Michal Dieneš k výročiu Karola Marxa

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

5. mája sa narodil Karol Marx

Výnimočná, geniálna osobnosť. Od svojich mladých rokov túžil nájsť nový, lepší svet. Želania premenil na zrelé a ucelené teoretické úvahy a zdôvodnenia. Majstrovský zvládol a zavŕšil Heglovu dialektiku, pomocou ktorej si vytvoril nový metodologický prístup. Ten mu umožnil položiť základy teórie k premene sveta: nový (lepší) svet možno nájsť len kritikou starého, nie na základe rozličných abstraktno-teoretických konštrukcií. Diela utopických socialistov, napr. Fourier, Proudhon ai., či utopických komunistov ako Cabet, Dézamy, Weitling, ktorých si vážil, a boli mu inšpiráciou, posunul vyššie. Ako prvý pochopil, že všetky dovtedajšie teórie proti starému svetu stavali iba nové princípy, pričom boli výsledkom odtrhnutých abstrakcií, nie odvodené zo spoločenskej praxe.

Predpokladám, že mozaika pohľadov autorského kolektívu na život a dielo Karla Marxa bude rozsiahla. Poukážem na niektoré možno menej známe, alebo inak zaujímavé oblasti.

 1. Marx bol aj jazykový fenomén, okrem rodnej nemčiny ovládal francúžštinu, angličtinu, taliančinu, španielčinu a rusky sa začal učiť ako 50-nik.
 2. Na svojom hlavnom diele Kapitál pracoval 25 rokov, preštudoval k tomu viac ako 1500 kníh. Toľko kníh neprečítali naši ponovembroví ministri a poslanci ani dohromady, ani za celý svoj život. 
 3. Kapitál, okrem ekonomického diela, je aj dejinami kolonizácie, ale aj úžasným literárnym skvostom. Sú celé pasáže, kde začal písať po nemecky, plynule prešiel do francúžštiny a pod. Pri niektorých teoretických sporoch o výklad pojmov sa neraz posudzovali pôvodné rukopisy. Tak tomu bolo, napr. pri výklade pojmu súhrnný pracovník.
 4. Marx obohatil aj matematické vedy, a hlavne ich atributatívne (organické) zapojenie do  politickej ekonómie ako vedy. Pre zaujímavosť prikladám vystúpenie (môjho) študenta Vysokej vojenskej školy pozemného vojska Armádneho generála L. Svobodu vo Vyškove na Morave. Písal sa rok 1983, a škola poriadala Konferenciu u príležitosti 100. výročia úmrtia K. Marxa. (Viď príloha). Čo sa učia dnešní študenti o Marxovi? 
 5. V maturitnej práci na tému Úvahy mladého človeka pri voľbe povolania napísal: „ Ak sme si zvolili stav, v ktorom najviac môžeme pracovať pre ľudstvo, potom nás nemôže zlomiť žiadne bremä, pretože je to vždy len obeť pre všetkých; potom nežneme úbohú, úzkoprsú sebeckú radosť, ale naše šťastie patrí miliónom, naše činy tíško pretrvávajú a náš popol kropia horúce slzy šľachetných ľudí.“  
 6. Marxovo fenomenálne dielo vzniklo aj vďaka spolupráci s Engelsom, ich neuveriteľnému priateľstvu. Pri vzájomných stretnutiach sa Marxove dcéry, mal ich štyri: Jenny, Laura, Františka (zomrela ako ročná) a Eleonóra, zapájali do spoločenských hier s ich milovaným Engelsom. Vzniklo množstvo ankiet, rozhovorov s oboma ich miláčikmi. A nechýbal im pritom ani humor, alebo obyčajný ľudský rozmer.

Otázka: Vaša najmilšia cnosť u muža? Marx: Sila; Engels: Starať sa o svoje vlastné veci.

Otázka: Vaša najmilšia cnosť u ženy? Marx: Slabosť; Engels: Nezapatrošiť nijaké veci.

Otázka: Vaša najmilšia cnosť? Marx: Prostota; Engels: Veselosť.

Otázka: Vaša základná vlastnosť? Marx: Vytrvalosť v úsilí; Engels: Vedieť všetko napoly.

Otázka: Vaša predstava šťastia? Marx: Bojovať; Engels: Chateau Marbaux (fr. víno).

Otázka: Vaša predstava nešťastia? Marx: Podrobenie sa; Engels: Ísť k zubárovi.

Otázka: Necnosť, ktorú najľahšie odpúšťate? Marx: Ľahkovernosť; Engels: Nemiernosť.

Otázka: Necnosť, ktorá sa vám najviac prieči? Marx: Podlízavosť; Engels: Pokrytectvo.

Otázka: Najväčší odpor pociťujete voči? Marx: M. Tupperovi (angl. spisovateľ), Engels: Afektovanej a namyslenej žene. 

Otázka: Vaše najmilšie zamestnanie? Marx: Hrabať sa v knihách. Engels: Doberať si niekoho a byť doberaný. 

Otázka: Váš básnik? Marx: Shakespeare, Goethe. Engels: Shakespeare, Fuhs.

Otázka. Váš spisovateľ? Marx: Diderot; Engels: Goethe, Lessing.

Otázka: Váš hrdina: Marx: Spartakus; Engels: Nikto.

Otázka: Vaša hrdinka? Marx: Margarétka; Engels: Je ich priveľa, aby som ich menoval.

Otázka: Váš kvet? Marx: Vavrín; Engels: Belasý zvonček.

Otázka: Vaša najmilšia zásada? Marx: Nič ľudského mi nie je cudzie; Engels: Nemať nijakú.

Otázka: Vaše motto? Marx: O všetkom treba pochybovať; Engels: Vždy pokojne.

PhDr. Michal Dieneš, CSc.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


One thought on “Michal Dieneš k výročiu Karola Marxa

 • 6. mája 2020 at 7:33
  Permalink

  Bene, bene!
  Marxizmus (a Marxa) treba naozaj poľudšťovať. Je to ľudový koncept a nie akademický!

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *