Otvorený list Richardovi Sulíkovi od prof. Husára

Do redakcie sme dostali list, ktorý napísal významný slovenský ekonóm prof. Jaroslav Husár podpredsedovi vlády pre ekonomiku Richardovi Sulíkovi po tom, ako sa zoznámil so zámermi vlády finančne podporovať podniky, ktoré namiesto prepúšťania skrátia zamestnancom úväzky a zároveň touto finančnou pomocou zaťažiť všetkých zamestnancov, ktorí platia dane a odvody.
List uvádzame v plnom znení.

Čítať viac

Prof. Jaroslav Husár: Pochopia to konečne politici?

Máme teda metódu na analyzovanie interdependencií ekonomického systému. Dnešní politici by sa mali obrátiť na ekonómov, aby im túto analýzu robili aspoň raz ročne. Netápali by sme a mohli mať pozitívne saldo štátneho rozpočtu a vedeli by sme o všetkých ekonomických tokoch zodpovedne hovoriť, a hlavne neutekali by čierne peniaze mimo regulárnych tokov ekonomiky.

Čítať viac