Pavol Janík: Medzinárodné vzťahy s úsmevom i vážne

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Po štrnástich úspešných knižných publikáciách niekdajší veľvyslanec vo Washingtone (USA) a v New Yorku (OSN) Stanislav Suja prichádza s impozantným dielom BEZ FRAKU A SMOKINGU s podtitulom Od vznešeného ke směšnému… vzpomínky, příhody, kuriozity (OREGO, Praha 2020). Skúsený autor a diplomat verejnosti ponúka významné postrehy a pozoruhodné skutočnosti prostredníctvom viacerých literárnych a publicistických foriem, ako aj fotografických dokumentov. Na takmer 600-stranovej knihe sa okrem neho podieľal okruh spoluautorov s vlastnými poznatkami z oblasti medzinárodných vzťahov. Texty v češtine redigovala Olga Malá a príspevky v slovenčine Lívia Gábrišová.

Rozpätie a hĺbku objemnej publikácie, tematickú a žánrovú rozmanitosť výstižne charakterizuje telegrafický prehľad obsahu:
Fragment (báseň – Pavol Janík)
Úvodní zamyšlení (Stanislav Suja)
Neplánovaná audience u Andropova ( Zdeněk Hrabica)
Ceaucescove vývrtky v Prahe (František Kán)
Smysl pro humor a charisma v politice ( Josef Skála)
Čína volá! Volá Čína! ( Zdeněk Hrabica)
Najlepšia slovenská speváčka (Pavol Janík)
V púšti nad modrými baretmi (Ján Repa)
Kamarádství s Něžným barbarem (Zdeněk Hrabica)
Exotický diplomat z valalu (Pavol Janík)
Neľahké poslanie v službe vlasti (František Kán)
Stretnutia s nezabudnuteľnými ľuďmi (Lívia Gábrišová)
Čas letí, vzpomínky zůstávají (František Mareš)
S ministrom obrany v Amerike (Peter Barták)
Diplomatem v Číně (Bořivoj Čuda)
Ako sa ten život zamotáva (Jarmila Repová)
Kdo rád bije na válečné zvony (Zdeněk Štorek)
Z pamätí iného profesionála ( Rudolf Hromádka)
Vzpomínání na tři etapy (Jiří Vaněk)
O vážnych veciach bez škrupúľ ( Ján Haviar)
Bratovražedná vojna (Pavol Janík)
Ta naše je nejlepší… (Stanislav Suja)
Príhody aj bez vyžehlených nohavíc ( Pavel Fábry)
Vydržet do konce! (Jan Vaverka)
Príbehy zbavené protokolu (Ján Fekete)
Rodný kraj a pouta v něm (František Mareš)
Diplomacia a spravodajské služby (Pavol Janík)
Poslední koloniální impérium (Stanislav Suja)
Spomienky, ktoré nevyblednú (Ondrej Kuňak)
Malé vyznanie (Katarína Sidorová)
Zaváté šlépěje (Zdeněk Hrabica)
Kto, kde a kedy začal druhú svetovú vojnu (Pavol Janík)
Předposlední zvonění (Karel Sýs)
V levovej jame vo Viedni (Juraj Sidor)
Srpen 1968 a Listopad 1989 (Stanislav Suja)
Objektívne fakty a subjektívne interpretácie (Pavol Janík)
Zamyšlení nadčasové (Josef Skála)
Úvaha k 30. výročiu Novembra 1989 (Alojz Lorenc)
Státníci na známce jako řehole (Zdeněk Hrabica)
Obrazová část
Sonet (báseň – Pavol Janík).

Každý inteligentný český i slovenský čitateľ by sa mal oboznámiť s naliehavým posolstvom knihy – najmä v čase, keď sa v celosvetovom meradle najvplyvnejšie kruhy horúčkovito usilujú o revíziu dejín, pričom využívajú všetky dostupné prostriedky na ovplyvňovanie verejnej mienky. Publikácia poskytuje vnímateľom unikátne svedectvá, reflektuje kľúčové okamihy spoločenského vývoja, analyzuje dôležité udalosti a predvída možné scenáre budúcnosti, pričom sa pohybuje nielen po najvyšších priečkach geopolitických gravitačných polí, ale aj v rovine osobných vzťahov a životných situácií, v ktorých ľudia uplatňujú svoje intelektuálne predpoklady, racionálny prístup, duchaplnosť a vynachádzavosť.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne