Prof. Jaroslav Husár: Pochopia to konečne politici?

Máme teda metódu na analyzovanie interdependencií ekonomického systému. Dnešní politici by sa mali obrátiť na ekonómov, aby im túto analýzu robili aspoň raz ročne. Netápali by sme a mohli mať pozitívne saldo štátneho rozpočtu a vedeli by sme o všetkých ekonomických tokoch zodpovedne hovoriť, a hlavne neutekali by čierne peniaze mimo regulárnych tokov ekonomiky.

Čítať viac