Spod jarma monarchie – historické dni slovenského národa

Soňa Valovičová pripomína významné momenty národa v kontexte výročia vzniku Československa. Ho, zem drahá, Slovenská zem, poľúbže sa s ránom,búšte srdcia utýrané, zore nad Kriváňom –daromne noc hromom rvala, blesky bila v temä :otrokmi sme boli dosiaľ, viacej nebudeme!HOJ,… Čítať viac

Čítať viac

Ľuboš Blaha, Soňa Valovičová a Jalal Suleiman pripomínajú tragickú smrť Ernesta Che Guevarru

Deviateho októbra 1967 v La Higuera, Bolívia zomiera v zajatí CIA najznámejší revolucionár všetkých čias Dr. Ernesto Guevara, všeobecne známy ako Che Guevara, argentínsko-kubánsky lekár a marxistický revolucionár. Ľuboš Blaha: Písal sa rok 1966. Pred odchodom do Bolívie sa… Čítať viac

Čítať viac

ČO ROBIŤ (časť I.)

Oslovili sme vedcov, filozofov, spisovateľov, ekonómov, odborníkov, aby nám odpovedali na tému čo má robiť ľavica pre zlepšenie postavenia pracujúcich, aký ideálny spoločensko-ekonomický model preferujú či aké konkrétne opatrenia treba podniknúť v slovenskom, československom či stredoeurópskom kontexte.

Čítať viac

Soňa Valovičová: Krákanie neoliberálnych vrán, alebo polopate – monopolný blázninec bábkovej vlády SR

Svojim energickým a zmužilým odporom, svojim povstaním ukazujúc Slováci príklad všetkým národom Ćeskoslovenska, sú vzorom ozajstnej statočnosti. (Iľja Erenburg) Včera, 29. augusta 2020 slovenská bábková vláda spolu s prisluhovačmi obracačov kabátov a bezcharakterných odrodilcov nastúpili cestu stratégie jednoznačnej dezinformačnej… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) VIII časť – V duchu národných buditeľov!

Nikdy nezabudnite, ako ľahko sme slobodu stratili a ako ťažko a za cenu obrovského úsilia a veľkých obetí nášho, a hlavne sovietskeho ľudu, dobýjali sme ju späť!“ (Ludvík Svoboda) Napadnutím ZSSR zo strany Nemecka sa Slovensko ocitlo vo vojne… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) VII. časť – Masky padajú!

Stali sme sa komunistami, lebo keď sme videli, čoho je schopný fašizmus, stratili sme všetci do jedného vieru v Boha. (Ján Pinter, radový vojak slovenskej armády na východnom fronte) Veľké obraty svetových dejín sú podmienené vnútornou dispozíciou bojujúcich mocenských… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) VI. časť – Bratia Rusi, nestrieľajte, sme svoji!

Keď v okamihu, v ktorom sa pripája Slovensko so zbraňou v ruke k osudovému boju európskej civilizácie, dovoľujem si Vašu Excelenciu znovu ubezpečiť o vernosti a spojenectve slovenského národa a jeho vlády, ako aj o neotrasiteľnej dôvere vo víťazstvo.… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) V. časť – Bábková vláda slovenského štátu

Slovensko, ktoré sa ako prvé v znamení na prelome stojacej novej Európy postavilo pod ochranu Adolfa Hitlera, sa tiež ako prvé začlení do tohto nového poriadku a splní si všetky svoje povinnosti. Keď som doteraz obdivoval oddanosť nemeckého národa… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) IV. časť – Tábor vojnových štváčov

Ľud dobrovoľne nechce splniť plán a ciele vlády, a preto musí byť zavedený autoritatívny režim , kde sa budú dávať len rozkazy, a to bez zbytočného snemu, lebo pre Slovákov, dlho usmerňovaných cudzím diktátom, sa najviac hodí diktátorský režim.… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať!(Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) III. časť – Imperialistický charakter vojny

Stojíme pred usporiadaním strednej Európy a princíp wölkisch musí tu byť smernicou! (Jozef Tiso, 1. september 1939) Slovenský štát má ochrannou zmluvou zo strany nacistického Nemecka zmluvne zabezpečenú existenciu na 25 rokov no po diplomatických rokovaniach vo veci likvidácie… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) II. časť – Pod vlajkami rovnoramenného dvojkríža

Vďaka Bohu a vďaka veľkému vodcovi nemeckého národa, Adolfovi Hitlerovi, dostali sme vedenie osudov svojich do svojich vlastných rúk.(Jozef Tiso) 12. február 1939, Berlín. V rozhovore A. Hitlera s V. Tukom sa führer oboznamuje s predstavami nacionalistických spolubojovníkov vytvoriť… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Chceli sme bojovať! (Od mníchovskej zrady po národné oslobodenie) I. časť – O nás bez nás!

Urobili sme ešte niečo horšie ako to, že sme zradili Československo – zradili sme seba. (Manifest francúzskych spisovateľov a intelektuálov pre Československo., medzi podpísanými boli napr. Luis Gillet, John Cassou, Renaud de Jouvenel, Romaine Rolland, André Violissiova, Charles Vildrac,… Čítať viac

Čítať viac

Soňa Valovičová: Človek na ulici (spomienka na Ivana Horvátha Olšovského)

Ivan Horváth Olšovský, priekopník modernej slovenskej prózy, patrí spolu s Hviezdoslavom, Jesenským, Vajanským, Okálim či Poničanom k tým spisovateľom, ktorí boli povolaním advokáti. Dnes, 26.7 2020 si pripomíname 116. výročie jeho narodenia. Ivan Horváth sa narodil 26.7.1904 v Senici… Čítať viac

Čítať viac

Vladimír Clementis: Agrarizm ako nová »ideológia«

Je nesporným faktom, že otázka agrárna je jedným z najdôležitejších problémov na Slovensku. Odumretím časti priemyslu ešte viac vystupuje do popredia tento charakter zeme. Prevádzanie pozemkovej reformy, biedne postavenie kolonistov, agrárne clá, vzrastajúce zadlžovanie sa maloroľníkov a iné hospodársko-politické… Čítať viac

Čítať viac