PAVOL JANÍK: Sputnik V nie je Sputnik 5

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vo verejnej komunikácii sa objavil názov ruskej vakcíny Sputnik V, čo spočiatku logicky evokovalo, že písmeno V je skratkou slova VAKCÍNA, aby sa pomenovanie odlíšilo od vesmírneho programu, v ktorom boli Sputniky číslované (samozrejme – nie rímskymi číslicami) až po 99.

Kým som do súkromného e-mailu dostával tvrdenie, že Sputnik V je Sputnik 5, tak som nereagoval, ale keď to vyhlásil bývalý predseda parlamentu v relácii spravodajskej televízie, tak som rozposlal korektnú informáciu z relevantného ruského zdroja, že v označení Sputnik V je litera V skratkou anglického slova VICTORY (víťazstvo).

Pravdaže, napriek upozorneniu nijaké médium a tobôž spomínaný bývalý ústavný činiteľ  nekorigoval nesprávny výklad názvu Sputnik V. Problém nepokladám za tému, ktorej treba venovať rozsiahlejšiu pozornosť, ale ani za zanedbateľnú malichernosť, ktorú možno nechať úplne bez povšimnutia. 

Totiž nejde o Sputnik V, ale o úroveň dôveryhodnosti, spoľahlivosti a presnosti informácií, ktoré médiá poskytujú verejnosti. Komunikačná situácia nevdojak potvrdzuje môj článok Oceňovaná menejcennosť, teda nepríjemnú skutočnosť, že v politike a v médiách sa uplatňujú najmä menejcenní jednotlivci a kolektívy, preto sa nemožno čudovať, že nimi vzdelaní a inteligentní ľudia opodstatnene opovrhujú, čo sa prejavuje aj v neúčasti na voľbách všetkých druhov a stupňov.

Poznámka (Marián Moravčík): Pre chronických neveriacich Tomášov pripájame odkaz na ruský zdroj, ktorý túto informáciu potvrdzuje: RIA Novosti.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne