Andrej Sirácky: O takzvanom rozpore indivídua a spoločnosti

DAV, jar 1925, str.24-27 Za nutné potrebujem objasniť niektoré základné pojmy, ktoré s indivíduom vlastne súvisia. Dôvody antikolektivistov, zhodujúce sa svorne v tom, že kolektivizmus sa zakladá na nesprávnom biologicko-psychologickom poznatku, sú dostatočne známe. Dôvodia: socializmus prehliada vplyv individuálnej… Čítať viac

Čítať viac