Dušan Piršel: Mnohí nosíme v sebe mikróby, možno až vírusy sklamania, nedôvery …

Súčasná pandémia poznačila život a prežívanie asi každého človeka bez ohľadu na vek. Izolácia a obmedzenie vzájomných kontaktov zrejme vyhovovali len niektorým jedincom s introvertnou štruktúrou osobnosti. U ostatných to bol väčší či menší problém. Zjavne aj preto  mnohí… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Pandémia bola poučná

Pandémia nastavila zrkadlá nielen zdravotníctvu, ale celej našej spoločnosti, vzťahom i jednotlivým rezortom. Život, či už osobný, alebo pracovný, nám ukázal aj svoju druhú tvár, zahalenú do rúšok, respirátorov, neistoty, nejasností z ľudskej mimiky, nečitateľných pohľadov, absencie dotykov či komunikácie. Kríza… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: K aktuálnym výzvam ľudstva

Zastávam názor, že to, čomu dnes čelíme, je totiž bezprecedentná globálna katastrofa v podobe smrtiacej vírusovej pandémie, dôsledky ktorej si dnes ako ľudstvo ani len nedokážeme predstaviť.  Pandémia nového koronavírusu (ochorenie Covid-19) odhalila zraniteľnosť globálneho ekonomického systému a globálneho politického… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Súčasná pandémia si vyžaduje vzájomnú úctu, rešpekt a konštruktívnu spoluprácu

Zastávam názor, že jednoduché riešenia proti COVIDU 19 neexistujú. Rýchle výsledky nezaznamenala žiadna krajina, čo potvrdzuje už viac ako rok tejto zvláštnej doby. Asi nikto na svete nevie presne, aké, dokedy, v akom poradí, v ktorom priestore a regióne… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Rezignovaná a vyprázdnená spoločnosť

Súčasnosť ani pri najoptimistickejšom hodnotení nepatrí k tým najlepším životným epochám. Zjavne preto mapujem v spoločnosti široké spektrum emócií, od únavy, cez apatiu až rozčarovanosť a končiac nahnevaním a možno až zúrivosťou. Naša spoločnosť je potom unavená, rezignovaná a vyprázdnená, ako… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Hľadá sa kolektívna inteligencia, značka – súrne

Pandémia COVIDU 19 je stále náročná, zložitá a nevyriešená. Ukázala nám namiesto sily a súdržnosti, našu slabosť a zraniteľnosť. Prekvitajú nám  pohrebné služby, chýba asi systematickosť, neustále sme v procese zmeny – ešte sa jej nestačíme prispôsobiť, už je tu ďalšia, nečakáme… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Globalizácia: Cit alebo necit? To je otázka!

Uvedomujem si, že v línii mojich profesionálnych záujmov je zdravotné postihnutie vnímané ako bolesť a bezmocnosť. Zameriavam sa preto  na odkrývanie hodnoty jednotlivca a jeho osobnostných predpokladov , ktoré sú dôležité pre neho aj pre spoločnosť . Uvažujem však aj v širších súvislostiach a zamyslel som… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Hodnota života a hodnota smrti v súčasnej pandémii COVIDU 19

V súčasnej pandémii si mnohí dúfam uvedomujeme, ako veľmi sme zraniteľní. Stačí neviditeľný patogén (vírus, baktéria) a zrazu sa život človeka môže veľmi rýchlo zmeniť alebo aj skončiť. Medicína je kráľovská disciplína – hoci oproti pár desiatkam rokov alebo storočí… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Politici vs. odborníci v boji proti súčasnej pandémii

Súčasnú pandémiu v prvom rade vnímam ako  problém medicínsky. Prudký rast chorých, hospitalizovaných a aj mŕtvych je nesporný. Riešenie dôsledkov pandémie, áno, tam už vstupujú do hry okrem medicínskych otázok aj ekonomické otázky, a bohužiaľ aj politické otázky. Pandémia prekročila teritórium… Čítať viac

Čítať viac

Dušan Piršel: Stojí ľudstvo na hrane?

V súvislosti s rastúcim populizmom, prázdnotou elít, prerozdeľovaním majetku, ktorý je mimoriadne nespravodlivý, často čítam o civilizačnom kolapse resp. o kolapse zložitých spoločenstiev – alebo kultúr. Ak k tomu pridáme niektoré neobjektívne média, ktoré nemajú záujem o skutočnú pravdu, ale len o publicitu, a to spôsobuje, že… Čítať viac

Čítať viac