OTVÁRAME ROČENKU DAV DVA: INÝ SVET JE MOŽNÝ

Nad úvahami autorov spojených s projektom DAV DVA Marián Klenko predstavuje knihy z EDÍCIE DAV DVA Udalosti, ktoré sa odohrali koncom osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia znamenali pád komunistického režimu v krajinách strednej a východnej Európy. Dominancia kapitalizmu viedla časť teoretikov k presvedčeniu, že… Čítať viac

Čítať viac

Marián Klenko recenzuje knihu Besy kapitalizmu

Pavol Dinka: Besy kapitalizmu alebo Začiatok novej éry (Rozhovory s kritickými intelektuálmi). Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012 Neistotu v prevládajúcom svetovom ekonomickom systéme prehlbujú hospodárske a sociálne dopady finančnej krízy. Naplno prepukla v roku 2008. Podľa viacerých analytikov jej v uplynulých… Čítať viac

Čítať viac

Hľadanie spravodlivosti (Tomáš Klimek: Protest posledného človeka)

Tomáš Klimek: Protest posledného človeka. Výber z esejí a poézie. o. z. DAV DVA, 2021, s. 170 Marián Klenko recenzuje novú e-knihu Tomáša Klimeka. Knihu si môžete objednať zdarma na INLIBRI. Tomáš Klimek doposiaľ publikoval najmä v kultúrno-politickom magazíne DAV DVA a na… Čítať viac

Čítať viac

Nereálne očakávania v ekonomike a spoločnosti (Igor Daniš: Nereálne očakávania)

Igor Daniš: Nereálne očakávania. Vydavateľstvo spolku slovenských spisovateľov, 2018     Kniha s príznačným názvom Nereálne očakávania je štrukturovaná do viacerých tematicky orientovaných celkov. Autor v nich postupne analyzuje problematiku ekonomického rastu, proces prerozdeľovania verejných zdrojov či sociálno-ekonomickej transformácie. Okrem… Čítať viac

Čítať viac

Baconova ideálna spoločnosť

Francis Bacon: Nová Atlantída. Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava, 2018 Nová Atlantída je vedeckou fantastickou utópiou, v ktorej Francis Bacon opísal spoločnosť založenú na klasických kresťanských prvkoch. Rovnako sú pre ním opisovanú  spoločnosť príznačné vedecko-technické objavy, ktoré prispievajú nielen… Čítať viac

Čítať viac

Marián Klenko: Teória a dejiny utópií (Lukáš Perný: Utopisti, vizionári sveta budúcnosti)

Spisovateľ Marián Klenko píše o diele Lukáša Perného: Utopisti vizionári sveta budúcnosti. Vyšlo aj v Literárnom týždenníku č. 31 – 32. Lukáš Perný: UTOPISTI. VIZIONÁRI SVETA BUDÚCNOSTI. Dejiny utópií a utopizmu. Matica Slovenská, Martin, 2020, 1. vyd., 388 s.,… Čítať viac

Čítať viac

Civitas Solis

Vydanie Slnečného štátu predstavuje užitočný príspevok k dejinám sociálneho myslenia. Pozitívnym momentom predmetného diela je rozsiahly poznámkový aparát, ktorý uľahčuje orientáciu v dobových súvislostiach a interpretáciu používaných pojmov. Súčasťou knižného diela je kvalifikovaný doslov kulturológa a sociálneho filozofa Lukáša Perného, ktorý má nielen deskriptívny, ale najmä detailný analytický rozmer.

Čítať viac

Nezamestnanosť v časoch ekonomického rastu

V posledných rokoch sa na Slovensku znižuje nezamestnanosť, rastie zamestnanosť a firmy evidujú voľné pracovné miesta, ktoré nedokážu obsadiť domácou pracovnou silou. Koncom januára 2018 predstavovala miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie podľa Ústredia práce, sociálnych… Čítať viac

Čítať viac

Príspevok na podporu mobility za prácou sa míňa účinkom

Na Slovensku pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely. Prejavujú sa aj v miere nezamestnanosti. Aj preto štát podporuje sťahovanie za prácou. O príspevok na podporu mobility za prácou môže požiadať občan, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace. Príspevok je… Čítať viac

Čítať viac

Nové pravidlá poskytovania hypotekárnych úverov

Väčšina ľudí nemá dostatok vlastných zdrojov na kúpu bytu alebo domu. Jeden z najčastejšie využívaných nástrojov na zabezpečenie vlastného bývania predstavujú hypotekárne úvery, ktoré poskytujú banky. Hypotekárny úver je zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Nadobúdateľ nehnuteľnosti spláca hypotekárnej banke… Čítať viac

Čítať viac