Marxistická knižnica

Knižnica DAV DVA: pozri aj Archív DAV – zv. 1924 – 1933 // e-Knižnica DAV DVA – súčasní autori //Anarchistická knižnica // Sociálna knižnica // Marxistická knižnica // Odporúčaná literatúra //


Medzinárodná knižnica marxist.org

Marxists Internet Archive

  Special 100th Anniversary of the Russian Revolution Page

The Marxists Internet Archive (MIA, http://www.marxists.org/) is an all-volunteer, non-profit public library, established in its present form in 1998 (see also the MIA history page for the archive’s earlier history). In 2016, MIA averaged 2.1 million visitors per month, downloading 12.4 million files per month. This represents a 63% increase in visitors since 2010.

Česká sekcia Marxist.org

Marxistický internetový archív Vám chce v prvé řadě umožnit snadný přístup ke „klasikům“ marxismu. Většina textů je již k dispozici v anglickém jazyce a doufáme, že s budováním neanglické části bude moci využívat archív stále více lidí.

Co je marxismus

Karel Marx a Bedřich Engels

Lev Davidovič Trocký

Róza Luxemburgová

Ted Grant

Vladimír Iljič Lenin

Mimoto chceme dát k dispozici dodatečné dokumenty a prohlášení, které přispívají k hlubšímu chápání marxismu a hnutí pracujících. Tyto dokumenty a prohlášení budete nacházet v jiných částech archívu, které jsou stále ve výstavbě.

Budování české části archívu je na počátku. Pokud hledáte texty, které dosud česká část neobsahuje, zkuste to v anglické části.  Doufáme však, že toho bude v českém jazyce k dispozici stále více. Pokud máte nějaký návrh, kontaktujte nás!

Pokud chcete pomoc s budováním tohoto archívu – jakákoli pomoc je vítána – obraťte se prosím na MIA Admin Ctee, který se stará o českou část nebo na Jørna Andersena, který se stará o celou neanglickou část archívu. Stejně tak, pokud najdete chybu nebo máte nějaké zlepšovací návrhy.

Tato stránka je určena pro ty, kdo se s marxismem setkávají poprvé a není určena jako náhražka pečlivého studia marxistických děl.

Marx rozmlouvající s dělníky

Podle Lenina existují Tři zdroje a tři součásti marxismu: materialistická filosofie, kritika politické ekonomie a socialistická politika.

Marxistická filosofie

Následující dvě práce napsal Marx na úplném začátku své politické kariery:

These o Feuerbachovi
Protiklad materialistického a idealistického názoru v „Německé ideologii“.

Marx Engels Německá ideologie.

O 35 let později napsal Engels, vedený snahou o popularizaci Marxových myšlenek, Vývoj socialismu od utopie k vědě.

• Utopický socialismus
• Dialektika
• Historický materialismus

Marxova kritika politické ekonomie

Ve své řeči před vůdci Mezinárodního dělnického sdružení v r. 1865 vysvětloval svůj pohled na fungování kapitalizmu.

Mzda, cena a zisk

Ale měli byste zkusit přečíst si 1. kapitolu Kapitálu – Marxovi nejdůležitější práce.

Marxova politika

Toto je Marxova řeč o Pařížské komuně, kdy dělnictvo v r. 1871 získalo moc nad Paříží:

Pařížská komuna

A určitě si musíte přečíst Komunistický manifest, který je hlavním dokumentem, shrnujícím zásady marxismu, který byl publikován v roce 1848.

Ve svém studiu můžete pokračovat seznamováním se životopisy a hlavními pracemi marxistů různých zásad, žijících v různé době a v různých zemích, které již částečně naleznete v obsahu české sekce Marxistického internetového archivu.

Protože česká sekce MIA ještě jenom vzniká, neobsahuje zatím zdaleka všechna díla, která jsou již publikována v sekcích jiných jazyků. Proto jestli máte jakékoliv dotazy nebo návrhy kontaktujte správce české sekce nebo kteréhokoliv ze spolupracujících dobrovolníků MIA z jiných jazykových sekcí.

Hlavné diela

 

  

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom