Pohladenie po duši. S prvkami jemnej irónie a sebairónie (Jana Šimulčíková: Lyrika do kufríka)

Dve recenzie na dielo Jany Šimlčíkovej publikované pôvodne v Literárnom týždenníku od Etely Farkašovej a Natálie Murat-Oravcovej. Kniha je k dispozícii na stránke VSSS. S prvkami jemnej irónie a sebairónie Jana Šimulčíková: LYRIKA DO KUFRÍKA. Bratislava: Spolok slovenských spisovateľov,… Čítať viac

Čítať viac

Etela Farkašová: Utópia – neužitočný výmysel alebo výzva?

(Úvaha o knihe thomasa Mora Utópia. Z anglického pre-kladu preložila Mária Stanková. Predslov Lenka Bohunická. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017) Slovo „utó­pia“, ako vie­me, v doslov­nom preklade z gréčtiny zna­mená miesto, ktoré nejestvu­je (nikde sa nenachádza), pri voľnejšej interpretácii… Čítať viac

Čítať viac