskej deštrukcii, zavádzaniu politickej korektnosti a cenzúry (cancel culture) a druhý k extrémnemu izolacionizmu, šovinizmu, antisemitizmu a rasizmu.  Mináčovská ľavica zároveň neodmieta pokrokové prvky historických bojov socializmu späté s liberalizmom (boj za slobodu slova, sloboda umeleckej tvorby, všeobecné volebné právo, boj proti feudalizmu, poddanstvu a otroctvu, boj za rovnoprávnosť), ako aj konzervativizmu (fungujúca rodina v ekonomickom a sociálnom zmysle ako základná bunka spoločnosti, pozitívne sociálne prvky v tradíciách, dejinná kontinuita, národno-emancipačné úsilia generácií národného obrodenia). Mináčovská ľavica odmieta perzekúcie ľudí pre názor či ideové presvedčenie a odmieta fenomén cancel culture nakoľko v neslobodnom prostredí nie je možný slobodný rozvoj kultúry, filozofie, umenia či vedy. Mináčovská ľavica predpokladá, že človek si môže sám slobodne vybrať, ktorým ideám veriť a ktoré odmietnuť bez toho, aby ich reguloval štát alebo súkromné korporácie.

Mináčovská ľavica podporuje demokratické princípy tak v ekonomickej (podpora samosprávneho riadenia, družstevníctva), ako aj politickej sfére (suverenita vlády je vždy spojená s demokratickou zvrchovanosťou ľudu, ergo moc a legitimita moci pochádza vždy od ľudu). Mináčovská ľavica zároveň odmieta rôznorodé formy podvodnej mediálnej manipulácie politických strán a aktivistov pri marketingových stratégiách, ktoré zároveň spôsobujú informačný smog a hodnotovú dezorientáciu.  Preto navrhuje vytvorenie jednotnej platformy (webová stránka či úradná tabuľa v meste či obci), kde by sa ľudia rozhodovali ako voliť iba na základe prezentovaného politického programu.

Mináčovská ľavica je antikapitalistická a usiluje o podporu všetkých prvkov, ktoré povedú slovenskú spoločnosť k socializmu a (predpokladom pre budúcu spoločnosť je aj podpora idey kooperativizmu v lokálnych podmienkach).

Mináčovská ľavica podporuje znárodnenie strategických podnikov a posilnenie úlohy štátu, odmieta ďalšiu privatizáciu veľkých podnikov, no zároveň nechce klásť zákonne prekážky ekonomickej iniciatíve jednotlivcov pri ich samostatnej zárobkovej činnosti pokiaľ nezasahuje do práv iných.  

Mináčovská ľavica podporuje rozvíjanie verejného priestoru a odmieta jeho komercionalizáciu tak vo fyzickej podobe (ulice, parky, námestia, nábrežia atď.), ako vo virtuálnej (internet).

Mináčovská ľavica podporuje zdanenie veľkých korporácií a progresívnu daň. 

Mináčovská ľavica nadväzuje na pokrokové inšpirácie slovenských dejín v národnom obrodení, počnúc bernolákovcami, Generáciou Všeslávie, štúrovcami, hlasistami, davistami a ďalšími inšpiratívnymi generáciami s cieľom vyzdvihnutia ich pokrokových sociálnych a národno-emancipačných úsilí.

Mináčovská ľavica je za náboženskú slobodu okrem náboženských extrémov, ktoré nie sú v súlade s humanistickými princípmi.

Mináčovská ľavica podporuje primárne rozvoj slovenskej kultúry a vníma kontinuitu s pokrokovými tvorcami slovenskej kultúrnej stavby. Zároveň slovenskú kultúru neizoluje od svetovej a po vzore medzivojnového DAVu (európske avantgardy v literatúre, filme či divadle, preklady svetovej literatúry, moderná architektúra atď.) prijíma zo svetovej, ako aj domácej kultúry (napr. pokrokový odkaz štúrovcov) pozitívne inšpirácie.

Mináčovská ľavica je za zdravý a prirodzený, teda nedoktrinársky, environmentalizmus a rozvíja pozitívny vzťah k verejnému priestoru a prírode. 

Podporovateľ Mináčovskej ľavice nemusí byť nutne organizovaný v politickej strane. Idey Mináčovskej ľavice môže rozvíjať tak na poli kultúry a umenia, ako aj v reálnej politike. Mináčovská ľavica nie je viazaná na žiadnu politickú stranu, no zároveň môže mať ideové prieniky s viacerými slovenskými politickými stranami sociálneho (resp. sociálno-demokratického), národného (národno-konzervatívneho), environmentálneho či socialistického (alebo komunistického) charakteru.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
3 thoughts on “MANIFEST MINÁČOVSKEJ ĽAVICE

 • 26. augusta 2023 at 8:07
  Permalink

  „Za náboženskú slobodu okrem extrému“- Kto rozhoduje o tom, čo je považované za extrém? niečo čo je v pozpore s niehoho herézou?

  „Nechce klásť prekážky ekonomickej iniciatíve jednotlivcov pri ich samostatnej zárobkovej činnosti pokiať nezasahuje do práv iných“…
  -Okay takže vydavateľ ktorý chce na predaji knihy zarobiť ju môže teda odmietnuť vydať kedže vie, že sa mu možno nevrátia ani náklady. Prípadne môže odmienuť vydať niečo čo sa mu nepáči alebo sa s tým nestotožňuje. Nebude to nikto považovať za „zasahovanie do práva druhého že“?

  založte radšej družstvo alebo sa venujte niečomu ekonomicky prospešnému

  Reply
 • 26. mája 2024 at 14:47
  Permalink

  Vítam iniciatívu Mináčovskej ľavice a hoci aj trochu oneskorene ju plne podporujem a ak sa počíta táto reakcia, tak ju týmto podpisujem. Zároveň považujem za potrebné šíriť odkaz Vladimíra Mináča ako jedného z najväčších slovenských mysliteľov 20. storočia.

  Reply
 • 27. mája 2024 at 0:21
  Permalink

  Geniálne napísaný manifest, podpisujem.
  Konečne DAV DVA ukázal svoju ideologickú podobu.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *