Ladislav Novomeský písal v DAVe aj o odkaze Leva Nikolajeviča Tolstého

Rozhľadenosť Laca Novomeského dokazuje aj text z roku 1935 venovaný Tolstému, ktorý bol napísaný pri príležitosti 25. výročia úmrtia tohto velikána. Novomeský sa v texte snaží nájsť odpoveď, prečo je hlásateľ nenásilia tak populárny práve v atmosfére porevolučného Ruska. Celý text nájdete v zbierke Novomeského textov Zväzky a záväzky.

Čítať viac

Lev Nikolajevič Tolstoj: Životopisný film, rozhlasové hry a citáty významného sociálneho mysliteľa

„…štát je pre Tolstého jedným z prameňov zla… vlastníctvo pôdy a vlastníctvo každého druhu je mu druhým zdrojom nesvárov… ale veď z týchto poznaní základov triednej spoločnosti vychádza i revolučný socializmus.“ Ladislav Novomeský, 25 rokov od smrti Leva N. Tolstého

Čítať viac