Prof. Jaroslav Husár: Pochopia to konečne politici?

Máme teda metódu na analyzovanie interdependencií ekonomického systému. Dnešní politici by sa mali obrátiť na ekonómov, aby im túto analýzu robili aspoň raz ročne. Netápali by sme a mohli mať pozitívne saldo štátneho rozpočtu a vedeli by sme o všetkých ekonomických tokoch zodpovedne hovoriť, a hlavne neutekali by čierne peniaze mimo regulárnych tokov ekonomiky.

Čítať viac

Aj antickí Gréci mali alternatívne fakty, len sa kvôli nim nenechali vykoľajiť

Dopracovať sa k pravde znamená, že musíme pozorne počúvať príbehy, ktoré nám ľudia rozprávajú, a musíme premýšľať, ako je možné, že ich považujú za pravdu.

To znamená, že nesmieme reagovať s prehnaným odporom, keď počujeme niečo, čo nezodpovedá nášmu poznaniu. Nesmieme sa upriamovať na nepodstatné detaily, ktoré sú zjavne nepravdivé.

Čítať viac