Stretnutie s pravnukom Tolstého a kultúrou Kazachstanu. Cestopis jazykovedca Jozefa Sipka zo svetového kongresu MAPRJAL v Astane

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


ASTANASpr19

    «РУССКОЕ СЛОВО В МНОГОЯЗЫЧНОМ МИРЕ»

    Pod týmto názvom v dňoch 29. apríla – 4. mája 2019 bol zorganizovaný XIV. svetový kongres MAPRJAL v Astane, hlavnom meste Kazachstanu. Už dlho pred jeho začiatkom boli rozposlané príslušné informácie najmä rusistom a v rámci nich  každý záujemca mohol získať potrebné údaje. Na Slovensku sa aktivizovala skupina kolegov z vedenia ARS na čele s prof. E. Kollárovou, ktorí s ostatnými záujemcami  udržiavali pravidelné a efektívne spojenie. Pôvodne som neprejavoval veľký záujem o účasť na kongrese, ale po oslovení zo strany prof. Kollárovej som sa zaktivizoval.  Podobných inšpiračných podnetov bolo viac a objavovali sa pravidelne. Mnoho organizačnej práce urobili naše statočné a obetavé kolegyne a kolega M. Barčáková, A. Koroľová, K. Borisová a M. Bujňák. Celá táto skupina zapálených rusistov zabezpečila vydarený priebeh nášho pobytu v Astane a za to im patrí od nás Большое, пребольшоe спасибо! A my ľudze zo Šarišu vieme byť vďační! Veď svetového kongresu sa zúčastnili štyria členovia Inštitútu rusistiky z Prešova a jedna jeho stúpenkyňa zo Šarišu!

Niektorí ďalší účastníci kongresu majú svoje korene tiež u nás.  A vraj na Východe nič nie je!? Tento duch slovanského spoločenstva vládol v  našej 18-člernnej slovenskej delegácii počas celého pobytu. Napokon  v záverečnej správe z kongresu sa konštatovalo, že podľa počtu účastníkov sme obsadili 3. miesto – po Rusoch a Kazachoch! Pritom na kongrese sa zúčastnilo 450 delegátov z 50 krajín. A naozaj v našej slovenskej skupine был русский и колларовский дух – od samotného počiatku nášho putovania až do ukončenia cesty na krásne Slovensko – bez kufrov. Ešte sa žiada zdôrazniť, že asi polovica prihlásených na kongres bola vyradených kvôli nedostatočnej kvalite svojho textu. My sme prešli kontrolným sitom všetci!

    Zo stanice Bratislavské Nivy bol zabezpečený našimi skvelými managermi autobus, ktorý nás odviezol na letisko Schwechat. Miestnej úradníčke som skromne oznámil, že letím do Astany, načo mňa rázne upozornila – das ist Nursultan! Leteli sme ponad hory, doliny, roviny, rieky a mraky, až nás privítala matička Moskva na letisku v Šeremeteve. Tu bolo dosť času, aby sme sa pripravili na nočný let do Astany (pardon – Nursultan.). Ešte asi o druhej v noci nás v lietadle dobre nakŕmili a ráno okolo 6.00  miestneho času, kde je 4-hodinový časový posun oproti našim krajom, sme sa objavili na kazašskej zemi. Tu už nás čakala jedna miestna kolegyňa aj s autobusom a previezla celú našu nevyspatú, ale nakŕmenú skupinu do hotela Park Royal. Bol pondelok 29. apríla, hotelové izby nám pridelili na veľmi dobrej úrovni, takže hneď prvé chvíle pobytu nás vtiahli pod perinu. Celé ubytovanie aj s raňajkami na jedného vyšlo asi okolo 80 eur. U nás podobné hotely berú aj viac iba za jednu noc. V tejto súvislosti sa žiada pripomenúť, že uvedený trend miestnej skromnosti bolo možne zaevidovať počas celého nášho pobytu. Netýkal sa iba finančných ukazovateľov, ale najmä správania sa domácich obyvateľov, s ktorými sme sa často stretávali. Voči nám boli veľmi milí, priateľskí a ústretoví na každej úrovni, čo sme zaevidovali všade. 29. apríla poobede po primeranej dávke denného spánku sa išlo na registráciu do reprezentačného hotela, ktorý sa od nášho dočasného  sídla  nachádzal asi 30 minút miernej chôdze. Privítali nás najmä mladé usmievavé kazašské devy, poskytli nám všetky potrebné informácie, dali nám tašku s kongresovými materiálmi a lístkami na pár obedov a záverečnú recepciu.

    Už počas prvých chvíľ pobytu v Nursultane  som si najviac uvedomil  priateľské vzťahy Kazachov s Rusmi. Nasledujúci deň, teda v utorok 30. apríla bolo vo veľkej hotelovej sále oficiálne otvorenie kongresu.  V jednom príhovore oficiálnej predstaviteľky kazašského parlamentu  zaznelo, že v ich ústave sa nepoužíva výraz národnostné menšiny, ale ústava sa začína slovami: My národy Kazachstanu…Zrejme má to hlboký význam, keďže v Kazachstane žijú predstavitelia  okolo 130 národov, pričom v ich politike je dôraz kladený na trilingvizmus, teda popri kazašskom jazyku je tu v podobnom postavení ruský jazyk a súčasne je tu snaha, aby čo najviac obyvateľov ovládalo anglický jazyk. Po rusky sa tu možno dohovoriť všade a miestni ľudia ovládajú ruštinu na veľmi dobrej úrovni. Vo vystúpení amerického prof. Davidsona zaznelo, že okolo 20% obyvateľov USA doma nehovorí po anglicky a preto je tu snaha vytvárať akúsi formu amerického bilingvizmu. Na to poznamenal jeden delegát z predsedníctva kongresu, že skôr v Kazachstane bude trilingvizmus ako v Amerike bilingvizmus.  Vystúpili aj ďalší významní predstavitelia spoločenského a politického života, pričom okrem iného boli prečítané pozdravné listy od kazašského a ruského prezidenta. Hádam najzaujímavejším bol fakt, že list prezidenta Putina   prečítal Iľja Vladimirovič Tolstoj – pravnuk veľkého spisovateľa, v súčasnosti tiež poradca ruského prezidenta.  

My sme sa mali možnosť  s ním pozhovárať  po jeho zvolení za nového prezidenta MAPRAJALu. Bol to silný zážitok a dozvedeli sme sa viaceré zaujímavosti z legendárnej histórie a súčasnosti rodu tolstojovcov – je ich okolo 300 a raz do roka sa stretávajú v Jasnej Poľane. Najviac ich žije vo Švédsku.  No spisovateľ medzi nimi nie je: Как может сегодня кто-то писать под фамилией Толстой! Spolu sme si pospomínali najmä na Dušana Makovického a náš vzácny spolubesedník  mal z toho viditeľnú radosť. Pre mňa to bol veľmi silný zážitok. Ešte sa žiada dodať, že pestrý otvárací ceremoniál bol obohatený pôsobivým kultúrnym programom predstaviteľmi  kazašskej kultúry.

POZRI AJ: V Prešove sa uskutočnilo premietanie dokumentu o Dušanovi Makovickom, osobnom lekárovi L. N. Tolstého

Po obede v ten istý deň nás presunuli na pripravených autobusoch na miesto jednotlivých rokovaní kongresu, ktorým bola Euroázijská národná univerzita L. N. Gumiľova. Zrejme nie náhodou uvedená univerzita je pomenovaná podľa známeho ruského vedca, syna A. Achmatovovej, ktorý hlboko a na vynikajúcej vedeckej úrovni rozpracoval teóriu euroázie. Účastníci kongresu boli rozdelení do viacerých sekcií, hneď v utorok po obede boli na programe vystúpenia v okrúhlych stoloch, ktorých bolo 6. Nás samozrejme najviac zaujímal okrúhly stôl číslo 6 pod názvom Диалог со временем: сегодня и завтра культурологического направления иноязычного образования. Viedla ho prof. E. Kollárová a ako sme u nej zvyknutí, jej slovo bolo veľmi presvedčivé, ľudské a emočné. Vlastne celé rokovanie ovládli naši slovenskí rusisti. Na mňa hlboko zapôsobili vystúpenia M. Bujňáka, K. Borisovej, A. Koroľovej, ktorí mali čo prezentovať v podobe svojich učebníc a konkrétnej učiteľskej rusistickej praxe. Aj následná diskusia vychádzala z ich prezentácie. Bolo vidieť, že naši vystupujúci rusisti boli vynikajúco pripravení, vystupovali primerane suverénne a celkový .

dojem zo slovenského okrúhleho stola bol veľmi dobrý. Naši nemenovaní poslanci by sa mali čomu priučiť! Posilnení krásnymi patriotickými dojmami sme sa pobrali do dočasného hotelového domova a náš duch v ďalekej krajine cítil slovenskú pohodu. Nie sme až takí malí, veď hodnoty tvoria aj slovenskí ľudia, ktorí sa vedia presadiť na svetových podujatiach!

V stredu 1. mája kongres prebiehal celý deň na tej istej univerzite v 14 sekciách. V jednotlivých sekciách boli zostavené  3-4 skupiny vystupujúcich, rokovanie zvyčajne trvalo 90 minút, po ňom bola prestávka s možnosťou na občerstvenie a na obed. Jednotliví naši delegáti boli zaradení do konkrétnych skupín. Ja som bol určený spolu s prof. I. T. Veprevovou z Jekaterinburgu na vedenie sekcie č. 5 pod názvom Язык. Сознание. Культура.

V uvedený deň som si vypočul okolo 20 vystúpení a zapísal som si z nich poznámky na tom istom počte strán. Napokon všetky vystúpenia budú uverejnené v zborníkoch, takže na tomto mieste nie je možné interpretovať ich obsah. Bola však zrejmá tendencia, že jazyk, v našom prípade ruský, sa skúma vo veľmi širokých sociálno-komunikačných a kultúrnych súvislostiach a slovo lingvokulturológia znelo veľmi často. Celková atmosféra počas rokovaní bola skutočne priaznivá a priateľská, človek sa  mal možnosť dozvedieť mnohé reálie z oblasti svetovej rusistiky a  evidovať trendy v súčasnej filologickej vede. Je dobre, že sme boli pritom. A určite si každý odnesie niečo do svojho profesionálneho života. Na tomto mieste sa mi žiada uviesť fragment z vystúpenia prof. Veprevovej, ktorá analyzovala slovo kuchyňa v lingvokultúrnych súvislostiach: Слово кухня обозначает не только помещение, в котором готовятся блюда, где часто бывает беспорядок и где находятся в основном лишь женщины. В советскую эпоху кухня представляла собой близкое людям место, где встречались друзья, которые вели искренние беседы, могли слушать западные радиостанции, выражали критику советской системы. Это понятно, если осознаём, что та же самая кухня в коммунальных квартирах служила нескольким семьям, тут отмечали семейные праздники, организовали разные посиделки и, таким образом, кухня была реальным символом дружбы, а именно с этими положительными ассоциациями была связана кухня в те времена.

    V podobnom duchu boli v jednotlivých vystúpeniach analyzované mnohé ďalšie jazykové jednotky, čím sa výrazne prehlbuje poznanie konkrétnej etnokultúry. Okrem vedeckej a odbornej problematiky  silnými boli  spoločenské dojmy. Ako som už spomínal, ľudia sa  hlásili na svetový kongres do Astany a prišli do mesta Nur-Sultan (u nich sa to píše tak). Ako je známe, nejaký čas predtým sa Nursultan Nazarbajev vzdal prezidentskej funkcie a na jeho počesť premenovali aj hlavné mesto. Je to samostatná téma. No žiada sa uviesť aspoň niekoľko bezprostredných dojmov. Napríklad na spomínanej univerzite je hneď vo vstupnej hale veľký obraz, zobrazujúci ich historické osobnosti v pancieroch, s prilbami a na koňoch. Úplne vpredu je zobrazený Nazarbajev takisto na koni  v obleku a v kravate.

Tu už je potrebná fantázia na pomenovanie zodpovedajúceho  umeleckého  -izmu. Meno dnes už bývalého kazašského prezidenta  a jeho rozmanité podobizne a citáty sú všade. Vo veľkom a nádhernom Národnom múzeu hneď vo vstupnom areáli je jeho veľký a živý obraz, ako vykračuje dopredu a vedľa obrazu je socha sediaceho Nazarbajeva vo veľkom kresle, ktorá pripomína monarchu. Tu som sa opýtal dvoch malých chlapcov:

– Кто это, мальчики?

– Это наш президент (odpovedal mi menší)

– Но он ушёл на пенсию (dodal starší akoby so smútkom).

Reakcie na jeho nesporný kult sú rozmanité. Jeden mladý taxikár to komentoval slovami: Везде только Нурсултан, Нурсултан –   деревни, города, школы, университеты, улицы. А нас никто не спрашивает…

Podobné negatívne názory bolo možné zaevidovať pomerne často. Jeden Kazach už v strednom veku po mojom komplimente na adresu ich hlavného mesta celú situáciu v krajine  analyzoval dosť podrobne, pričom mňa oslovil: Отец, ты говоришь, что Астана красивая. Но возьми такси и поезжай за город. Увидишь, как там живёт народ. У нас власти воруют. А народ беднеет. Зачем нам вся эта красота в Астане!? У нас зарплата в среднем около 250 евро. Я бы лучше хотел вернуться в СССР. У нас было много дружелюбия. У меня друг Саша – немец. Когда наступают майские праздники, я праздную, а у него траур. Но мы друзья.

Iní obyvatelia Kazachstanu sa vyjadrovali miernejšie. Jedna študentka mi na moju otázku, ako sa im žije, hovorila: Кто хочет работать, тот может жить нормально. Ona popri štúdiu robí ešte čašníčku. Áno, ľudia práce nehľadajú zbytočné problémy a konflikty.

    Hodnotiť Nazarbajeva je veľmi zložité. Na jednej strane Kazachstan je územím, kde po rozpade ZSSR neboli žiadne krvavé konflikty, ktoré prebiehali v mnohých iných regiónoch bývalého ZSSR – Karabach, Čečensko, Pobaltie, Kirgizsko, Ukrajina, Gruzínsko, Moldova a pod. Zahynuli desiatky tisíc ľudí! Je zrejme, že Nazarbajev pevnou rukou vládol viac ako 30 rokov a krajina dosiahla v mnohých ukazovateľoch stabilitu. Iná vec je, čo sa dalo urobiť naviac. V Astane sú mnohé architektonické skvosty v tom najmodernejšom štýle, autormi ktorých sú svetovo uznávaní architekti. V centre mesta je doslova ikonická veža Bajterek s výškou nad 90 metrov, boli sme na divadelnom predstavení v objekte, ktorý má podobu obrovskej pyramídy.  V meste je mnohoúčelový svetoznámy objekt v podobe stanu Chan Šatyr, niekoľko mešít, pravoslávne a iné kresťanské chrámy a mnohé iné budovy v tom najmodernejšom štýle. Osobitne veľkolepo pôsobí nová vládna štvrť s dominantnou modrou kupolou. Nad  miliónovým mestom vyčnievajú stavebné žeriavy, je tu stále veľký stavebný ruch, mesto je čisté, divili sme sa, ako sú ulice a chodníky pozametané.

Všetko to pôsobí  neobyčajne veľkolepo, súčasne človeka napadne otázka: koľko to všetko stalo? Určite  veľké miliardy a národ je chudobný. Krajina je síce veľmi bohatá, má najväčšie zásoby uránu na svete a ako nám hovorili – всю таблицу Менделеева. Územie Kazachstanu má rozlohu okolo 2,7 mil. km. štvorcových (55 krát väčšie ako Slovensko), asi 19 mil. obyvateľov, a teda asi 6 ľudí na kilometer štvorcový. Už aj z týchto stručných údajov vyplýva veľkosť a potenciál krajiny. Keďže sa mi žiada stále zdôrazňovať, že hodnoty tvoria ľudia, aj v prípade Kazachstanu mnoho bude v najbližších rokoch závisieť od toho, ako si tunajší obyvatelia zabezpečia rozvoj svojej veľkej krajiny. Povahovo a mentálne sa mi tunajší ľudia veľmi páčili. Samozrejme, že sme sa s nimi stretávali  najmä ako s organizátormi kongresu, no z ich správania v obchodoch,  reštauráciách,  dopravných prostriedkoch, na verejnosti bola viditeľná ich skromnosť a prirodzená kultúra pri kontakte s nami. Väčšinou sme jazdili na taxikoch a vyšlo nás to okolo 50 centov. V bežných reštauráciách za komplexný obed sa platí okolo 3-4 eura. Podobne je lacná aj mestská doprava. Pre mňa bolo veľmi dôležité spoznávanie ich postojov k Rusom a Rusku vôbec.  Nezaznamenal som žiadne protiruské tendencie, skôr som získal pocit o ich veľmi otvorenom a pozitívnom vzťahu k Rusku a v rôznych vystúpeniach zazneli slová o veľkej ruskej kultúre a o priateľstve medzi Ruskom a Kazachstanom.  Už keď sme prišli domov, tak mňa čakala pozvánka na oslavy Dňa víťazstva od veľvyslanectiev Ruska, Bieloruska a Kazachstatu – je to mnohovravné. Viac ako 30-ročná vláda Nazarbajeva zrejme spôsobila najmä u novej generácie aj nepriaznivé tendencie,   objavujú sa takisto protivládne mítingy a v súčasnosti je vraj  54 prezidentských kandidátov.  Destabilizácia krajiny by však bola katastrofou pre celý región.

    Krajina je okrem veľkých mestských celkov pútavá v prvom rade ako obrovská step. Využili sme ponuku na zájazd do rekreačnej oblasti Borovoje (Rusi to pomenovali podľa sosnového lesa). Náš mikrobus utekal po 6-prúdovej diaľnici asi 25O km. a na tých степях кругом sa dala obdivovať nekonečná diaľ. V pravidelných časových úsekoch naše pohľady sa opierali na    veľké stáda  kráv, oviec, koní, popri diaľnici sú rôzne mestečká a dediny a ako nám hovorili, niektoré sú čisto ruské. Nakoniec  mikrobus vedený vodičom, vynikajúcim reportérom – počas celej cesty nahlas rozprával o tomto kraji – nás doviezol do spomínaného centra. Nasledovala prechádzka po brehu jedného jazera, ktoré bolo ešte pod ľadom.

Na to nás ponúkli  kompletným a veľmi chutným obedom a po ňom naša sprievodkyňa Tamara nás sprevádzala po celom tomto prenádhernom kraji. Takého to sprievodcu malo kedy človek zažije. Je to vlastne veľký ľudomil, pôvodným povolaním učiteľka a zrejme jej žiaci si budú na ňu spomínať dlho, tak ako my.  Rozprávala nám mnoho o tunajšej prírode, o sile stromov a o ich liečivých účinkoch, pritom spomenula pár príkladov zo života svojich príbuzných a známych, ako im najmä sosny a brezy pomohli. Pospomínala ďalšie bohatstvá miestnej prírody a preukázala pritom obrovské vedomosti. Každú výkladovú pasáž zakončila pôsobivou  básničkou. Niektoré z nich jej posielajú turisti, ktorých sprevádzala. Zopár  štvorverší mi zapísala do môjho kongresového zošita. Vo veršoch o русской берёзе výrazne cítiť jednu z neobyčajných hodnôt ruského sveta, veď tento ruský strom je naozajstná živá bytosť:

Пусть берёза как невеста,                   Не руби берёзы белой,
Бережёт красу свою,                               Не губи лесной души,
Ей не место в псарной печи,                 А иначе брызгнут слёзы,  Ей место в местной глуши.                 Сам засохнешь от тоски.

Dokonca choré deti zabaľovali do lístia z brezy a vody, ktorú následne vylievali k breze, aby odobrala chorobu od postihnutého dieťaťa. Tamara nám veľmi presvedčivo ukázala prírodu ako naozajstnú živú bytosť, ktorá dokáže urobiť pre človeka skutočné zázraky. Vždy nás oslovovala: Хорошие мои, дорогие мои. A nasledoval výklad: Вот, видите эту гору? На её верху лежит Пушкин. Вот, Видите его бекенбарды? Ну, молодцы. А там видите чёрта? Кто не видит, пусть скажет. Všetci sme sa tvárili, že čerta vidíme. Iba dve mladé kolegyne sa priznali, že ho nevidia. Tamara poznamenala: Вот, вы и святые. Ľutoval som, že som sa tiež nepriznal k tomu, že nevidím čerta. Ďalej nám porozprávala o viacerých miestnych legendách, ukázala nám na tých horách indického aj afrického slona, na ďalšom mieste to bol krokodíl a pod. Na posvätnom pútnickom mieste pod názvom Poľananás zaviedla k jednému prírodnému trónu a poradila nám, aby sme ho trikrát obišli a počas obchádzky sme si mali niečo želať. Samozrejme, že sme to využili tým viac, keď nám povedala, že na jej príhovor sa takto narodil jej vnuk, ktorý má teraz už 15 rokov. Chodila kedysi okolo toho zázračného trónu so svojou dcérou. Predviedla nám, ako sa liečia vnútorné orgány pomocou sosnových šišiek. Jednu z tých šišiek sme si priniesli aj domov.  Nad Poľanou sú tri veľké skaly, ktoré sú vlastne statočnými sestrami a obránili v dávnej minulosti svoj kraj pred útočiacimi nepriateľmi.

Celá táto oblasť  je prírodným systémom brezových a sosnových lesov, hôr, jazier v mnohorakých  podobách so skalami na vrchu. Je len prirodzené, že  svoje letné sídlo má tu takisto Nazarbajev. V zime sa tu ľudia korčuľujú, lyžujú, sánkujú, v lete sa tu člnkujú, robia si vychádzky a hlavne regenerujú. Ako nám tu povedali, istá  vedecká skupina Japoncov  zistila, že je tu vraj najlepší vzduch na celom svete! Jeden Rus sa zapozeral do diaľav tohto kraja a vidiac na obzore hory a hladinu jazera, povedal: Это мне напоминает Штрбское плесо. Я и в этом году туда поеду. Také úprimné vyznanie nám mocne zohrialo naše srdiečka. Pokochali sme sa teda neobyčajnou krásou, rozlúčili sme sa s Tamarou, ktorá mi na otázku akej je národnosti, odpovedala: Один мой дедушка был поляк, второй донской казак, одна бабушка была цыганка, вторая мордвинка. А мои родители были глухонемые, поэтому я так сильно жестикулирую. Také ľudské príbehy sa nezabúdajú. Pri jednej škole nám ešte ukázala pamätník mládencom, ktorí padli vo Veľkej vlasteneckej vojne. Príbeh je to silný: 22 июня 1941 десятиклассники этой школы вышли утром на гору по древнему обычаю, в рамках которого приветствовали летнее солнце. Когда вернулись в городок, то узнали о начале войны. Все решили идти на фронт. С войны вернулись только трое…Spomienky na vojnu sú tu rozmanité. V spomínanom Národnom múzeu sa uvádza, že v Kazachstane bolo viac ako 400 Hrdinov ZSSR. V jednotlivých expozíciách boli podrobne zobrazené príbehy kazašských hrdinov, medzi ktorými boli aj mladé a krásne kazašské dievčatá. Sovietske obdobie tu nepotierajú. Na jednej strane je tu mapa Gulagu, zároveň ukazujú Stalina a Lenina ako najvyšších štátnych činiteľov. Na dobovom  historickom dokumente je veľký obraz Stalina a slová: Работай так, чтобы  товарищ Сталин Спасибо сказал! V uvedenom Múzeu by sa človek mohol zdržať aj celý deň.

    Dojmov zostalo mnoho, snáď na celú knihu. Opakovane sme sa presvedčili o zázraku v podobe ľudského priateľstva, súdržnosti, dobrej nálady, úprimného a veselého úsmevu, ktoré nás sprevádzali počas celého pobytu v Kazachstane. Aké že ťažkosti nám môže spôsobiť nejaký zablúdený kufor, ktorý nakoniec bez našej námahy aj tak prišiel až na Šariš. Po príchode domov vo večerných správach nás zamrazila informácia o havárii ruského lietadla na letisku Šeremetevo…Radšej si dajme veselú nótu:

Išli sme na kongres,  Evka Kollárová,  Zvládli sme dva lety,    Ľudia sú tu skromní,

Do mesta Astana,    Nás motivovala,       Posuny časové,       Po rusky hovoria,

Pristali sme my však,    Slovenská skupina,   V Nursultane vidno,     Je tu mier a pokoj,

Už u Nursultana.           Veď nebola malá!     Aj paláce nové.             Mnoho krásy tvoria.

Step je tu obrovská,         Kongres nám priniesol,  Od Tatier, Dunaja,       Veď sme obsadili,

V nej veľké  bohatstvo,    Aj vedecké dojmy,          Bolo nás osemnásť,     Pekné tretie miesto,

A medzi národmi,             Zapamätal som si,         Nech je pyšná na nás,  Kde takých rusistov,

Vládne pravé bratstvo.    Zase nové pojmy.          Naša slovenská vlasť.   Ešte dneska jesto?

prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD.,
slovenský jazykovedec

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *