Vladimír Clementis, davista, vlastenec, socialista a obeť procesov 50. rokov

„NEBYŤ ČINNÝ, ZNAMENALO BY NEEXISTOVAŤ. . . „Vladimír Clementis Keď čítame dejiny slovenského národa nachádzame osobnosti, ktoré pohli dejinami, ale ich príbeh je príbehom tak tragicky existenciálnym, že by ho mohol opísať sám Dostojevskij, Sartre či Camus. K týmto… Čítať viac

Čítať viac

Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva (rozhovor s Jánom Kellerom)

Po rozhovore s českým filozofom Michaelom Hauserom vám prinášame ďalší rozhovor s významnou osobnosťou. Tento krát významným moravským sociológom prof. PhDr. Janom Kellerom, CSc.. Triedne povedomie vystriedalo individuálne súperenie Lukáš Perný (ďalej LP): Pán profesor, vašu tvorbu evidujem snáď… Čítať viac

Čítať viac

Väčšina ľudí si už ani nekladie otázky o podstate bytia či existencie, tvárime sa, akoby sme tu boli navždy (rozhovor so spisovateľom Petrom Kubicom)

Peter Kubica: Celá Európa sa zmieta v konzume a väčšina ľudí si už ani nekladie otázky. Otázky bytia, podstaty našej existencie, ale aj umenia, jeho opodstatnenia a či súčasné hypermoderné umenie hovorí našim jazykom. … Úplne odbúravame zo svojich životov starobu, chorobu, smrť. Tvárime sa, akoby sme boli nepominuteľní a boli tu navždy.

Čítať viac

Vladimír Mináč, Dana Podracká: Paradiso, rozhovory o filozofii, kultúre, umení

MINÁČ, Vladimír, PODRACKÁ, Dana: Paradiso. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 1996 Vladimír Mináč – národný umelec, nositeľ Radu Ľudovíta Štúra I. triedy, významná osobnosť slovenskej intelektuálnej ľavice popri Lacovi Novomeskom, Vladimírovi Clementistovi či Miroslavovi Válekovi. Pri príležitosti 24. výročia… Čítať viac

Čítať viac

Samuel Jurkovič, slovenský národný buditeľ a zakladateľ družstevníctva

„Jedine skrze spojené síly na nohy se postaviti bude moci.“ – Samuel Jurkovič V nasledujúcom článku, ktorý vyšiel pôvodne pri príležitosti konferencie Spoločné hospodárenie Slovanov, si pripomenieme Slováka, ktorý sa zapísal do dejín. Samuel Jurkovič (1796 – 1873) – osobnosť… Čítať viac

Čítať viac

Prvý slovenský hypermoderný román od Petra Kubicu, ktorý zostal nepochopený

KUBICA, Peter: Supermarket sv. Hildy. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004 Hypermoderná tragikomédia, ktorej celý dej sa odohráva vo svete konzumu, to je Supermarket sv. Hildy. Útla, malá knižka z roku 2004 zostala nepochopená a nezískala žiadny mediálny ohlas. Napriek tomu… Čítať viac

Čítať viac

Niekoľko viet o demokracii od Jeana-Jacquesa Rousseaua

Jean-Jacques Rousseau – vari niet geniálnejšieho teoretika demokracie. Svoju rigoróznu prácu, ktorú som Rousseaovi venoval, končím nasledujúcim prianím: Dielo O spoločenskej zmluve by malo patriť k základnej vedomostnej výbave nielen každého politika, ale aj každého občana, ktorý sa zúčastňuje… Čítať viac

Čítať viac

Milan Zelinka, talentovaný spisovateľ esejí o živote a spoločnosti

„To je taký slovenský Widmer,“ povedal mi Michelko pri odovzdávaní knihy a toto prirovnanie perfektne trafil. Totiž Widmera aj Zelinku spája jedna spoločná vlastnosť – dokážu písať o skutočne ťažkých filozofických témach spisovateľsky atraktívne, čo je podľa môjho názoru jeden z najefektívnejších prístupov, ako motivovať ľudí k čítaniu a premýšľaniu.

Čítať viac

Existenciálne eseje Pavla Dinku, odvážne a kriticky o spoločenských problémoch cez významné diela kultúry

DINKA, P.: Stretnutia s krutým partnerom. Eseje o spoločnosti, kultúre a literatúre. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019 RSDr. Pavol Dinka – spisovateľ, autor, publicista, redaktor, politológ, mediálny analytik, prekladateľ, rodák zo Skalice, vlastenec so sociálnym cítením a perfektným prehľadom o kultúre,… Čítať viac

Čítať viac

Svedectvo Charlesa Dickensa o sociálnej situácii v Amerike 1842

Amerika, zem neobmedzených možností alebo zem otrokárstva a sociálneho útlaku? DICKENS, Charles: Americké poznámky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020 Veľký majster sociálnej kritiky Charles Dickens, kto by nepoznal tohto významného spisovateľa. Pri jeho mene sa každému, kto sa čo… Čítať viac

Čítať viac

Poliak v Amerike. Sienkiewiczove Listy z Ameriky ako hodnotný cestopis o Amerike 19. storočia

Je horúca letná noc, v pozadí počuť cvrčkov a ja začínam čítať zaujímavú knihu jedného pozoruhodného poľského autora. Presúvame sa v čase do druhej polovice 19. storočia, medzi roky 1876 až 1878, kedy Sienkiewicz a skupina poľských vlastencov podniká veľký cestu do kalifornskej lokality Anaheim.

Čítať viac

15 vízií utopistov, ktoré sa historicky zrealizovali alebo čakajú na plnú realizáciu

Slovo utópia zvykne mať v hovorovej reči skôr nádych výsmechu a skrytý význam v naivite a nereálnosti. Avšak autori, ktorí sú označovaní ako utopisti predpovedali celý rad vízií, ktoré sa neskôr skutočne naplnili. Autor diela Moderná utópia, Herbert George… Čítať viac

Čítať viac