Kulturológ Tomáš Daněk sa pýta: Tridsať rokov po ,,nežnej“ (kontra)revolúcií – sme naozaj slobodní?

Na obdobie spred roka 1989 chýba objektívny pohľad. Vo všeobecnosti vo verejnom živote prevláda čiernobiele videnie sveta v kategórií buď- alebo, tak neprekvapuje ani hodnotenie tohto obdobia. Na toto obdobie sa môže nazerať buď a priori negatívne, ako to tvrdí súčasný režim, alebo opačný extrém je apologetický, keď sa díva iba na pozitíva, ale negatívne javy už nespomína. Takto sú obidva tábory takýmto spôsobom stále v ideologických konfliktoch. Na jednej strane súčasný režim tvrdí, že tu bola čierna diera a nič sa pozitívne za tých štyridsať rokov tu nevybudovalo. Boli tu, že vraj proti sebe na jednej strane zlá komunistická strana a na druhej strane dobré obyvateľstvo, ktoré muselo znášať útlak a teror.

Čítať viac

Kulturológ Tomáš Daněk: Tekutá láska v tekutých časoch – krehkosť ľudských vzťahov v postmodernej dobe

,,Ak milujete bez toho, že by ste podnietili lásku, čiže ak vaša láska nevyvoláva lásku, ak prostredníctvom výrazu života ako milujúci neučiníte zo seba milovaného, potom je vaša láska bezmocná, je to nešťastie.“        Erich Fromm Dnešné medziľudské vzťahy sú… Čítať viac

Čítať viac

Daruj knihu, zabiješ konzum a možno zachrániš svet! Komunita DAV2 odporúča zaujímavé knihy pod vianočný stromček

Komunita DAV DVA pozostávajúca z autorov, spolupracovníkov, čitateľov a podporovateľov odporúča zaujímavé knižné inšpirácie pre dnešné Vianoce. Namiesto bezbrehého konzumu a kupovania hlúpostí, je tu kvalitná literatúra, ktorá poteší vašich blízkych. Výhodou našej komunity je, že jej súčasťou je… Čítať viac

Čítať viac

Tomáš Daněk: Pražská jar

Historický význam Pražskej jari. ,,Ostatne je bežný omyl moderních lidí, převázně již  tak či onak lidskosti odcidzených, zvěcnělých, ztracených ve fetišizovaných věcech, návycích, stereotypech a institucionálních vztazích industriálni  proorganizované společnosti, že nemají potuchy o tom co může zmanenat duchovní… Čítať viac

Čítať viac

Kulturológ Tomáš Daněk: „Socializmus príde so zmenou hodnôt na duchovné.“

Číta Heideggera, Jaspersa, Sartra, Fromma a neznáša postmodernú relativizáciu. Podmienkou pre vznik socialistickej spoločnosti je podľa neho hodnotová zmena z materiálnej na duchovnú spoločnosť. Ďalším respondentom na rozhovor pre DAV DVA bude kritik západnej globalizácie a súčasnej hyperkonzumenj kultúry,… Čítať viac

Čítať viac