Profesor Jozef Sipko: Kultúra smrti v kontexte atentátu na Roberta Fica 

Každá situácia v živote spoločnosti i každého jednotlivca sa riadi naozajstnými zákonmi. V podstate ide o spätné pôsobenie jedného z večných zákonov, z ktorého obsahu je úplne zrejmé, že všetko, čo konáme, prináša následky: Čo zaseješ, to aj zožneš., Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. 

Čítať viac

Jozef Sipko: Hľadanie duchovných hodnôt človekom

Počas celej nám  známej histórie  sa stretávame s ľudskou duchovnosťou v jej rôznych podobách, no pri spätnom pohľade na túto stránku života človeka nachádzame vo všetkých etnikách či v duchovných a náboženských systémoch veľmi podobné vývojové trendy. Evidujeme pritom mnohé rozporné stránky našich… Čítať viac

Čítať viac

Jozef Sipko: Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu

VEĽKÁ NOC 21 K radu vašich vinšovníkov,Aj my podľa dobrých zvykov,Pripojiť sa chceme, keď nie inšie –Aspoň svoje skromné vinše: Pekné sviatky, dobrú zhodu,Ženám čerstvú, sviežu vodu,Mužom tiež nech sladko je,Nech si prídu na svoje. A v čase „onlajnu“,Držte svoju lajnu!Nech príde… Čítať viac

Čítať viac

Profesor Sipko: To Slovensko naše

V súvislosti s častým zdôrazňovaním materiálnych hodnôt, konzumu a západných hodnôt aj v kontexte dnešnej pandémie veľmi poučným bol televízny dokument pod názvom Hodina dejepisu (STV2, 4.5.2020). Maturanti z Komárna v slovenskej a maďarskej triede sa vyjadrovali najmä k súčasným slovensko-maďarským vzťahom a hoci bol materiál natočený v r. 2012, jeho obsah je stále mimoriadne aktuálny.

Čítať viac

Profesor Jozef Sipko: Otrokárstvo Západu a jeho dôsledky v súčasnosti

Keď v súčasnosti sledujeme v médiách správy o modernom otrokárstve, v ktorom pracujú najmä rumunskí sezónni robotníci v Nemecku (ale aj vo Francúzsku) po 16 hodín denne, tak nachádzame priame neľudské súvislosti s minulosťou, kedy západné štáty bohatli na otrockej práci afrických černochov. Viacdielny francúzsky… Čítať viac

Čítať viac

Profesor Sipko o koncerte rodáka z Raslavíc, Stanislava Baláža

Takmer presne po roku 23.2.2020 Stano Baláž so svojou partiou ponúkli nádherný koncert v prešovskej Scale. Bola februárová nedeľa podvečer a my sme sa práve vracali z folklórneho krojovaného plesu z mojej rodnej dediny Kamienky, kde sa nám podarilo prespievať a pretancovať časť soboty a nedele. Jasné, že na Šariš sme sa vrátili veľmi príjemne, predsa len unavení, no ale v našom kalendári už sa nám prihovárali vstupenky na Balážovcov.

Čítať viac

Významný slovenský jazykovedec, profesor Jozef Sipko komentuje nenávistnú stránku Zomri: Predstavme si čo len na okamih, že ich spôsob komunikácie by prebrala celá spoločnosť!

Jozef Sipko: Čomu nás môžu naučiť „tvorcovia“ jazykovo-komunikačnej produkcie zo skupiny Zomri? Predstavme si čo len na okamih, že ich spôsob komunikácie by prebrala celá spoločnosť! … Pri akejkoľvek tolerancii k odľahčeným formám komunikácie predsa existuje prirodzená ľudská norma – v každej ľudskej činnosti. No v týchto textoch sa norma mení na anomáliu, z ktorej sa napokon stáva veľmi pochybná, ba až nebezpečná zdeformovaná norma v komunikačných vzťahoch medzi ľuďmi…

Čítať viac

Stretnutie s pravnukom Tolstého a kultúrou Kazachstanu. Cestopis jazykovedca Jozefa Sipka zo svetového kongresu MAPRJAL v Astane

ASTANASpr19     «РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ»     Pod týmto názvom v dňoch 29. apríla – 4. mája 2019 bol zorganizovaný XIV. svetový kongres MAPRJAL v Astane, hlavnom meste Kazachstanu. Už dlho pred jeho začiatkom boli rozposlané príslušné informácie najmä rusistom… Čítať viac

Čítať viac