Michal Dieneš k výročiu Karola Marxa

Výnimočná, geniálna osobnosť. Od svojich mladých rokov túžil nájsť nový, lepší svet. Želania premenil na zrelé a ucelené teoretické úvahy a zdôvodnenia. Majstrovský zvládol a zavŕšil Heglovu dialektiku, pomocou ktorej si vytvoril nový metodologický prístup. Ten mu umožnil položiť základy teórie k premene sveta: nový (lepší) svet možno nájsť len kritikou starého, nie na základe rozličných abstraktno-teoretických konštrukcií. Diela utopických socialistov, napr. Fourier, Proudhon ai., či utopických komunistov ako Cabet, Dézamy, Weitling, ktorých si vážil, a boli mu inšpiráciou, posunul vyššie. Ako prvý pochopil, že všetky dovtedajšie teórie proti starému svetu stavali iba nové princípy, pričom boli výsledkom odtrhnutých abstrakcií, nie odvodené zo spoločenskej praxe.

Čítať viac