Sociálny odkaz ľudovýchovného pracovníka, učiteľa a kňaza Ondreja Cabana

V duchu tohto odkazu bude aj nasledujúci príspevok. Po osvetovom článku o Samuelovi Jurkovičovi, je tu ďalší článok o významnej osobnosti slovenskej histórie so silným sociálnym a komunitárnym a národným cítením, katolíckemu kňazovi, kultúrno-osvetovému pracovníkovi, pedagógovi, literátovi, spolu-kodifikátorovi spisovnej slovenčiny, prozaikovi, básnikovi, prekladateľovi, zakladateľovi spolkov, autorovi učebníc, komjatickému národnému buditeľovi, Ondrejovi Ambróziovi Cabanovi (1813 – 1860).

Čítať viac

Výročie Parížskej komúny, prvý historický pokus o vládu ľudu s globálnym dosahom

Od 18. marca 1871 do 28. mája 1871 fungovala tzv. Parížska komúna. Prvý krát v dejinách sa uskutočnila, aj keď iba na krátky historický záblesk, socialistická utópia s medzinárodným dosahom. Bezplatné bývanie, vzdelanie, sociálne opatrenia, rozvoj kultúry pre všetkých, priama demokracia, odvolateľnosť úradníkov, spoluúčasť robotníkov na riadení podnikov, rovnoprávnosť žien, to všetko sú výdobytky vizionárskej Parížskej komúny, ktorú potlačil reakčný režim.

Čítať viac

Samuel Jurkovič, slovenský národný buditeľ a zakladateľ družstevníctva

Samuel Jurkovič, osobnosť celosvetového významu, priekopník a zakladateľ slovenského a európskeho družstevníctva, bojovník za mravné a hospodárske povznesenie slovenského ľudu, národný buditeľ, vlastenec, spolutvorca Nitrianskych žiadostí slovenského národa, organizátor ochotníckeho divadelníctva (Slovenské národné divadlo nitrianske), pedagóg a osvetár. Jurkovič založil vôbec prvé úverové družstvo na európskom kontinente s cieľom svojpomocného boja s všadeprítomným úžerníctvom, organizoval ľudovo-výchovné a spolky, nedeľné školy a ochotnícke divadlo. Bol kritik sociálnej nerovnosti, praktický komunitarista, ktorý zdôrazňoval ideu svojpomoci. Písal učebnice, bojoval za etablovanie slovenského jazyka, zakladal knižnice a čitateľské spolky, pomáhal štúrovcom a celému národnému a sociálnemu hnutiu v 19. storočí.

Čítať viac

„Kam se Paříž hrabe na Libeň.“ V jednom filme sa stretnú filozof, prozaik a experimentálny výtvarník

„Veliký Friedrich Nietzsche se ve svém Zarathustrovi ptá: ‚Kde jsou barbaři dvacátého století?‘ – A já odpovídám: Tady, v Libni, Na Hrázi Věčnosti, číslo popisné 24!“ Egon Bondy Spisovateľ Bohumil Hrabal, filozof Egon Bondy a experimentálny výtvarník explozionalista Vladimír… Čítať viac

Čítať viac

Gabriel Bonnot de Mably, prirodzeno-právny filozof osvietenstva, ktorý bol vyškrtnutý z dejín filozofie

Článok je súčasťou projektu pripravovanej knihy Dejiny utópií a seriálu Z knižnice utopického socializmu na webe DAV DVA „Či filozof, ktorý vstúpil do paláca boháča zamilovaného do rozkoši a zvolá:Koľko je tu vecí, ktoré nepotrebujem!, nie je bližšie k šťastiu, než majiteľ nechutných… Čítať viac

Čítať viac

Potravinová sebestačnosť kedysi, a dnes

Otázka potravinovej sebestačnosti je fundamentálnou pri zabezpečení elementárnych potrieb obyvateľov štátu. Všeobecná deklarácia ľudských práv deklaruje právo na dôstojný život každého občana štátu. Môže však vieš človek dôstojný život, ak nie sú naplnené jeho základné materiálne a duchovné potreby a ak mu ich štát nedokáže zabezpečiť?

Čítať viac

Privatizačná tragikomédia Divoké pivo, poprevratový trezorový film o rozkrádaní národného majetku z roku 1995

Režisér Milan Muchna, ktorý sa preslávil predovšetkým populárnou českou komédiou Hop a je tu lidoop a zabudnutou kambodžsko-československou drámou Devět kruhů pekla, vytvoril dielo, ktoré vo svojej dobe nebolo pochopené. Tragikomédia Divoké pivo pojednáva o privatizácii juhočeského pivovaru, o pašovaní cigariet, u budovaní vysnenej ponovembrovej kapitalistickej utópie. Českí policajti sa tu stretávajú s mafiou, poctiví občania s novokvasenými privatizačnými podvodníkmi a pravracačmi kabátov.

Čítať viac

Andrej Bóna pre DAV DVA: Nebudem sa tváriť, že EU je ľavicový projekt, ale treba bojovať, aby EU slúžila svojim obyvateľom

Výzvu pre rozhovor do kultúrno-politického magazínu DAV DVA prijal Andrej Bóna, kandidát do Europarlamentu, študent Masarykovej univerzity, prekladateľ, redaktor, ľavicový a mierový aktivista. Je súčasťou komunitaristického projektu Ceres, ktorý sa venuje podpore lokálnej ekonomiky a s ktorým o. z. DAV DVA nadviazalo mediálnu spoluprácu. Na svojej stránke uvádza: „Ekonomika pro všechny, ne horní 1%. Z ekonomického růstu musí těžit všichni obyvatelé Evropy, nejenom bankéři a nadnárodní korporace.“ Andrej Bóna sa venuje sa ekologickým témam, daňovým rajom, bytovej otázke, ale aj mnohým ďalším aktuálnym problémom ako napríklad kritika vojenskej organizácie NATO. Jeho program je zaujímavou ukážkou, ako by mala vyzerať prezentácia mladého ľavicového kandidáta. Rozhovor pripravil Mgr. Lukáš Perný.

Čítať viac

Lukáš Perný: Thomas More, Utópia a sociálna práva v medzinárodnom práve

V roku 2018 si svet pripomenul 540. výročie narodenia Thomasa Mora, ale aj vznik Všeobecnej deklarácie ľudských práv schválenou OSN. Odkaz Thomasa Mora je relevantný nielen pre sociálnu filozofiu, ale aj pre filozofiu práva a politickú filozofiu. Mnohé z týchto sociálnych a občianskych práv naznačil práve Thomas More v známom diele Utópia, ktoré je deskripciou projekcie ideálnej spoločnosti umiestnenej na neznámom ostrovnom štáte založenom na kolektívnom vlastníctve a redistribúcii produktov spoločnej práce. Vo svete prehlbujúcej sa nerovnosti, ktorý stojí pred rizikom novej svetovej krízy sa stávajú myšlienky Thomasa Mora opätovne aktuálne.

Čítať viac

Limonádový Joe ako aktuálna paródia na voľný trh a marketing

Limonádový Joe ide bojovať proti zlu. Etický, slušný, morálny kapitalizmus bez alkoholizmu, kde po zuby ozbrojení gangstri popíjajú limonádu – takú absurditu vyprodukovali českí tvorcovia a ich úspech dokázal, že hlášky z tohto filmu doslova zľudoveli. Tvrdý konkurenčný boj medzi alkoholikmi a abstinentmi končí idealistickou spoluprácou „dobrých a zlých“ v mene spoločnej prosperity.

Čítať viac