Soňa Valovičová: Úloha spoločnosti a človeka

Ideológovia kapitalistickej formácie účelovou manipuláciou podporovanou jej nadstavbou mimoriadne horlivo prekrúcajú úlohu človeka a spoločnosti v dejinách. Budúcnosť bez akejkoľvek morálky, hodnôt a narcistického individualizmu je tým, kam ženú svojou zvrátenou ideológiou človeka v snahe ospravedlniť právo menšiny utláčať väčšinu.

Čítať viac

Soňa Valovičová: Evolučný vývin vykorisťovateľskej formácie – triedny boj

/teória triedneho boja/    Dejiny ľudskej spoločnosti – to sú neustále striedania období revolúcií, reakcií, pokroku, stagnácií, mieru a vojen. Spoločenský život je zložitý a mnohotvárny a jeho zápas vo vnútri spoločnosti dopĺňajú konflikty a boj nielen medzi národmi,… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová o marxistickej filozofii: Vedeckým svetonázorom k boji proti kapitalizmu

VEDECKÝM SVETONÁZOROM V BOJI PROTI KAPITALIZMU Nie vedomie ľudí určuje ich bytie, ale naopak, ich spoločenské bytie určuje ich vedomie. Karol Marx    Vývoj ľudských spoločností v rôznych etapách dejín – to je otázka, ktorá bola vždy horúcou  témou… Čítať viac

Čítať viac

Marxistická filozofia od Soni Valovičovej: Najsilnejšia zbraň na boj proti kapitalizmu

   Filozofia, ktorá má tú „smolu“, že jej aplikácia je plne totožná a platná pre spoločnosť a jej vývin. Z tohto pohľadu je principiálne odmietaná a znevažovaná kapitalistickou spoločnosťou, pretože ako každý pravdivý poznatok o spoločnosti, nie je žiadúca… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Filozofický článok Quo vadis

Materializmus a idealizmus sú dve filozofické línie, dva protipóly. Človek potrebuje veriť, no idealistický smer – akýkoľvek, zneužíva kapitalizmus pre svoje reakčné vykoristovateľské ciele. Vidíme to napr. na filozofickom smere pozitivizmu, či existencionalizmu. Dokonca existencionalizmus je až dekadentne reakčný… Čítať viac

Čítať viac

SRBSKÝ POGROM

V marci 1999 vláda Slovenskej republiky dáva súhlas s otvorením slovenského vzdušného priestoru pre lietadlá NATO v súvislosti s operáciou Spojenecká sila v bývalej Juhoslávii. Po šiestich rokoch, počnúc 1. januárom 1993, kedy Slovensko vstúpilo do Severoatlantickej rady pre spoluprácu (NACC) a doslovného vnucovania sa západu, tak robíme rozhodnutie, ktoré sa stáva ďaľším svetlým bodom v potupe nášho národa. Ak by sme zosumarizovali chronológiu dialógov smerujúcu k vstupu do NATO, ide o zúfalé kroky, ktoré systematicky ponižovali všetku dôstojnosť, hrdosť a silu, ku ktorej sme sa ako plnohodnotný člen Varšavskej zmluvy dopracovali.

Čítať viac

KEĎ BIJE SLOVANSKÉ SRDCE – /posolstvo povstaleckých území/

Dobyli Zvolen, Banskú Bystricu a Brezno. Tisícky ľudí sa ocitlo v smrteľnom nebezpečí. Mŕtvych i živých povstalcov začali obletovať kŕdle čiernych krkavcov. Horeli slovenské mestá, dediny, osady. Napĺňali sa väznice, transportné vagóny, koncentráky, masové hroby. “ Večná sláva vodcovi… Čítať viac

Čítať viac