Matej Barč: Výročie úmrtia básnika Janka Kráľa

Včera sme si pripomenuli výročie úmrtia básnika Janka kráľa, ktorý býva tradične označovaný za „najrevolučnejšieho“ z mladej štúrovskej generácie, ktorá v prvej polovici 40. rokov položila svojou kodifikáciou novej spisovnej slovenčiny uholný kameň na stavbe slovenského národného života. V oblasti literárnej sa… Čítať viac

Čítať viac

Pohár červeného vína, spisovateľ Matej Barč v komparatívnej recenzii na tvorbu Fraňa Kráľa

9. MAREC, DEŇ NARODENIA FRAŇA KRÁĽA KRÁĽ, Fraňo: Pohár červeného vína, Bratislava: Tatran, 1973, 101 s. Výber z poézie Fraňa Kráľa v podaní Daniela Okáliho z r. 1973 predstavuje prierez básnickou tvorbou tohto proletárskeho básnika a prozaika, pričom vo výbere dominujú skôr texty… Čítať viac

Čítať viac

Matej Barč o knihe Utopisti, vizionári sveta budúcnosti (Lukáš Perný: Utopisti, vizionári sveta budúcnosti)

Spoločenský vývoj po roku 1989 sa najmä v rámci tzv. postkomunistického bloku niesol v znamení výroku Margaret Thatcherovej: „There is no alternative.“ Nijaká alternatíva neexistuje. Všetky teórie a koncepty líšiace sa od surového individualistického kapitalizmu neoliberálneho typu boli paušalizované ako totalitárne alebo… Čítať viac

Čítať viac