Jan Keller: Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Po rozhovore s českým filozofom Michaelom Hauserom vám prinášame ďalší rozhovor s významnou osobnosťou, ktorý bol vytvorený špeciálne pre DAV DVA. Je nim významný český sociológ Jan Keller.

Profesor PhDr. Jan Keller, CSc. je moravský sociológ, filozof, publicista, environmentalista, ktorý bol v rokoch 2014 až 2019 poslancom Európského parlamentu a od prezidenta republiky získal medailu za zásluhy v oblasti vedy. Rozhovor spracoval Lukáš Perný.

Lukáš Perný (ďalej LP): Pán profesor, vašu tvorbu evidujem snáď od prvého stupňa vysokej školy, kedy sa mi vaša kniha dostala do osnov predmetu sociológia. Niekoľkokrát som vás aj citoval vo svojich štúdiách. Keby ste mohli zhrnúť svoj pohľad na súčasný svet sociálnej nerovnosti ako sociológ, čo presne by ste povedali človeku, ktorý nečíta knihy, no intuitívne chápe, že súčasný systém nie sociálne spravodlivý?

Jan Keller (ďalej J. K.): V současné době, která trvá už několik desítek let, se protnuly dva významné procesy, které spolu úzce souvisí. Jednak se v rámci kapitalismu přesouvají příjmy a majetky k velkým rentiérům.  Výroba zboží a poskytování služeb přináší stále méně ve srovnání s výnosem obrovských rodinných majetků. To mimo jiné znamená, že na ty, kdo žijí z práce, zbývá stále méně příjmů z nově vyrobeného bohatství ve srovnání s těmi, kdo žijí z velkého, především finančního kapitálu. Druhý proces spočívá v tom, že zmizely třídy, či alespoň třídní povědomí, a nastoupilo stále tvrdší individuální soupeření o získání a udržení aspoň jakéhosi místa ve společnosti. Zatímco velké majetky se promyšlenou rodinnou politikou spojují, veškerá konkurence se přenáší na ty, kdo toho moc nemají. Ti spolu urputně zápasí o drobky, přičemž ti nahoře je chválí za jejich dynamičnost, flexibilitu a adaptabilitu. Souhrnně se těmto neblahým procesům říká „modernizace společnosti“.

L.P.: Množstvo mladých ľudí, u nás, a predpokladám že, i v Českej republike, inklinuje k neoliberálnej ideológii, ktorá je v konečnom dôsledku aj pre nich samých deštruktívna (spoplatnenie zdravotníctva, školstva, strata sociálnych práv atď.). Vy dlhodobo demaskujete a bojuje proti neoliberalizmu. Prečo sa toto z hľadiska sociologického deje?

J.K.: Panuje nesprávné přesvědčení, že kapitalismus je ze své povahy konzervativní systém. Ve skutečnosti je kapitalismus svým způsobem velice dynamický, místy až „revoluční“. Ničí na cestě za vyšším soukromým ziskem všechno, co maximalizaci profitu brání. Už zhruba od šedesátých let 20. století k tomu využívá ideologii, která konvenuje mladým lidem. Klade důraz na neohraničený rozvoj touhy, kritizuje každou autoritu, která by mohla touhu jakkoliv omezovat, a živí v lidech představu neomezené volby. To přesně odpovídá mentalitě mladých lidí. Také oni si chtějí užívat touhy bez hranic, kritizují zcela přirozeně autoritu počínaje tou rodičovskou a odkládají svoji dospělost, protože dospělost znamená, že určité volby (rodinné, profesní aj.) jste už učinili, takže se vám prostor možného snížil. Kapitalismus použil mentalitu adolescentů v podobě reklamních hesel konzumní společnosti. Neučinil tak pochopitelně kvůli modrým očím mladých lidí, ale proto, aby zvýšil příjmy majitelů a akcionářů. Není jednoduché tuto fintu prohlédnout, protože v roli propagátorů touhy, kritiků autority a zastánců neomezené svobody vystupuje právě od 60. let 20. století takzvaná nová či také kulturní anebo liberální levice. Její „myslitelé“ fungují jako užiteční idioti expanze velkého kapitálu za jakoukoliv hranici. Snažím se to popsat v připravované knize „Společnost věčného mládí“. Nekritizuji v ní mladé lidi, ale ukazuju, proč byl vybudován kult mládí a jakým způsobem je používán k ovládání pracujících všech generací.

L.P.: Ktoré vaše knihy by ste odporúčali našim čitateľom ako najinšpiratívnejšie a najobľúbenejšie?

J.K.: Myslím si, že sociologicky se mi nejvíce podařila knížka Tři sociální světy a po stránce literární knížka Odsouzeni k modernitě

L. P.: Aký je vás postoj k utópii? Veríte v sociálnu emancipáciu ľudstva alebo pripúšťate aj možnosť deštrukcie celej planéty? Súčasné problémy vrátane environmentálnej krízy napomáhajú skôr druhej možnosti. Venujete sa dlhodobo aj environmentalizmu. Dokáže sa ešte ľudstvo zachrániť pred vlastnou skazou?

J. K.: Přestal jsem pořádat přednášky o environmentálních problémech, protože končily vždy stejně. Někdo z publika se pochopitelně zeptal na to, jaké mám řešení. Když jsem řekl, že řešení neznám, vyčetl mi, proč tedy o těch věcech vůbec mluvím, jestliže nedovedu ukázat správnou cestu. Když jsem nějaké řešení navrhnul, okamžitě mne někdo okřiknul, že chci lidem vnucovat svoji pravdu Takže už nikomu raději nic nevnucuji a o environmentálních problémech nepřednáším.  A tak aspoň ve zkratce. Planetu ničí jednak konzum bohatší části lidstva, jednak populační exploze chudší části. Když kritizujete nezodpovědné chování konzumní společnosti, obviní vás, že chcete brát lidem ve výběru a ohrožujete tím jejich svobodu. Když kritizujete chování těch chudých, obviní vás z malthusianismu. Když k tomu ještě dodáte, že řešením není přestěhovat chudé na území těch bohatších, jste rasista a fašista. Prostor pro věcnou analýzu tady není prakticky žádný. Pořád si lámu hlavu, komu taková situace vyhovuje.

L. P.: Pôsobili ste taktiež v Europarlamente. Moja zásadná otázka nie, je vôbec možné presadiť štrukturálne sociálnu politiku v „globálnom svet-systéme“ (Wallerstein) založenom na voľnom trhu? 

J. K.: Když jsem tam v roce 2014 šel, naivně jsem se domníval, že Evropská unie je schopna a ochotna ubránit své členy před tlaky globálního kapitálu, nadnárodních firem a velkých financí. Když jsem se ze svých iluzí vyléčil, vyvodil jsem z toho dva důsledky:  V knížce Evropské rozpory ve světě migrace jsem se snažil popsat, jak funguje EU ve skutečnosti. Tou druhou věcí bylo, že jsem si pečlivě sbalil věci, abych v Bruselu nic nezapomněl, protože mi bylo jasné, že se tam už nikdy nevrátím.

L. P.: Fukuyama nedávno prehodnotil svoje tvrdenie o liberálnej demokracii ako konci dejín a pripustil možnosť socializmu. Ako vnímate tento jeho obrat? 

J. K.: Fukuyamovi nevěřím ani to, že se jmenuje Fukuyama. Jeho esej o vítězství liberalismu bylo něco tak neskutečně tendenčního, nepodloženého a naivně propagandistického, že vůbec nejsem nadšen, bude-li nyní zrovna on hlásat něco o příchodu socialismu.  Když to říká Fukuyama, přestávám v perspektivy socialismu věřit.

L. P.: Bude to síce ťažko zodpovedateľná otázka, ale v najnovším čísle DAV DVA budeme mať tému „Čo robit?“. Preto sa i vás spýtam, aké praktické kroky má urobiť ľavica v súčasnej dobe?

J. K.: Hlavní úkol zbytků skutečné levice vidím v tom, že si jasně uvědomí, kam zavedla levici tzv. nová levice liberální, jejíž hlavní hesla převzaly sociálně demokratické a socialistické strany. Též podle toho dopadly. Vrátím se k tomu, co jsem říkal úvodem. Kapitalismus ničí v touze po stále větším privátním zisku všechny hranice, autority, normy, zvyky, překračuje stále další morální tabu a vydává to za vyšší stupeň emancipace člověka. Tuto ideologickou práci odvádí právě liberální či kulturní levice. Pravicové strany samy to dělat nechtějí, protože by ztratily tu část svých voličů, včetně dělníků a zaměstnanců, kteří jsou orientováni konzervativně. Jejich konzervatismus přitom samozřejmě není to, co býval konzervatismus původní, tedy podpora nerovností daných rodem, monarchie, církve apod. Konzervatismus normálních, obyčejných lidí má podobu neochoty zříci se svého zakořenění, své místní a národní identity, své kultury. Liberální levice tyto lidi přesvědčuje, aby se zřekli jakékoliv příslušnosti, náležení  a stali se věčnými nomády potulujícími se geograficky, profesně i rodinně ve světě bez hranic, bez zábran a bez identity. Výsledkem je, že se od levice odvrátili a začali volit takzvané populistické strany. Pokud levice nevymyslí něco, co by je přivedlo zpět, může o svém znovuzrození leda tak teoretizovat v nějaké lacinější kavárně.  

L. P.: Postavili ste sa proti stavbe americkej základne na území ČR. U nás už dnes funguje logistické centrum NATO, ktoré odhlasovala NRSR (pozri tiež diskusie z NRSR o hlasovaní a komentáre politikov), ale aj prítomnosť cudzích vojakov na našom území (pozri tiež vyslanie príslušníkov ozbrojených síl do Pobaltia), a dokonca i ľavicové vlády podporujú zbrojenie a militantnú politiku USA, v čase, kedy nie sú vyriešené štrukturálne problémy ako zamestnanosť mladých, dostupné a kvalitné bezplatné zdravotníctvo či bytová otázka. Pripájam aj video poslankyne, ktorá sa proti tomu postavila a následne náhodne „zmizla“ z politickej scény…

Ako vnímate tento kontrast investícií do zbrojenia. Podľa môjho názoru, keby sa všetky financie vynaložené na zbrojenie investovali do sociálneho pokroku, tak je na planéte Zem utópia…

J. K.: Naprosto s vámi souhlasím. O tom, jak je dnešní liberální levice trapná, svědčí dva výroky jejích českých představitelů. Sociální demokrat Jakub Landovský, který je českým velvyslancem u NATO nedávno prohlásil, že v NATO nemůžeme být přehlasováni tak jako v Evropské unii. Člověk by si pomalu myslel, že vojenská organizace je demokratičtější než Evropský parlament. Ve skutečnosti v NATO nemůžeme být přehlasování jednoduše proto, že vše, co potřebují, dají nám rozkazem. A druhý příklad: předseda českých pirátů Bartoš se dlouhou dobu vydával za přesvědčeného pacifistu. Když se ho nedávno ptali, zda by jako pacifista byl pro rozpuštění NATO, prohlásil, že v žádném případě ne, protože NATO je, jak všichni vědí, obranná, nikoliv útočná aliance. Jak chcete s takovými „levičáky“ dělat politiku? 

L. P.: Ako by znela jediná veta, ktorú by ste zanechali svet a našim čitateľom?

J. K.: Tak takovou větu mám promyšlenu naprosto přesně.  Zní: „Bez komentáře“.

L. P.: Ďakujem vám za rozhovor. Snáď mnohé uvedené fakty povedú k prebudeniu mnohých, ktorí si neuvedomujú v akej dobe žijeme.

PODPORTE nezávislé médium.

Všetok obsah na tejto stránke je bezplatný. Vaša podpora bude použitá na propagáciu stránky, aby sa o nej dozvedelo čo najviac ľudí.
Aj malá čiastka dostatočne pomôže.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Ohodnotiť článok

11 thoughts on “Jan Keller: Pre pracujúcich zostáva stále menej príjmov z vyrobeného bohatstva!

 • 9. augusta 2019 at 13:15
  Permalink

  Keller je ukážkový prípad, keď sa užitočný miestny ľavičiar stratí v neprehľadnom euro-bludisku ( za ČSSD !?!?!?!?!?!? ). Viem, je to dobrý kšeft, ale užitočnejší by bol doma so svojimi prednáškami a postrehmi, tak ako za starých čias.

   
  Reply
  • 9. augusta 2019 at 15:09
   Permalink

   …pokiaľ môžete, dajte profesorovi vedieť, nech sa ľavicovému plebsu ukáže častejšie – nech niečo píše, alebo hovorí na video – bo Ostrava je region razovity

    
   Reply
 • 9. augusta 2019 at 14:49
  Permalink

  ČLENSTVÍ ČECHŮ, MORAVANŮ A SLOVÁKŮ V NATO,
  ANEB KTERÁ LEVICE JE TA SPRÁVNÁ?

  Prof. Keller ve výše uvedeném rozhovoru řekl, že dnešní liberální levice je trapná. No, jakožto člen KSČM si dovolím zdůraznit, že trapná je už dokonce i ta levá levice, anebo pravá levice?

  NATO je voj. útočný pakt, jenž o válce nemluví, ale válku rozsévá, a jehož rozšíření proti Rusku PODPOŘILI v červenci 2003 svým hlasováním v Dolní komoře českého parlamentu rovněž tak komunisté, a to VELMI VÝRAZNĚ, dosavadní předseda KSČM JUDr. Vojtěch Filip proti rozšíření NATO NEHLASOVAL, takže aspoň váhal.

  Jenže našli se čeští komunisté, kteří se hrdě postavili ZA ROZŠÍŘENÍ NATO PROTI SLOVANSKÝM BRATRŮM A SESTRÁM V RUSKÉ FEDERACI, byli to tito kovaní komunisté:

  1) ing. Dolejš
  2) Dr. Ransdorf (o mrtvých jen dobře)
  3) bývalý důstojník ČSLA Dr. Černý (do prdele, co v té armádě za socialismu dělal?!)
  4) ing. Kohlíček
  5) ing. Beneš
  6) ing. Býček

  Aby toho všeho, nebylo málo, tak celá řada tehdejších kom. poslanců se během onoho hlasování 24.7.2003 prostě a jednoduše – zdržela. Proč? Aby nedráždili proamer. buržoazii, která je za antikom. činnost více než bohatě platí.

  Asi POLOVINA kom. poslanců tak dala českému národu tehdy najevo, že KOMUNISTÉ NAPROSTO NEMAJÍ SEBEMENŠÍ PONĚTÍ O TOM, CO TO JE NATO A KOMU SLOUŽÍ! Pro ilustraci uvádím konkrétní jména členů KSČM, kteří ODMÍTLI HLASOVAT proti rozšíření NATO směrem na Východ proti našim ruským osvoboditelům v r. 1945:

  ►nynější předseda ÚV KSČM Dr. Filip
  ►bývalá místopředsedkyně ÚV KSČM ing. Vostrá
  ►ing. Šenfeld
  ►Dr. Koníček
  ►ing. Kováčik
  ►Mgr. Marková
  ►Dr. Opálka
  ►Dr. Bayerová atd.

  Ti všichni, jak sami vidíte, jsou vesměs studovaná elita, intelektuální výkvět levice, nikoli nevzdělaná lůza, dodnes nepochopili, proč a z jakého důvodu vznikl útočný pakt NATO 4. dubna 1949 v USA, tedy více než 6 let před vznikem Varšavské smlouvy, bývalý důstojník ČSLA Dr. Černý o tom ví, s prominutím, akorát tak hovno. Je to docela na pováženou, vážení bratři a sestry na Slovensku, když to nejvyšší funkcionáři Kom. strany Čech a Moravy ─ nevědí!

  Jako bývalého podporučíka ČSLA mě zaujal zejména tzv. soudruh Dr. Černý, ten dokonce tak hlasoval proto, jelikož prý „zapomněl, že svého času skládal voj. přísahu ve prospěch Varšavské smlouvy proti NATO“.

  Inu, proti gustu žádný dišputát! Tehdejší postoj při hlasování tito komunisté objasnili tak, že jejich souhlas s rozšířením NATO, cituji Ransdorfova slova, „není výrazem jejich souhlasu s tímto krokem, ale výrazem přesvědčení, že rozšíření bude zároveň počátkem konce aliance“.

  Bože můj, svatá prostoto! Totéž NATO pod americkým a německým velením šíří dodnes Pax Americana ohněm a mečem po celém světě!

   
  Reply
  • 9. augusta 2019 at 16:09
   Permalink

   … my neslušní ľavičiari, čo sme nečítali Hayeka, vieme už dávno, že zvýšenie konkurencie v kapitalizme nevedie k ničomu inému, len k zefektívneniu produkcie spolu s racionalizačnými opatreniami a zvýšeniu produktivity …

   v preklade do hejslovenčiny, …. k zvýšeniu tlaku na znižovanie miezd spojeného s prepúšťaním, a k zintenzívneniu práce …

   Na stráž !
   … nestraš…

    
   Reply
 • 10. augusta 2019 at 2:44
  Permalink

  MŮJ STRUČNÝ KOMENTÁŘ K VÝZNAMNÉ MYŠLENCE PROF. KELLERA

  Cituji vysoce závažná slova prof. Kellera: „Planetu ničí jednak konzum bohatší části lidstva, jednak populační exploze chudší části.

  Když kritizujete nezodpovědné chování konzumní společnosti, obviní vás, že chcete brát lidem ve výběru a ohrožujete tím jejich svobodu.

  Když kritizujete chování těch chudých, obviní vás z malthusianismu. Když k tomu ještě dodáte, že řešením není přestěhovat chudé na území těch bohatších, jste rasista a fašista.

  Prostor pro věcnou analýzu tady není prakticky žádný. Pořád si lámu hlavu, komu taková situace vyhovuje.“ Konec cit.

  Začnu slovy Martina nahoře na adresu prof. Kellera: „užitočnejší by bol doma so svojimi prednáškami a postrehmi, tak ako za starých čias“. Ano, to je přesně ono! Poslanecký mandát kterékoli z politických stran je v EP naprosto promrhanou investicí!

  Ovšem, kromě jediné, tou je slušný osobní zisk díky bruselskému platu. Navíc, pokud poslanec získá druhý mandát, což je případ ing. K. Konečné za KSČM, pak to kromě osobního zisku v podobě půlmiliónového měsíčního platu v českých korunách ─ přináší i doživotní zaručený důchod ve výši 80 tisíc Kč měsíčně. Hezká odměna, jen co je pravda. Nezávidím ing. Konečné její příjem, vím, že se tam nepoflakuje. Avšak rovněž tak vím, že práce levičáka v EP má stejnou váhu, jako třeba vození vzduchu na kolečkách místo písku na stavbě.

  A mimochodem, když jsem zmínil europoslankyni Konečnou. Pan profesor ve svém rozhovoru s Lukášem Perným zmiňoval kdejaké „levicové“ strany, včetně Pirátské strany, byť v uvozovkách. Zajímavé, proč pan profesor nezmínil mezi levic. stranami KSČM, ve které já jsem členem? Asi jeho věrnost ČSSD zastínila KSČM natolik, že již jakoby ani nebyla. ) Ale budiž. )

  K věci, tedy k tomu, co si myslím o výše citovaných Kellerových slovech. Ona slova plně souzní i s mým postojem k věci, ano je tomu opravdu přesně tak. Proč jsem tedy vlastně se ozval. Kvůli poslední větě v citaci: „Pořád si lámu hlavu, komu taková situace vyhovuje.“

  Na rozdíl od prof. Kellera si s tímto hlavu nelámu, protože nejen já to vím. Své o tom sdělil veřejnosti, dokonce nejednou, i nedávný jubilant Mistr Karel Gott, jenž v tomto směru ví nepochybně více než samotný prof. Keller. Nebo snad nikoli? I proto, dle některých, onemocněl tak, že jen zázrakem vstal hrobníkovi z lopaty, protože výroky v tomto směru se trestají smrtí. Jiní, jako třeba Hugo Chávez, takové štěstí neměli.

  Nabízím celé komunitě DAV-DVA, ke které se hlásím i já sám, aspoň jako diskutér, protože je mi ideově blízká, následující vysoce závažný dokument, který sděluje to, co prof. Keller zřejmě chápe, ale bojí se to říci nahlas, to aby neskončil jako K. Gott. Což dokonce i chápu, poněvadž se jedná o téma nikoli pro veřejné sdělení. Všichni to zde chápeme, co mám na mysli. ( A proto si prof. Keller „láme hlavu“, komu že taková situace vyhovuje. Dost řečí, uvařte si kafe nebo čaj, pohodlně se usaďte, sledujte a poslouchejte, dobře poslouchejte.

  SVĚT POD NADVLÁDOU ZLA:

   
  Reply
 • 10. augusta 2019 at 12:40
  Permalink

  Diskutéri, nezáviďte profesorovi Kellerovi. Ako sociolog a akademik sa mohol predsa slobodne a nezávisle postaviť na stranu pravice a demokracie a hlásať, že si za to národ môže sám, lebo je lenivý atď. Neurobil tak. Tak, ako to urobili desiatky iných profesorov…poplatných režimu. Vlastne šikovne využil plat europoslanca aby mal ekonomicky zabezpečenú slobodu bádania a tvorby a tvoril jednu vedeckú štúdiu za druhou a mohol aj prednášať. Na to ste zabudli. Že dnes je i vedecká a akademická sloboda ohraničená finančným príjmom.
  Toto tu je napríklad iba intervjú do novín. Ale som mu povďačný napríklad za to, že vydal publikáciu „Evropské rozpory ve světle migrace“financovanú cez frakciu v Eur.parlamente(2017) a v nej osvetľuje, kto naplňuje Eurofondy (my občania z krajín EU), ako je to s imigráciou a čo nás čaká ak…píše o skladbe nových generácií ako sociolog ( jeho výraz „BOBOS“ pre bohato zrábajúcich mladých mestkých ajťákov a manažérov, ktorí si bezstarostne všetko berú na hypotéky a úvery a veria v liberálnu demokraciu) a ktorý mi napomohol tromi zásadami tvorby politickej triedy definovať, že novou politickou triedou sa stáva masa občanov konkrétneho národného štátu ako reakcia na vzniklú politickú triedu Eurobyrokracie.
  JE SOCIOLOG: na ozbrojený boj proti kapitalizmu prosím hľadajte VOJVODU, ak nie je Jan Źižka naporúdzi, tak nejakého generála, plukovníka, rozoznávajte prosím deľbu práce ak ste na ľavici.

   
  Reply
  • 10. augusta 2019 at 14:43
   Permalink

   Kellerov výraz BOBOS už jestvuje aj v anglicky písanej sociológii ako ( protiklad Hippie ) :

   YUPie – Young Urban Professional ( Mladý mestský duševne pracujúci , Hlavoň )

    
   Reply
   • 10. augusta 2019 at 14:52
    Permalink

    …teda po našom Jupík … alebo Hlavoň, Gebuľa, Ňuňo, …

     
    Reply
    • 10. augusta 2019 at 15:03
     Permalink

     no vida, ako si rozumieme…akurát že Keller tým objasnil, prečo napríklad v Bratislave vládne pravica a slniečkári obsadili magistrát a prezidentkou je Čaputová…v BA je tristotisíc Bobos, prevažne mládeže z Východného Slovenska, pochádzajúcej zo skromných vidieckych pomerov, ale tu v BA sú to manageri, vlastníci, profesie ako finanční experti, bankári, developeri, právne kancelárie, štátni úradníci na ministerstvách ako štátni radcovia a pod., sú to konatelia eseró i obchodní zástupcovia, všetci chodia „do Blavy“, bývajú v bytovkách ako kedysi Fico alebo majú v „beverlihills“ okolo Bratislavy hausy, každý v garáži dve esúvéčka, všetko to platené cez úvery a lízingy, dieťa ak vôbec, tak potom do Petržalskej škôlky aj keď sú z Grobu Chorvátskeho, plno rečí o tom, že nezamestnaní sú neschopáci a že ľavica je nanič… ak by to Keller nebol pomenoval, myslel by som si, že Yupees boli v Amerike v 70.rokoch a je to hstória. Ľavica v Bratislave by mala vedieť, že títo Bobos jej znemožnia každú akciu: im je tu dobre a do zahraničia sa nechystajú – iba ak im TRUBAN vo vláde vybaví SABATIKAL za štátne peniaze, aby mohli svoje „vyhoretie“ stráviť na plážach Karibiku či na horách Tibetu…
     NEBYŤ KELLERA, nevedeli by sme… Martin, vieš?

      
     Reply
 • 10. augusta 2019 at 18:24
  Permalink

  Ano, ako to bolo vysvetlené s Yupies, takisto Bobos = Bourgoasie Bohems = buržoázni bohémovia, ktorí veď „nechcú nikomu zle“ a „ži a nechaj žiť“…a sú asi v každom väčšom meste, len ich tu v Bratislave vieme okamžite rozoznať po reči: hovoria „žijem v BLAVE“, idem do BLAVY, mám prácu v BLAVE…pre nás je to rodné mesto alebo hlavné mesto Bratislava, pre nich , pre bobos, je to BLAVA…lebo sú tu dočasne, kým nezbohatnú a nepôjdu ďalej – aj hypotéku majú na byt „ako investíciu v podnikaní“, lebo keď sa pohnú ďalej do sveta, byt „hravo“ predajú …nepýtajte sa komu…a radi rozhodujú o našich dôchodkoch a o našich životoch, veď oni majú na to „patent“…hravé deti ako v 50tych rokoch pionierski vedúci…

   
  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prepošlite článok emailom