Sudca Branislav Harabin vyzýva predsedu Súdnej rady Jána Mazáka!

JUDr. Bra­nis­lav Ha­ra­bin, sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I        Je Ján Mazák sku­toč­ne tým správ­nym člo­ve­kom na če­le Súd­nej ra­dy? Pán Ma­zák od­stúp­te!  Iba dô­ve­ra po­li­ti­kov na člen­stvo v Súd­nej ra­de nes­ta­čí.  Súd­na ra­da Slo­ven­skej re­pub­li­ky je naj­vyš­ší or­gán sud­cov­skej le­gi­ti­mi­ty.… Čítať viac

Čítať viac

Vojenský analytik Milan Vanc: Zabudla Kolíková, že v Ružomberku je väznica? Prečo Lučanského strážili príslušníci z B. Bystrice?

Na sociálnej sieti sa vojenský analytik Milan Vanc zamýšľal nad tým ako ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) povedala a tým podľa neho klamala, keď argumentovala, že najbližšie zariadenie pre odsúdených k Nemocnici v Ružomberku je v Banskej Bystrici.… Čítať viac

Čítať viac

Čo ešte Ministerstvo spravodlivosti SR tají? Potvrdila sa pravdivosť Radačovského dokumentu a zúfalá reakcia ministerstva

Po zverejnení dokumentu JUDr. Radačovského, právneho zástupcu rodiny Lučanskej, sa okamžite ozvalo Ministerstvo spravodlivosti SR a ZVJS, ktorí tento dokument potvrdili za pravdivý. Opäť sme sa dozvedeli, o čom sa doteraz nikde nerozprávalo a nespomenula to ani ministerka spravodlivosti… Čítať viac

Čítať viac

Miroslav Radačovský: Závažný dôkaz. M. Lučanský mal byť na dvoch miestach naraz! (video)

Trenčín – Dnešné strenutie komisie, ktorú zriadila ministerka Kolíková (Za ľudí) sa konalo bez účasti poškodenej strany, pozostalých po generálovi Milanovi Lučanskom, v zastúpení JUDr. Radačovského. Štatút komisie údajne nepovoľuje sa zúčastniť na úkonoch nikomu okrem poslancov, novinárov, mimovládok… Čítať viac

Čítať viac

R. Fico: Na Slovensku pôsobí organizovaná justično-mediálna skupina

Predseda SMER-SD Robert Fico na sociálnej sieti vyjadril závažné podozrenia. Facebook Robert Fico: Vzhľadom na zaujímavú výmenu názorov s “objektívnym” Denníkom N, zverejňujem plný text príspevku, ktorý spomínanému denníku zdvihol mandle. Robert Fico: Na Slovensku pôsobí organizovaná justično-mediálna skupina… Čítať viac

Čítať viac