Tunel na konci svetla. Rozhovor s Ján Kellerom z knihy Pavla Dinku

Má povesť významného českého mysliteľa, triezvo kritického sociológa, ekológa a publicistu. Oprávnene. Jeho prednášky, vystúpenia, spoločenské aktivity sa stretávajú so zaslúženým ohlasom. Venuje sa dejinám sociológie, všeobecnej sociologickej teórii, problematike sociálneho štátu, teórii modernizácie a globalizácie, spoločenským súvislostiam ekologických… Čítať viac

Čítať viac

Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva (rozhovor s Jánom Kellerom)

Po rozhovore s českým filozofom Michaelom Hauserom vám prinášame ďalší rozhovor s významnou osobnosťou. Tento krát významným moravským sociológom prof. PhDr. Janom Kellerom, CSc.. Triedne povedomie vystriedalo individuálne súperenie Lukáš Perný (ďalej LP): Pán profesor, vašu tvorbu evidujem snáď… Čítať viac

Čítať viac

ČO ROBIŤ (časť I.)

Oslovili sme vedcov, filozofov, spisovateľov, ekonómov, odborníkov, aby nám odpovedali na tému čo má robiť ľavica pre zlepšenie postavenia pracujúcich, aký ideálny spoločensko-ekonomický model preferujú či aké konkrétne opatrenia treba podniknúť v slovenskom, československom či stredoeurópskom kontexte.

Čítať viac