Vyšla e-kniha o ekonomickej demokracii od Davida Diczházyho

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vážení priaznivci DAV-u DVA

Väčšina našich čitateľov má silné sociálne cítenie a hlási sa k zdravému vlastenectvu. Čakajú nás zásadné politické udalosti - referendum o predčasných voľbách a následne zásadný boj o ďalších charakter našej spoločnosti.

V DAV-e DVA stojíme na Vašej strane. Pre pravidelných prispievateľov okrem iného pripravujeme aj špeciálne benefity: vypnutie reklamy, výrazné zľavy v e-shope INLIBRI, podielovú knihu a iné... Vernostný program zverejníme v apríli.

Ak chceme naďalej rásť, nebude to možné bez vybudovania silnej podpornej komunity. Staňte sa jej členom, pomôžte nám v tomto úsilí tým, že budete pravidelne finančne podporovať DAV DVA.

Podporte nás pravidelnou sumou, 4, 6, alebo 10 a viac eur mesačne..
Číslo účtu: IBAN: SK72 8330 0000 0028 0108 6712


Ing. David Diczházy vydáva pod hlavičkou o. z. DAV DVA svoju e-knihu, ktorá sa venuje fenoménu ekonomickej demokracie. Knihy si možno stiahnuť zdarma v internetovom kníhkupectve INLIBRI, ktoré sám autor vedie a spravuje.

PREDSLOV

David Diczházy sa ekonomickej demokracii venuje už niekoľko rokov. Predložená e-kniha je jednak teoretickým vstupom k  tematike a zároveň sumarizuje články, ktoré autor k téme publikoval pre periodikum DAV DVA. Autor v minulosti založil občianske združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie a svoje články o ekonomickej demokracii pôvodne publikoval na blogu ekonomickademokracia.blogspot.com. Týmito článkami čiastočne inšpiroval aj vznik slovenského družstva ŽIVA (súčasťou e-knihy je aj rozhovor s jeho zakladateľom).

Ak by sme išli hlboko do ďalekej histórie tak priamo-demokratické princípy možno nájsť už v staroslovanských občinách, ktoré spomína Ľudovít Štúr v diele Slovanstvo a svet budúcnosti. Autoritu tu mali starší pričom dominoval princíp samosprávy a kolektívneho vlastníctva. Za spomenutie stoja určite aj staro-ruské novgorodské veče, teda zhromaždenia, ktoré anticipovali budúce soviety. Princíp kolektívnej participácie (na rozhodovaní, kolektívnej práci a kolektívnom prerozdeľovaní produktov práce) možno nájsť v rozličných historických modifikáciách. V praxi prírodných národov, v kresťanských monastérach či v rámci tzv. jezuitských redukcií. Kolektívny spôsob výroby a spotreby praktizovali aj v komunitách kibuci, ale taktiež rovnostárski kresťania habáni a hutteriti. A to je iba zopár príkladov participatívneho komunitarizmu z histórie ľudstva.

Filozofické korene princípu samosprávy a spolurozhodovania o riadení podnikov môžeme nájsť už u Thomasa Mora (autora Utópie), v osvietenstve (Morelly, Mably, Babeuf), u predstaviteľov tzv. „utopického socializmu“ (Fourier a Owen) a taktiež u chartistov, anarchistov, narodnikov a kooperativistov (Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Landauer, Blanc, Thompson, Černyševskij a ďalší). Princípy samosprávy sa naplno uplatnili aj v Parížskej komúne, ktorú ideovo viedol Blanqui. Idea komunistickej samosprávy je tiež súčasťou finálnej etapy dejín u Marxa a Engelsa, v ktorej – ako predpokladali – odumrie štát a nahradia ho soviety a samosprávny princíp.

S termínom „ekonomická demokracia“ je azda najviac spájaný ekonóm, menovec autora, David Schwieckart, ktorého dielo (Po kapitalizme – ekonomická demokracia) vyšlo s pomerne silným ohlasom vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Ekonomickú demokraciu popularizoval tiež Robert Dahl v diele A Preface to Economic Democracy. K téme vyšla tiež kniha Ekonomická demokracia dnes od Petra Dinuša a Kristíny Šabíkovej. Princípy ekonomickej demokracie sa tiež objavujú v teóriách súčasných sociálnych filozofov preferujúcich demokratický resp. samosprávny socializmus (Rodney Peffer, Noam Chomsky, Martin Buber, Michael Walzer). Napokon azda najviac príkladnou krajinou pre rozvoj ekonomickej demokracie v podmienkach trhového socializmu bola Titova Juhoslávia. Princípy samosprávy sa dostali do povedomia aj v Československu počas tzv. Pražskej jari na čo vo svojich článkoch často upozorňuje filozof Michael Hauser.

Ekonomická demokracia má veľa spoločného (dalo by sa možno hovoriť čiastočne aj o synonyme[1]) s princípmi kooperativizmu-družstevníctva – a napokon je tu (ako slovenský prorok družstevníctva a ekonomickej demokracie) samotný slovenský zakladateľ družstevníctva, zakladateľ Spolku gazdovského ako prvého úverového družstva – Samuel Jurkovič. Spolu s autorom tejto knihy sme Jurkovičovi vzdali hold spoločnou prezentáciou o ekonomickej demokracii priamo v obci Sobotište, kde toto družstvo fungovalo. Tento text je súčasťou druhej časti knihy. V súčasnosti sa na Slovensku propagácii ekonomickej demokracie venujú okrem Davida Diczházyho aj Peter Zajac-Vanka, Ľuboš Blaha, Marián Sekerák, Igor Melicher, Eduard Chmelár či Michal Polák, ktorý legislatívne podporil rozvoj sociálnych podnikov). Predložená Diczházyho kniha – ktorá vychádza v Edícii DAV DVA – je užitočná najmä pre sociálnu prax, konkrétne pre zakladanie samosprávnych podnikov, družstiev či iných kolektivistických inštitúcii.

PhDr. Lukáš Perný, editor e-knihy


[1] Rozdiel spočíva snáď v tom, že kým družstevný podnik má princíp rovnosti už vo svojej podstate, ekonomickú demokraciu možno aplikovať v širšom meradle, aj v ne-družstevných podnikoch (sociálny podnik, občianske združenie, nezisková organizácia atď.). Ekonomická demokracia je teda širší zastrešujúci termín pre zamestnaneckú participáciu bez ohľadu na druh podniku.

STIAHNUŤ KNIHU ZDARMA

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *