Ľudový agent ľudovej armády. Recenzia na knihu O. Jurmana

O. Jurman: ŠPION – 30 let ve službách vojenské rozvědky Zvoleným názvom recenzie nechcem znižovať váhu literárne spracovaných spomienok autora, ktorý bol v rokoch 1963 – 1992 spolupracovníkom vojenskej rozviedky, naopak chcem zdôrazniť autentický pohľad zdola na činnosť Spravodajskej správy… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Komunikačná stratégia štátu

K základným východiskám pre adekvátnu orientáciu v problematike komunikačného pôsobenia patrí dôraz na zásadu sústavnosti a systematickosti všetkých činností, ktoré sa na dosahovaní želateľných cieľov podieľajú. V tejto súvislosti treba akcentovať predovšetkým skutočnosť, že nijaké jednorazové opatrenia, či jednotlivé… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Trapas na najvyššej úrovni

Ako býva zvykom, v súvislosti s dôležitými medzinárodnými rokovaniami sa uskutočňujú informatívne stretnutia kľúčových aktérov s novinármi. To, čo sa však odohralo v Bielom dome za prítomnosti nášho premiéra, bol naozaj trapas na najvyššej úrovni. Americkí žurnalisti nepoložili nášmu predsedovi vlády ani… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Nevedia, že to nevedia

Jeden z najrenomovanejších slovenských investigatívnych novinárov po tom, čo mu polícia ukázala, ako bol sledovaný, na televíznej obrazovke vyhlásil, že už nebude taký naivný ako doteraz. Tým azda nechtiac priznal, že investigatívni žurnalisti naozaj vôbec neexistujú, len sa rozliční naivní pracovníci médií nechávajú využívať na inscenovanie takzvaných únikov informácií.

Čítať viac

Pavol Janík: Európske Slovensko

V načrtnutej situácii sme dostali do poštovej schránky oznam a zoznam v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, ktorý – napriek názvu – nie je zákonodarným orgánom celého kontinentu, ale iba jeho časti – konkrétne Európskej únie. Nepochybujem však, že (na rozdiel odo mňa) je väčšine voličov – nielen na Slovensku – všetko, čo sa týka Európskej únie, úplne jasné. Mimochodom – v spomínanom predvolebnom súpise po dvojjazyčnom názve (v slovenčine a v angličtine) nasledujú kandidátne listiny už len po slovensky, vrátane profesií osôb a názvov politických strán, takže sú pre ľudí, ktorí síce žijú na Slovensku, ale komunikujú iba po anglicky, úplne nezrozumiteľné.

Čítať viac

Pavol Janík: Prax relativity zla

Bývalý šéf jednej z izraelských spravodajských služieb Yakov Kedmi v televíznej diskusii zdôraznil, že Nemecko nevynašlo zločiny proti ľudskosti, ale ani Norimberský proces za nimi nedal bodku. Spomínaný súd neriešil vojnové zločiny víťazov – napríklad anglo-americké kobercové nálety na Drážďany. Prvé koncentračné tábory vytvorila Veľká Británia počas búrskych vojen a zhromaždila v nich civilných obyvateľov (starých ľudí, ženy a deti), pričom ich väznili v takých podmienkach, že zahynulo viac ako 90 % internovaných osôb. Keď Turci systematicky vyvraždili 1,5 milióna etnických Arménov, pričom dodnes túto genocídu popierajú, tiež dali Hitlerovi návod, ako možno pristupovať k likvidácii politických oponentov, židov a príslušníkov rozličných národov, najmä slovanských.

Čítať viac

Pavol Janík: Fakty namiesto emócií

Niekdajší šéf jednej z izraelských spravodajských služieb Yakov Kedmi neprestáva šokovať účastníkov televíznych diskusií chúlostivými informáciami, ktoré dôverne pozná z vlastnej profesionálnej skúsenosti. Podľa jeho vyjadrenia výzvedné organizácie postsocialistických štátov a osobitne pobaltských republík po prechode do záujmovej sféry USA odovzdali svoje operatívne dokumenty americkej Ústrednej spravodajskej agentúre (Central Intelligence Agency – CIA), ktorá ich podrobne študuje a využíva vo svoj prospech.

Čítať viac

Pavol Janík: Slabo napísaný silný príbeh

Na knižnom trhu sa objavila publikácia s názvom Český krtek v CIA a s podtitulom Cesta Karla Köchera z StB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu (Praha 2015), ktorej autorom je novinár Vladimír Ševela. Treba hneď úvodom konštatovať, že väčšina podstatných informácií, týkajúcich sa zvolenej témy, je súčasťou diela amerického žurnalistu Ronalda Kesslera Spy Vs. Spy: The Shocking True Story of the FBI’s Secret War against Soviet Agents in America (New York 1988), teda Špión proti špiónovi: Šokujúci pravdivý príbeh tajnej vojny FBI proti sovietskym agentom v Amerike.

Čítať viac

Pavol Janík: Námet na hollywoodsky film

Jedným z pozoruhodných spravodajských prípadov v nie tak dávnych dejinách je dramatický príbeh Erwina van Haarlema. Jeho skutočná totožnosť ostávala zahalená tajomstvom aj na londýnskom súde Old Bailey, kde ho v marci 1989 odsúdili na 10 rokov za špionáž v prospech Československa bez toho, aby vedeli, koho vlastne súdia, čo predstavuje zrejme absolútny unikát v histórii justície.

Čítať viac

Pavol Janík: Federácia je problém?

Kľúčový predstaviteľ ruských konceptuálnych technológií v najnovšej relácii označil za najväčší problém bývalého Sovietskeho zväzu a niekdajšej Juhoslávie ich federatívne usporiadanie, ktoré umožnilo neskorší rozpad uvedených krajín. Nič na tom nemení fakt, že namiesto spojenia federatívne usporiadanie použil formuláciu administratívne usporiadanie podľa národností. Keďže jeho rétorika vždy v záverečnej časti jednotlivých vystúpení má charakter modlitebne sa opakujúcich zaklínadiel, ktoré niekto začína preberať aj na Slovensku, zrejme treba vecne a obsahovo korigovať mechanicky preberanú frazeológiu.

Čítať viac

Pavol Janík: DAV v roku 1951

V súvislosti s projektom DAV DVA dozaista nemožno obísť fakt, že DAV bol v prvej polovici 50. rokov 20. storočia politicky zatracovaný. Namiesto mojich osobných postrehov na túto tému ponúkam čitateľom autentické svedectvo z prvej ruky, teda súbor kľúčových citátov z brožúry JURAJA ŠPITZERA, ktorú vydal Slovenský spisovateľ v roku 1951 pod názvom Proti buržoáznemu nacionalizmu a kozmopolitizmu – za vyššiu ideovosť slovenskej literatúry.

Čítať viac