Michal Dieneš k výročiu Karola Marxa

Výnimočná, geniálna osobnosť. Od svojich mladých rokov túžil nájsť nový, lepší svet. Želania premenil na zrelé a ucelené teoretické úvahy a zdôvodnenia. Majstrovský zvládol a zavŕšil Heglovu dialektiku, pomocou ktorej si vytvoril nový metodologický prístup. Ten mu umožnil položiť základy teórie k premene sveta: nový (lepší) svet možno nájsť len kritikou starého, nie na základe rozličných abstraktno-teoretických konštrukcií. Diela utopických socialistov, napr. Fourier, Proudhon ai., či utopických komunistov ako Cabet, Dézamy, Weitling, ktorých si vážil, a boli mu inšpiráciou, posunul vyššie. Ako prvý pochopil, že všetky dovtedajšie teórie proti starému svetu stavali iba nové princípy, pričom boli výsledkom odtrhnutých abstrakcií, nie odvodené zo spoločenskej praxe.

Čítať viac

Dieneš: K 100. výročiu Československa – akú cenu majú ideály Václava Havla?

Nejlíp to ví v rodinách, kterým synové padli v Afgfanistánu. Zaslouží si projev soustrasti, protože ztratili své milované, své nejbližší. Lidská stránka má ale i svůj celospolečenský, systémový kontext. Ti vojáci, již jako žoldnéři, tam šli dobrovolně, za peníze.… Čítať viac

Čítať viac