Prof. J. Husár: Vláda nemá premyslenú fiškálnu politiku

Náš minister financií a aj predseda vlády by si mali prečítať aspoň jednu knihu s názvom ekonomická teória fiškálnej politiky, ktorá hovorí o dôsledkoch rôznych fiškálnych opatrení na hodnoty makroekonomických premenných, ktorých pohyb sa berie ako sprievodca po výkonnosti ekonomiky.

Čítať viac

Koronakríza – odbornosť vlády je viac ako 200 rokov „za opicami“

Do redakcie sme dostali otvorený list profesora Husára premiérovi Igorovi Matovičovi. Nie je to prvý dobromyseľný otvorený list profesora Husára členom vládnej koalície a vzhľadom na to, akú odozvu mali tie predchádzajúce, tento môže byť ďalším zrnkom hrachu, čo narazí na vládnu stenu. Bola by však škoda, keby sa obsah tohto listu nedostal aj k našim čitateľom.

Čítať viac

Otvorený list Richardovi Sulíkovi od prof. Husára

Do redakcie sme dostali list, ktorý napísal významný slovenský ekonóm prof. Jaroslav Husár podpredsedovi vlády pre ekonomiku Richardovi Sulíkovi po tom, ako sa zoznámil so zámermi vlády finančne podporovať podniky, ktoré namiesto prepúšťania skrátia zamestnancom úväzky a zároveň touto finančnou pomocou zaťažiť všetkých zamestnancov, ktorí platia dane a odvody.
List uvádzame v plnom znení.

Čítať viac