DAV a DAVisti

Zverejňujeme prvý z článkov III. čísla od autora Jaroslava Košeľu. III. číslo DAV DVA si stále môžete objednať na dav.dva@protonmail.com DAVANTGARDA, tak znie názov v poradí už tretieho čísla DAV DVA. Modernizmus a avantgarda sprevádzali ľavicovú filozofiu, kultúru a politiku na priesečníku dejín. Aj dnes existuje určitá analógia medzi futuristickými víziami avantgardy 20. rokov a… Čítať viac

Čítať viac

Úrady práce – slúžia alebo len šikanujú?

Mal by som jeden významný nápad, ako by sa mohli podstatným spôsobom zredukovať výdavky štátneho rozpočtu, ktoré sa do značnej miery vynakladajú neefektívne. Je ním prehodnotenie činnosti všetkých ÚPSVaR-ov na celom území SR ako takých, pretože táto šikanózne-byrokratická inštitúcia absolútne nemá charakter pomoci tým, ktorí to objektívne potrebujú, jej úlohy sa zredukovali na čistú represiu… Čítať viac

Čítať viac

Agresívny útok na najpotrebnejších

Agresívny útok na tých najpotrebnejších alebo ako spoločnosť začína inklinovať k hnedej fašizácii       Pred časom sa mi dostalo do rúk vydanie českého pravicového denníka MF Dnes zo dňa 3. augusta 2016, na ktorého titulnej stránke sa palcovými titulkami vynímal nadpis Zákon proti záhaľke – Štát chce dostať ľudí  do práce, sprísni podmienky pre nezamestnaných.  

Čítať viac

Hypotéky a úvery ako nástroj ľahkého ovládania

Pre súčasné kapitalistické zločinné zriadenie (ďalej len KZZ) sa v uplynulých 27 rokoch stalo všeobecne akceptovanou normou pravidlo, že bývanie musí byť natoľko drahé a nedostupné pre bežného občana, aby sa tento, pokiaľ niekedy chce bývať vo vlastnom, musel doživotne zadĺžiť, čím je zároveň pošliapané právo každého občana na bývanie. Teraz si na jednom teoretickom príklade… Čítať viac

Čítať viac