Filozof Vladimír Manda: Od teraz možno každého súdiť nie podľa zákona, ale podľa symbolov

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

„Konečne sa Slovenská republika dočkala rozsudku voči … vrcholnému predstaviteľovi extrémizmu na Slovensku.“
T. Honz

Na nešťastie pre demokraciu na Slovensku, „vrcholný predstaviteľ extrémizmu“ nebol odsúdený za svoje skutočné extrémistické činy, za propagáciu fašizmu, ale zato, že chudobné rodiny obdaroval sumou, ktorej číselné vyjadrenie na šekoch má okrem svojho všeobecne platného, spoločensky uznávaného matematického významu aj nejaký špecifický, väčšine spoločnosti neznámy význam, ktorý dané číslo mení na fašistický symbol.

Z vecného hľadiska sa „Slovenská republika“ konečne dočkala toho, že každý človek, ktorý bude nepohodlný pre danú moc už bude môcť byť jednoducho odsúdený, pretože hocijaký jeho čin či tvrdenie bude možné previesť z reality do sveta symbolov a tu už sa nejaký ten extrémizmus vždy nájde. Človek tak bude môcť byť odsúdený nie za to, čo skutočne konal, ale zato, čo konal len symbolicky.

Z uvedeného pohľadu sa rozhodnutie samosudkyne Sabovej, ktorá Kotlebu odsúdila na 4 roky a 4 mesiace môže interpretovať dvojako, symbolicky alebo nesymbolicky. Symbolicky jej verdikt predstavuje symbolom SS a teda sudkyňa svojim rozsudkom urobila Kotlebu predstaviteľom SS alebo sa môže interpretovať vecne, nesymbolicky a teda ho odsúdila na 4 roky a 4 mesiace. Ako je potrebné daný rozsudok interpretovať závisí na tom o akú metódu sa oprieme. Ak sa budeme držať postupu prokurátora a sudkyne, ktorí trestali tak, že reálny čin premenili na symbolický, tak trest je potrebné tiež interpretovať symbolicky, t.j. rozsudok znie, že Kotleba je predstaviteľom SS. Interpretácia, že Kotleba bol odsúdený do väzenia odporuje metóde súdu a ak sa rozsudok bude takto interpretovať, tak to bude svojvoľná interpretácie rozsudku.

Podľa prokurátora Honca je rozsudok aj „odkazom pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu a neonacizmu“. Pravdou však je, že uvedený rozsudok je jasnou vyhrážkou všetkým demokraticky zmýšľajúcim občanom, ktorí nezastávajú názory vládnych síl a meainstreamu, že aj oni môžu byť v prípade potreby odsúdení veľmi jednoducho. K tomu bude stačiť, aby sa ich reálne činy a skutky preniesli do symbolickej roviny a tu už sa nejaký extrémizmus vždy nájde.

Rozhodnutie súdu voči Kotlebovi nie je skutočným počiatkom boja proti fašizmu, ale pod pláštikom boja proti fašizmu tu začína nastupovať liberálna totalita, ktorá už nie je schopná reálne riešiť narastajúce problémy a tak rovnako ako každá totalita sa nakoniec uchyľuje k mocenským prostriedkom.

docent Vladimír Manda

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
15 thoughts on “Filozof Vladimír Manda: Od teraz možno každého súdiť nie podľa zákona, ale podľa symbolov

 • 14. októbra 2020 at 20:17
  Permalink

  Pokiaľ bude v parlamente busta zakladateľa slovenského fašizmu A. Hlinku a pokiaľ bude platiť zákon o jeho zásluhách (ktorého navrhovateľ – opilec Slota pred hlasovaním vydesil všetkých nerozhodnutých i ľavicových poslancov) , tak boj s prejavmi neonacizmu v slovenskej demokracii vôbec nezačal.

  Reply
  • 14. októbra 2020 at 22:40
   Permalink

   A čo také strašné urobil ten Andrej Hlinka?Lebo pokiaľ viem,tak bol signatárom Martinskej deklarácie,po vzniku ČSR sa zasadzoval o naplnenie toho,čo TGM sľúbil v Pittsburskej dohode t.j.za autonómiu Slovenska,odsudzoval Hitlera,zomrel ešte pred Mníchovskou dohodou a ešte tesne pred svojou smrťou varoval Slovákov pred separatizmom.Tak…čo mu to vlastne vyčítate?

   Reply
   • 15. októbra 2020 at 15:34
    Permalink

    A predtým pri zakladaní I. ČSR:
    Hlinkovo streštené a dobrodružné jednanie v Paríži r. 1919, jeho vtedajšie spojenectvo s maďarskou iredentou, zle zakrývaná nenávisťou proti „ateistickým Čechom“, len zabilo posledný klinec do obrazu nášho „buditeľa“.
    Hlinka opakovane tvrdil: Teraz už vieme, že Extra Hungariam non est vita [Latinský výrok, ktorého preklad je: Mimo Maďarska pre nás neexistuje život]…
    Steven Bonsal mal námietku: „Ale vaša jednota s Maďarskom – predstavuje rozpor s etnickou solidaritou, ktorá sa dnes vysoko favorizuje.“
    Hlinka ho prerušil: „Viem, viem, je to proti populárnym prúdom. Nemôžeme sa s Maďarmi spájať a nechceme“ [tak čo vlastne chcela jeho „delegácia“?] ale hospodársky a predovšetkým nábožensky [s Maďarmi] môžeme vychádzať lepšie — oveľa lepšie než môžeme s tými bezbožnými, voľnomyšlienkármi Čechmi… To sú náboženské bariéry, ktoré – ako sa domnievam – nás vždy budú rozdeľovať od tých husitov a terajších neveriacich.
    Tieto výroky zachytil historik Bonsal vo svojej knihe:
    SUITORS AND SUPPLIANTS, Kapitola 9. Češi, Slováci a otec Hlinka

    HLINKA VYKÁZANÝ Z PARÍŽA
    Po vykázaní „slovenskej delegácie“ z Paríža František Jehlička skoncipoval ešte vo francúzskom jazyku „Memorandum Slovákov mierovej konferencii“, ktoré zaslali delegáciám mierovej konferencie a do tlače (J-str. 57). Pretože Hlinka nevedel po francúzsky nedalo sa po jeho zaistení po návrate do ČSR dokázať, že bol oboznámený s jeho obsahom (J-str. 65) (Ale jeho podpis na „MEMORANDE“ figuruje!!).
    *
    František Jehlička po vykázaní z Paríža odišiel do Budapešti, kde založil Maďarsko-slovenskú ľudovú stranu. Pri tom zdôraznil, že táto strana je súdržná so Slovenskou ľudovou stranou (Hlinkovou HSĽS) (J-str. 61).
    Program tejto strany bol „nedotknuteľnosť Maďarska, ktorého súčasťou malo byť aj Slovensko“.

    HLINKA – OTEC, TISO – VODCA
    Akoby títo sfašizovaní katolícki farári nepoznali a nevedeli nič o slovách Ježiša Krista .
    Hneď dva, po sebe nasledujúce, verše Matúšovho evanjelia porušili Hlinka a jeho žiak Tiso:
    Mat. 23-9,10
    9 Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten v nebesiach.
    10 Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš Vodca, Kristus.

    Reply
 • 14. októbra 2020 at 20:48
  Permalink

  V článku chýba ten najpodstatnejší fakt, a to že M. Kotleba bol odsúdený na základe legislatívy prijatej vládami Smeru. Novely Trestného zákona z rokov 2015 a 2019 umožňujú trestať ľudí za vyslovený názor alebo aj za čísla, ktorých „význam“ sa nedá zdravým rozumom pochopiť.
  PS
  Pán Manda, konkretizujte prosím tie „skutočné extrémistické činy“ M. Kotlebu, ktoré by mali byť postihované na základe ustanovení Trestného zákona.
  Pánovi WannabeeP odporúčam studenú sprchu.

  Reply
  • 14. októbra 2020 at 23:40
   Permalink

   Pán Juhár, ste zacyklený v tej protificovskej argumentácii, ale mýlite sa. Kotleba bol odsúdený podľa §421 a ten bol presne v tom znení, o ktoré sa opiera rozsudok, v Trestnom zákone určite už pred prvým premiérskym obdobím Roberta Fica.

   Reply
 • 14. októbra 2020 at 22:47
  Permalink

  Juhár, ty musíš ešte veľmi veľa čítať!
  HLINKA a ZAKLADAJÚCI FAŠIZOVANÝ ZJAZD
  Na pamätnom Piešťanskom zjazde bolo totalitárne správanie Hlinku bolo zavŕšené ignorovaním volieb. V archíve môžeme čítať Hlinkov citát zo zápisnice z Piešťanského zjazdu. „Ako má Nemecko svojho Hitlera, tak má Slovensko svojho Hlinku!“
  „Hlinka však nebezpečenstvo pravicových diktatúr nikdy nepochopil. Ešte aj v druhej polovici tridsiatych rokov, keď už bolo jasné, kam Hitlerova moc smeruje, sa vehementne hlásil k zahraničnej politike fašistických štátov. A čo je najdôležitejšie – na piešťanskom zjazde ľudákov v septembri 1936 sám schválil a dovŕšil premenu HSĽS na totalitárnu stranu. Nie je preto podstatné, že totalitárny režim slovenskej autonómie sa nastolil až po jeho smrti, ale že plne zodpovedal jeho predstavám, že bol jeho duchovným otcom.“

  O neonacistickom správaní Kotlebu môže mať pochybnosti iba človek typu Juhára.

  Reply
  • 14. októbra 2020 at 23:25
   Permalink

   Čo vás oprávňuje k tomu,že tykáte ľuďom ktorých nepoznáte?
   Fašistickú stranu založil r.1921 Benitto Mussolini v Taliansku.V r.1926 ho TGM vyznamenal Radom bieleho leva.Taliansky fašizmus nebol rasistický a židov z Talianska začal deportovať až Hitler po obsadení Talianska nemeckým vojskom.A Hlinka?Ten sa otvorene vyjadroval o Hitlerovi s dešpektom a nazýval ho „kultúrnym barbarom“.

   Reply
   • 15. októbra 2020 at 15:29
    Permalink

    Škoda mlčať!
    Za všetko hovorí tá fotka hajlujúceho Macha na Hlinkovom pohrebe.

    Reply
 • 15. októbra 2020 at 1:16
  Permalink

  Hlavne kvôli pánovi Juhárovi, ale aj kvôli presnosti by som chcel uviesť, že keď sudkyňa prekvalifikovala Kotlebove obvinenie, tak prestala posudzovať to samotné inkriminované číslo ako trestný čin, ale stalo sa dôkazom úmyslu založiť fašistickú stranu. Dokonca takým silným, že ani zapieranie Kotlebu na súde nepomohlo.
  Kotleba sa bránil, že toto číslo používajú mnohí iní, ale zafungovalo to tak, že to číslo v Kotlebových rukách má jednoznačný význam, lebo „všetci vieme, čo je Kotleba zač“. Krásny príklad rekurzívneho dôkazu a faktický koniec rovnosti pred zákonom.

  Reply
 • 15. októbra 2020 at 7:14
  Permalink

  Tak, alebo tak je rozsudok nebezpečný. Pre spoločnosť ovládanú liberálnym totalitarizmom tým, že pokračuje v odstraňovaní právneho štátu a v zavádzaní politického zákonodárstva. Výrokom súd uráža aj elementárnu logiku. Ak je rozhodnutie o sociálnej podpore (hoci využité na propagandu) zakladaním politickej strany (iniciatívy) ide o absurdné tvrdenie….A absurdné súdnictvo už nie je súdnictvom ale inkvizíciou (mocensky podporovaným fanatizmom).
  Na druhej strane precendens podporuje radikalizmus a revanšizmus, lebo „legitimizuje“ spolitizovaný právny systém. (Nie je určujúca spravodlivosť-rovnosť práv, ale politická doktrína, viď dôkazy honorovaných znalcov politických záležitostí).
  Liberáli si kopú hrob (v tom zmysle, že si /bohužiaľ, aj iným/ a otvárajú dvere do basy…)

  Reply
 • 15. októbra 2020 at 10:54
  Permalink

  Kotlebu nemusím od začiatku, ale vie, čo obyčajných ľudí, nie zmatkovičov, oslovuje.
  S našim súdnictvom mám svoje skúsenosti a nielen s ním. A dospel som k názoru, že nielen na najvyšších miestach vedenia štátu mali sme a máme babrákov, ale i naše súdy nie sú výnimkou. O ľuďoch na vedúcich pozíciách vo viacerých oblastiach mám tiež svoj názor. Napíšem o tom neskôr, keď to situácia dovolí.

  Reply
 • 15. októbra 2020 at 19:16
  Permalink

  N doplnenie len toľko, že rozsiahla novela TZ vypracovaná smeráckou vládou, zasiahla aj do § 421 a navyše zahrnula skupinu trestných činov podľa § 140a TZ, pod tzv. „trestné činy extrémizmu“ (sú tam všetky vymenované).
  A teraz tvrdenie sudkyne:
  „Samotné čísla podľa samosudkyne nemajú žiadny význam a ak by sme prijali argumenty obhajoby, ktorá tvrdila, že by mali byť stíhaní všetci, ktorí čísla 14 a 18 používajú, tieto čísla by nelogicky a neprirodzene zmizli zo života.
  Takéto čísla majú podľa nej význam len v spojení extrémizmom.“
  Samotné slovo extrémizmus sa do smeráckej novely v TZ nevyskytovalo.
  Okrem tejto legislatívnej stránky veci má Smer „zásluhu“ aj po stránke inštitucionálnej, t. j. špecializované trestné orgány – iste si spomeniete na tragikomické slávnostné predstavenie novozaloženej NAKA. Tu treba uznať JUDr. Harabínovi, že na protest proti založeniu takýchto orgánov vystúpil z vlády.
  PS
  So rád, že som v kritike týchto ustanovení „zacyklený“ a bohužiaľ tí, ktorí to presadili do našej legislatívy, nenašli v sebe štipku sebareflexie a snahy po nápravu. A ostatní, ktorým to nevadí, sa možno zbadajú, ak si prídu aj po nich…

  Reply
  • 15. októbra 2020 at 20:25
   Permalink

   Pán Juhár, keby toto bola pravda: „Som rád, že som v kritike týchto ustanovení „zacyklený“…“, tak proti Vám nepoviem pol kritického slova. Vy ale dokola picháte do Fica a smerákov ad hominem. Aj keď niekto kritizuje tie predmetné ustanovenia, tak pripomínate, že sú tam „lebo Fico“.
   Kým bol Fico rozhodujúci človek vo vláde a mal moc, nepoviem, ale dnes je to deštruktívne. Ako keby sme sa fakt nezmohli na viac, len kopať do porazeného, ktorého sme dokonca ani neporazili my.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *