Robert Owen o kapitalizme, trhu, filantropii, úžere a nerovnosti

V dejinách sociálnych teórií, filozofie (sociálnej či politickej), ekonómie a súčasne aj pedagogiky je len málo osobností, ktoré by sa vyrovnali veľkosti anglického vizionára Roberta Owena ( 1771 – 1858). Owen vytvoril v 19. storočí zrejme prvú socialistickú fabriku v dejinách ľudstva (New Lanark) a pokúsil sa o založenie samosprávnej komunistickej osady (New Harmony). V New Lanark robotníkom zabezpečil jedlo, bývanie, vzdelanie, obmedzil pracovnú dobu a zlepšil pracovné podmienky.

Čítať viac

Étienne Cabet a Robert de Lamennais, utopickí socialisti 19. storočia

Étienne Cabet (1788 – 1856) bol francúzsky právnik, poslanec, utopista, vizionár, zakladateľ kresťansko-komunistického Ikarského hnutia, ktoré iniciovalo vznik komunít v Illinois, Missouri, Iowe a Californii. Robert de Lamennais (1782 – 1854) známy tiež ako Frédéric de La Mennais bol predstaviteľom sociálneho katolicizmu.

Čítať viac

Vizionár sociálneho štátu, humanista Bernard Bolzano

Nachádzame sa v období po francúzskej revolúcii, napoleónskych vojnách, v čase rozkladu feudálnych režimov, priemyselnej revolúcie a jari národov. V tomto období tvoril osvietensko-racionalistický, česko-nemecko-taliansky filozof, matematik, estetik a kňaz, autor utopického diela O najlepšom štáte, Bernard Bolzano (1781 – 1848). Bolzano bol učiteľ svetoznámeho filozofa Edumnda Husserla a inšpiroval aj T. G. Masaryka. Napriek tomu jeho meno nájdete len v máloktorých učebniciach dejín filozofie.

Čítať viac

Evanjelium podľa Wilhelma Weitlinga, buriča, proroka a vizionára vedecky riadenej spoločnosti

Najvýznamnejším nemeckým revolučným utopistom bol kresťanský komunista, člen Ligy spravodlivých, krajčírsky tovariš, správca ikarskej komunity Communia – Wilhelm Weitling (1808, Magdeburg – 1871, New York). Okrem toho, že precízne naprojektoval vedecky riadenú beztriednu spoločnosť, bol snáď ako jediný zo sociálnych utopistov tým, kto do svojej utópie zahrnul aspekt individuálnej motivácie prostredníctvom tzv. komerčných hodín, za ktoré si v ideálnej spoločnosti môžu naplniť individuálne a špeciálne potreby.

Čítať viac

Slovanstvo a svet utopizmu. Ukážky z pripravovanej knihy

V dobe globalizácie a popierania národných identít je užitočné vrátiť sa ku koreňom a vlastným tradíciám, v ktorý sa skrýva mnoho pokrokového a inšpiratívneho. Aké formy utopizmu sa vyskytujú v typicky slovanskom prostredí? Existuje slovanská utópia? Na slovanský utopizmus v národnom hnutí nadviazala idea zjednotených Slovanov v boji proti fašizmu (Vseslovjanskij komitet 1941) a slovenskí davisti (Clementis, Novomeský, Husák) pri koncipovaní kultúrnej politiky po roku 1945 (teda Košického vládneho programu, ktorý bol súčasťou kultúrnej politiky ČSR). Mesianizmus, staro-ruské občiny, veče, svojpomoc (spolky), slovanská mytológia a idea všeslovanskej vzájomnosti to všetko sú prejavy utopizmu a utopickej praxe v slovanskom prostredí.

Čítať viac

Lukáš Perný: Iba tí, ktorí sa nechajú manipulovať sa rozhodujú na základe predvolebných prieskumov

Opýtam sa jasne: Ak raz niekto má filozofické hodnotové presvedčenie, prečo by sa mal riadiť nejakým predvolebným prieskumom? Prečo by mal byť slobodný občan denno-denne otravovaný propagandou a politickým marketingom, ak už má vlastný názor, ktorý si vytvoril na základe vlastného presvedčenia a vedomostí?

Čítať viac

Princípy radikálnej demokracie podľa Harringtonovej Republiky Oceány

Oceána (1656) od politického teoretika Jamesa Harringtona (1611 – 1677) je dielo písané špeciálne pre revolučné Anglicko ako vízia spravodlivej, pravej, večnej a dokonalej republiky bez vnútorných nepokojov, s dobrými zákonmi, tvorenými a prijatými múdrymi zákonodarcami. Harrintonovo dielo má, pod vplyvom Machiavelliho, viac realistický, než utopický ráz, čo sa ukazuje v jeho pohľade na človeka, štát, i celý svet. Ústrednou postavou príbehu je osvietený panovník Olphaus Megaletor alias Lord Archon , ktorý je parafrázou na Olivera Cromwella. Dejiny Oceány sú zase parafrázou na dejiny Anglickej revolúcie a susedné ostrovy Marpesia a Panopea odkazujú na Írsko a Škótsko. Na historickom pozadí fiktívnych dejín využíva Harrington príležitosť k sociálnej kritike predovšetkým monarchie (monarchia je nezlúčiteľná s vládou ľudu) a oligarchie.

Čítať viac

Z knižnice utopického socializmu: Christianopolis Jána Valentína Andreæ

Dnes to bude záhadný autor, nemecký teológ, mystik, básnik, filozof, ktorý mal priamy vplyv na Ján Amosa Komenského a sám bol inšpirovaný Tommasom Campanellom, Samuelom Hartlibom či Jánom Kalvínom, Johann Valentin Andreæ (* 17. august 1586, Herrenberg – † 27. jún 1654, Stuttgart), autor asketickej a rovnostárskej utópie Christianopolis.

Čítať viac

Lukáš Perný a Vladimír Manda o Všeobecnej deklarácii ľudských práv 1948

Liberálne spoločnosti (s deregulovanou ekonomikou) po 70. rokoch od Deklarácie dokázateľne zlyhali predovšetkým v oblasti sociálnych práv. Faktom je, že nedokázali (v zmysle pre každého občana bez výnimky) zabezpečiť ani zmysluplnú a adekvátnu prácu, ani právo na ľudskú dôstojnosť (stotisíce ľudí na Slovensku ohrozuje chudoba), ani dôstojné bývanie (na Slovensku sú toho času 3,74 milióna exekúcií), ani potravu (vo veľkých mestách existujú ľudia, ktorí pojedajú odpadky), ani bezplatnú lekársku starostlivosti (aj keď je napr. u nás ústavne deklarovaná, ceny liekov sú vysoké a pre mnohých občanov, predovšetkým dôchodcov nesplatiteľné), ani spravodlivé pracovné podmienky, ani spravodlivé a rovnaké odmeny za rovnakú prácu (príklad – platy Nemcov a Slovákov napr. vo Wolkswagene, pozri tu), ba dokonca dnes niektoré súkromne podniky znemožňujú rôznymi spôsobmi (vyhrážkami, šikanovaním zamestnancov) aj zakladanie odborových organizácií.

Čítať viac

„Mocní ľudia neboli nikdy tak silní a bohatí ako v súčasnom svete,“ prehlásil nedávno zosnulý Immanuel Wallerstein, spoločenský vedec a geopolitik

„Mocní ľudia neboli nikdy tak silní a bohatí ako v súčasnom svete… šanca, že to zmeníme je 50 na 50,“ prehlásil nedávno zosnulý spoločenský vedec Immanuel Wallerstein. Čo napísal vo svojom poslednom článku?

Čítať viac

prof. PhDr. Jan Keller, CSc.: Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva! Mladí sú obeťami ideologickej manipulácie! Rozhovor s profesorom sociológie o problémoch doby

Po rozhovore s českým filozofom Michaelom Hauserom vám prinášame ďalší rozhovor s významnou osobnosťou, ktorý bol vytvorený špeciálne pre DAV DVA. Je nim významný český sociológ Jan Keller. Profesor PhDr. Jan Keller, CSc. je moravský sociológ, filozof, publicista, environmentalista,… Čítať viac

Čítať viac

Triumvirát utopického socializmu: Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen

Článok je súčasťou projektu pripravovanej knihy Dejiny utópií a seriálu Z knižnice utopického socializmu na webe DAV DVA. Cesta dejinami utopizmu sa dostáva do svojho finále, k trom najvýznamnejším pred-marxistickým mysliteľom tzv. utopického socializmu prelomu 18. a 19. storočia. Text bude zameraný na:… Čítať viac

Čítať viac

Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.: Mysli v tisícročiach, jednaj práve teraz! Rozhovor DAV DVA s významným českým ľavicovým filozofom, prekladateľom a pedagógom

Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (*1972) je český filozof, prekladateľ, pedagóg a zakladateľ občianskeho združenia združenia SOK. Michael Hauser je autorom kníh Cesty z postmodernismu (2012), Kapitalismus jako zombie (2012), Humanismus nestačí (rozhovor se Slavojem Žižkem, 2008), Prolegomena k filosofii současnosti (2007) a Adorno: moderna a negativita (2005), Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem (2014) a Katarze (2015). Vedľa českých a zahraničných odborných časopisov publikuje v Salone – literárnej prílohe denníku Právo, A2, Tvare, Hoste, Deníku Referendum, Alarme, Literárnych novinách a Britských listoch. Hauser preložil knihu Ericha Fromma Obraz človeka u Marxa, prelomovú knihu Dialektika osvietenstva od Adorna a Horkheimera a Nepolapiteľný subjekt Slavoja Žižeka. V roku 2014 bol zvolený Poslaneckou snemovnou PČR členom Rady Českej televízie. Do Rady ČT ho navrhol Filozofický ústav Akadémie vied ČR.

Čítať viac