PAVOL JANÍK: Predčasne a Z domova (básne)

Ilustračný obrázok: Jar v Medickej záhrade, Július Nemčík; https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:SGP.O_1115 PREDČASNE Ako keby som na poludniepresne podľa cestovného poriadkustratil pamäť. Tak prenikavo a nedvojzmyselne odchádzaš. Vyprázdneným územím lomcuje zimaako malé zemetrasenie. To pod zemou vybuchujú vône,kým ty napínaš čoraz tenšiu… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: 30 rokov abnormalizácie

Súčasná etapa vývoja už očividne počíta s vysokým vekom a úmrtím väčšiny osôb exponovaných koncom roka 1989, preto sa v legislatívnom procese zjavujú snahy paušálne zavrhnúť aj doteraz dôsledne tabuizované kategórie niekdajších vplyvných štátnych a straníckych činiteľov. Isteže je to súčasť dodatočnej politickej polarizácie, za ktorou stoja predovšetkým záujmy USA.

Čítať viac

Pavol Janík: Miroslav Válek o Václavovi Havlovi

Myšlienky obsiahnuté v nadčasovom posolstve predsedu ZČSS Miroslava Válka netreba ani dnes s odstupom desaťročí osobitne komentovať, pričom je zrejmé, že formulácie básnika zrkadlia jeho osobnostnú hĺbavosť, ktorou sa veľmi výrazne odlišuje od zvyčajnej plytkej rétoriky nielen vtedajších, ale aj súčasných politikov.

Čítať viac