Pavol Janík: Československo rozvrátil Havel

Pre históriu sú vo všeobecnosti charakteristické zjednodušenia, ktoré viac alebo menej skresľujú udalosti, javy, spoločenské procesy, vzťahy a úlohu jednotlivých osobností. Tak sa aj na medzinárodnej úrovni vytvorila predstava, že niekdajšia československá federácia existovala 70 rokov a zanikla na základe vlny… Čítať viac

Čítať viac

Choreografka a režisérka Oľga Chodáková (30 rokov od úmrtia)

Oľga Chodáková (1920, Bratislava – 1989, Bratislava) bola popredná slovenská choreografka a invenčná televízna režisérka. Priekopníčka scénického ľudového tanca a folklóru. V roku 1955 vyštudovala choreografiu na Vysokej kole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1946 pôsobila ako umelecká vedúca a choreografka národopisného… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Bezpečnostný analytik o Slovensku.

Renomovaný český internetový portál 27. 8. 2019 uverejnil rozhovor s bezpečnostným analytikom o Slovensku, ktorý si vyžaduje niekoľko poznámok. Predovšetkým dlhodobo mediálne exponovaný expert na politiku a organizovaný zločin bol za socializmu divadelný technik, ktorý sa v dôsledku divadelníckeho prevratu na prelome posledných… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Produkt srbsko-chorvátskej Juhoslávie

Produkt srbsko-chorvátskej Juhoslávie Slovinský filozof Slavoj Žižek nie je len typický akademický, teda salónny či kaviarenský ľavicový provokatér, ale aj ukážkový produkt srbsko-chorvátskej Juhoslávie, ktorá mala celkom iný sociálny a socialistický systém ako krajiny sovietskeho bloku, čiže členské štáty Varšavskej… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Živý odkaz Laca Novomeského v diele Lukáša Perného

Pri reflektovaní podnetov nadčasového diela mladého slovenského intelektuála Lukáša Perného Kultúrna revolúcia Laca Novomeského (vydala Spoločnosť Ladislava Novomeského s podporou autorského kolektívu DAV DVA v roku 2017) som sa namiesto klasickej recenzie, ktorá by sa v mnohom odvolávala na publikovaný text, rozhodol pre… Čítať viac

Čítať viac

Letná príprava Nežnej revolúcie. Pavol Janík exlúzivne o prípravách tzv. „Nežnej revolúcie“ počas leta 1989

Všeobecne známym udalostiam z novembra 1989 predchádzali menej známe zákulisné prípravy, ktoré vyvrcholili v auguste 1989, keď sa skupina popredných československých politických predstaviteľov, boli medzi nimi tajomník ÚV KSČ Jozef Lenárt, vedúci oddelenia ÚV KSČ Rudolf Hegenbart a prvý… Čítať viac

Čítať viac

Recenzia Pavla Janíka: Ži a odpočívaj v pokoji (Taťána Králová: Mezzogiorno)

Intelektuálne rozhľadená, tvarovo spontánna, obrazovo vynaliezavá, emocionálne nástojčivá a mediálne skúsená autorka Taťána Králová (1961) v lyrickej tvorbe zúročuje svoje bytostné zrkadlenie poetických zázrakov v každodenných i výnimočných okamihoch života. Doteraz sa verejnosti predstavila básnickými zbierkami Potpourri (Sursum, 2003); Vínmysly (Národní vinařské… Čítať viac

Čítať viac

Recenzia Pavla Janíka: Blahynkov Kundera

Mimoriadne plodný a nevšedne presný pozorovateľ literárnej scény Milan Blahynka (1933) v knihe Sedm kapitol o díle Milana Kundery (Nakladatelství Kmen, Křenovice 2019) sústredil svoje výstižné interpretácie tvorby svetoznámeho česko-francúzskeho spisovateľa. V tejto súvislosti je dozaista vhodné skonštatovať, že vynikajúci znalec literatúry sa… Čítať viac

Čítať viac