Pavol Janík: Bytostný básnik Pavol Stanislav Pius

V súvislosti s autorovou 23.  zbierkou lyrických výpovedí POD A NAD treba jednoznačne konštatovať, že Slovensko by malo byť vďačné za výnimočne cenný dar, ktorým je bytostný básnik Pavol Stanislav (občianskym menom Pavol Pius). Jeho pôsobivé verše pramenia zo spontánnej zvukomalebnosti a obrazotvornosti,… Čítať viac

Čítať viac

Komentáre Pavla Janíka: O rozmnožovaní strán, geopolitickej neutralite a recenzia na knihu Karla Sýsa

Rozmnožovanie strán delením Slovensko je unikátne aj vysokým počtom politických strán, ktorých ustavične pribúda. Nezanedbateľnou okolnosťou je rozmnožovanie strán delením, presnejšie povedané zbieraním prebehlíkov z iných politických zoskupení. Lenže podľa elementárnej logiky spravodajských služieb, ktorých činnosť – mimochodom – úzko… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Československo rozvrátil Havel

Pre históriu sú vo všeobecnosti charakteristické zjednodušenia, ktoré viac alebo menej skresľujú udalosti, javy, spoločenské procesy, vzťahy a úlohu jednotlivých osobností. Tak sa aj na medzinárodnej úrovni vytvorila predstava, že niekdajšia československá federácia existovala 70 rokov a zanikla na základe vlny… Čítať viac

Čítať viac

Choreografka a režisérka Oľga Chodáková (30 rokov od úmrtia)

Oľga Chodáková (1920, Bratislava – 1989, Bratislava) bola popredná slovenská choreografka a invenčná televízna režisérka. Priekopníčka scénického ľudového tanca a folklóru. V roku 1955 vyštudovala choreografiu na Vysokej kole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Od roku 1946 pôsobila ako umelecká vedúca a choreografka národopisného… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Bezpečnostný analytik o Slovensku.

Renomovaný český internetový portál 27. 8. 2019 uverejnil rozhovor s bezpečnostným analytikom o Slovensku, ktorý si vyžaduje niekoľko poznámok. Predovšetkým dlhodobo mediálne exponovaný expert na politiku a organizovaný zločin bol za socializmu divadelný technik, ktorý sa v dôsledku divadelníckeho prevratu na prelome posledných… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Produkt srbsko-chorvátskej Juhoslávie

Produkt srbsko-chorvátskej Juhoslávie Slovinský filozof Slavoj Žižek nie je len typický akademický, teda salónny či kaviarenský ľavicový provokatér, ale aj ukážkový produkt srbsko-chorvátskej Juhoslávie, ktorá mala celkom iný sociálny a socialistický systém ako krajiny sovietskeho bloku, čiže členské štáty Varšavskej… Čítať viac

Čítať viac

Pavol Janík: Živý odkaz Laca Novomeského v diele Lukáša Perného

Pri reflektovaní podnetov nadčasového diela mladého slovenského intelektuála Lukáša Perného Kultúrna revolúcia Laca Novomeského (vydala Spoločnosť Ladislava Novomeského s podporou autorského kolektívu DAV DVA v roku 2017) som sa namiesto klasickej recenzie, ktorá by sa v mnohom odvolávala na publikovaný text, rozhodol pre… Čítať viac

Čítať viac