Pôvodní autori DAV

Knižnica DAV DVA: Archív DAV – zv. 1924 – 1933 // e-Knižnica DAV DVA – súčasní autori //Anarchistická knižnica // Sociálna knižnica // Marxistická knižnica // Odporúčaná literatúra //

Pozri aj Archív DAV – zv. 1924 – 1933

Štefan Drug: Dav a davisti
Viliam Plevza: Davisti v revolučnom hnutí

Knižnica DAVu na Scribd

Revue DAV 1924 – 1933 by L. P. on Scribd

Libor Kněžek: O Dave a Davistoch by L. P. on Scribd


Vladimír Clementis 

Vladimír Clementis bol slovenský politik, právnik, spisovateľ a prekladateľ. Wikipédia
Dátum narodenia20. septembra 1902, Tisovec
Úmrtie3. decembra 1952, Praha, Česko 
Dielo:

Andrej Sirácký

Andrej Sirácký bol slovenský sociológ, filozof, politológ a komunista pochádzajúci z Vojvodiny. Wikipédia

Dátum narodenia9. decembra 1900, Petrovec, Srbsko
Úmrtie29. septembra 1988, Bratislava

Daniel Okáli
Daniel Okáli bol slovenský právnik, politik, literát a literárny kritik. Patril medzi zakladateľov skupiny Davistov, teda združenia ľavicovo orientovaných spisovateľov a politikov. Wikipédia
Dátum narodenia9. marca 1903
Úmrtie23. novembra 1987, Bratislava
Dielo:

Laco Novomeský

Laco Novomeský bol slovenský komunistický politik, ľavicový intelektuál, spoluzakladateľ DAV-u, básnik, redaktor, novinár, publicista. Písal aj pod pseudonymami: A. Wikipédia
Úmrtie4. septembra 1976, Bratislava
Dielo:
Peter Jilemnický
Peter Jilemnický bol komunistický slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ českého pôvodu. Wikipédia
Úmrtie19. mája 1949, Moskva, Rusko
Dielo:

Eduard Urx

Eduard Urx bol český a slovenský politik, novinár, prekladateľ, literárny kritik a teoretik. Patril medzi Davistov. V roku 1941 ho zatklo gestapo, bol väzňom na Pankráci a v koncentračnom tábore Mauthausen, kde bol aj popravený. Wikipédia
Dátum narodenia29. januára 1903

 Ján Poničan

Ján Poničan bol slovenský básnik, prozaik, dramatik, prekladateľ a publicista. Wikipédia
Dátum narodenia15. júna 1902
Úmrtie25. februára 1978, Bratislava
 

Fraňo Kráľ
Fraňo Kráľ bol slovenský medzivojnový básnik, prozaik socialistického realizmu a politik. Wikipédia
Úmrtie3. januára 1955, Bratislava
Dielo:

Gustav Husák

JUDr. Gustáv Husák, CSc. bol najvýznamnejší slovenský komunistický politik druhej polovice 20. storočia v ČSSR. Prešiel vzostupmi aj pádmi, aby sa nakoniec stal generálnym tajomníkom KSČ a prezidentom ČSSR.Wikipédia
Úmrtie18. novembra 1991, Bratislava