Už 150 rokov „večne živý,“ obdivovaný aj preklínaný Lenin, komentujú ho významní akademici

22. apríl je nielen Dňom zeme, ale aj dňom narodenia niekoľkých významných osobností ako významný filozof Immanuel Kant, spisovateľ Vladimir Vladimirovič Nabokov, právnik a nositeľ Nobelovej ceny Henri La Fontaine a napokon ruský revolucionár a filozof Vladimir Iľjič Ulianov, Влади́мир Ильи́ч Ле́нин, ktorý je na svete už 150 rokov. Účelom nasledujúceho článku nebude adorovanie Lenina, ale poskytnutie rôznorodých postojov k tejto historickej osobnosti.

Čítať viac

ZÁSADNÉ VYHLÁSENIE: ZOŠTÁTNENIE AKO ALTERNATÍVA V ČASE KRÍZY

⚠️ Krízová situácia spojená s pandémiou koronavírusu opäť otvorila možnosti spoločenskej objednávky po kolektívnom riešení ekonomicko-spoločenských problémov prostredníctvom tzv. znárodnenia/zoštátnenia podnikov, ktorým pod vplyvom hospodárskej krízy hrozí krach alebo kolaps. Znárodnenie ako argument už medzičasom prebieha v diskusiách v Rakúsku 🇦🇹 a Francúzsku 🇫🇷, teda v krajinách západných demokracií.
⚠️ Súčasná situácia dokazuje, že trhová spoločnosť nie je schopná riešiť krízové situácie a štátna reglementácia bude nutná nie z dôvodov ideologických, ale z čisto praktických a racionálnych, teda v záujme udržania spoločenskej stability a zabránenia ničivých následkov budúcej krízy.

Čítať viac

#HlasyPozdvihnutéZTicha: Komentáre Vladimíra Mandu o geopolitike, Corone a multikulturalizme

Filozofi sú nielen hľadačmi pravdy, ale aj svedomím spoločnosti. Preto sú ich komentáre mimoriadne závažné a cenné. Sme radi, že súčasťou našej redakcie je aj docent filozofie Vladimír Manda, ktorý je aktívny aj na sociálnych sieťach. Prečítajte si jeho najnovšie komentáre.

Čítať viac

Komentáre Vladimíra Mandu k uzneseniu Europarlamentu, Gréte a žalobám za prejavený názor

Uznesenie Európskeho parlamentu (https://www.europarl.europa.eu/…/doc…/TA-9-2019-0021_CS.html), v ktorom bol Sovietsky zväz spolu s nacistickým Nemeckom označený za pôvodcu druhej svetovej vojny je celkom pochopiteľné ak uvážime, že temer polovina poslancov EÚ zastupuje krajiny, z ktorých Nemecko vojnu rozpútalo (99 poslancov), Anglicko… Čítať viac

Čítať viac

O pudoch a peniazoch. Vladimír Manda publikoval krátku filozoficko-ideologickú analýzu Trubanovej prednášky

Truban, ako ten čo vyradením svojho „mozgu“ dosiahol v dnešnej spoločnosti úspech, rozumej, zarobil veľké peniaze dokazuje, že dnešná spoločnosť nie je pre rozumných ľudí, ale pre ľudí, ktorí tým, že sa zbavia svojho rozumu a nechajú sa ovládať svojimi pudmi a z nich predovšetkým moderným a neuhasiteľným pudom po peniazoch sa stávajú „úspešnými“, t.j. bohatými.

Čítať viac

Vladimír Manda: Daniel Milo straší bez dôkazov ovplyvňovaním volieb Ruskom, ovplyvňovanie Demešom a mimovládkami nevidí

Niečo na pobavenie a zamyslenie. „Expert“ z Globsecu straší bez akéhokoľvek vecného dôkazu ruským ovplyvňovaním našich budúcoročných parlamentných volieb, ale Demeš, ktorého niektoré média považujú za Američanmi plateného „revolucionára“ (https://snn.sk/news/zivotopis-experta-na-farebne-revolucie/) ohlásil zasahovanie mimovládok platených aj zo zahraničný zdrojov do… Čítať viac

Čítať viac

Falošný mýtus o Čaputovej a peniaze Sorosa. Troll chcel faktický dôkaz o Sorosovi a Čaputovej… dostal ho od vzdelaného pedagóga

Na základe uvedených informácii je teda zrejmé, obraz Čaputovej ako bojovníčky za spravodlivosť, ktorý sa podstatnou mierou podieľal na jej volebnom víťazstve je jednak nafúknutý a jednak sa formoval aj za podpory Sorošových peňazí.

Čítať viac

Lukáš Perný a Vladimír Manda o Všeobecnej deklarácii ľudských práv 1948

Liberálne spoločnosti (s deregulovanou ekonomikou) po 70. rokoch od Deklarácie dokázateľne zlyhali predovšetkým v oblasti sociálnych práv. Faktom je, že nedokázali (v zmysle pre každého občana bez výnimky) zabezpečiť ani zmysluplnú a adekvátnu prácu, ani právo na ľudskú dôstojnosť (stotisíce ľudí na Slovensku ohrozuje chudoba), ani dôstojné bývanie (na Slovensku sú toho času 3,74 milióna exekúcií), ani potravu (vo veľkých mestách existujú ľudia, ktorí pojedajú odpadky), ani bezplatnú lekársku starostlivosti (aj keď je napr. u nás ústavne deklarovaná, ceny liekov sú vysoké a pre mnohých občanov, predovšetkým dôchodcov nesplatiteľné), ani spravodlivé pracovné podmienky, ani spravodlivé a rovnaké odmeny za rovnakú prácu (príklad – platy Nemcov a Slovákov napr. vo Wolkswagene, pozri tu), ba dokonca dnes niektoré súkromne podniky znemožňujú rôznymi spôsobmi (vyhrážkami, šikanovaním zamestnancov) aj zakladanie odborových organizácií.

Čítať viac