Pavol Janík: Spomienka na Viliama Turčányho

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ilustračný obrázok: litcentrum.sk

Zomrel Viliam Turčány

Vo veku 93 rokov 10. 5. 2015 zomrel významný slovenský básnik Viliam Turčány. Patril medzi popredných literárnych tvorcov, vedcov a prekladateľov. V rokoch 1952 – 1988 pracoval v Slovenskej akadémii vied. Začiatkom 70. rokov minulého storočia prednášal slovenskú a českú literatúru na univerzite v Neapole.

Vo viacerých zbierkach pôvodnej básnickej tvorby reflektuje svoje detstvo a rodisko, konfrontuje sa s reáliami moderného sveta, potvrdzuje brilantné ovládanie tradičných poetických foriem, poznanie vrcholných hodnôt európskej kultúry, verbálnu hravosť, rýmovú vynachádzavosť i kresťanskú meditatívnosť. Teoreticky sa zaoberal verzológiou, štrukturalizmom inšpirovanou analýzou tvarov a problémov historickej poetiky. Ako prekladateľ sa sústredil na talianskych básnikov, najmä Danteho Alighieriho. Slovenským čitateľom sprístupnil aj diela francúzskej a antickej literatúry. Zo staroslovenčiny prebásnil Proglas a z hebrejčiny Veľpieseň Šalamúnovu.

Úryvok z Proglasu v prebásnení z pera Viliama Turčányho

Lebo sú nahé bez kníh všetky národy,
bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje
s protivníkom a duší našich záhubcom,
odsúdené sú večnej muke za korisť.

***

Z rýdzo osobného hľadiska si pri tejto príležitosti pripomínam predovšetkým antológiu vtedy mladých slovenských básnikov Sonety ročných období (1977), do ktorej napísal rozsiahlu štúdiu práve Viliam Turčány. Na spomínanom edičnom projekte participujem nasledujúcou básňou.

Plodná zem
(spomienková báseň Pavla Janíka)

Deň, krívajúci samotár,
prekrivkal cesty v človeku.
Súmrak mu rukou zakryl tvár,
zlomil v nás zlomky praveku.

V očiach tmy zahrmela soľ.
Noc rozhodila siete hviezd,
lepkavé, ťažké melasou.
Tak ľahko je ma do nich zviesť.

Do hlavy stúpa plodná zem.
Výkrikom vyľakaný blesk
roztrieštil tunel noci – sen.

Dážď visí na konároch briez.
V básni ti oheň donesiem,
až rozblčí sa vo mne les.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne