Kniha nielen o knihách (recenzia od Pavla Janíka)

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Fenomenálny básnik KAREL SÝS je širokému okruhu čitateľov známy aj ako netradičný prozaik a renomovaný autor literatúry faktu s osobitným zameraním na tematiku skrytých síl pôsobiacich v pozadí kľúčových dejinných udalostí. Tentoraz sa podujal v spolupráci s VLADIMÍROM FIALOM uskutočniť ich zhodný detský sen – zmapovať a priblížiť život a dielo českého priekopníka science-fiction RUDOLFA FAUKNERA (1889 – 1971), ktorý sa popri vedeckej fantastike venoval tvorbe odborných prác predovšetkým z oblasti elektrotechniky, bol učiteľom, riaditeľom školy, vydavateľom špecializovaných časopisov a knižných publikácií.

Autorský tandem rozsiahly výsledok svojho dlhoročného úsilia výstižne nazval RUDOLF FAUKNER – ČESKÝ VERNE (Periskop, Přibram 2020). V tejto súvislosti treba poznamenať, že okrem samostatných románov, učebníc a článkov publikovaných pod vlastným menom Rudolf Faukner používal s Čeňkom Charousom aj spoločný pseudonym R. V. Fauchar.

Stručne zosumarizujme prehľad Fauknerovej atypickej a medzičasom i pozabudnutej mnohostrannej publikačnej činnosti. Jeho prvým vedecko-fantastickým románom bol Gill Fox (1923), ktorého ústrednou postavou je geniálny zločinec. Pátranie po ňom je situované do budúcnosti a lokalizované do severnej Afriky, kde bola zavodnená saharská púšť. S veľkým časovým odstupom nasleduje utópia Explorer III (1948) s pôsobivými ilustráciami Kamila Lhotáka. Námetom je vypustenie stratosférického balóna s uránovými vzorkami, pričom experiment má overiť teóriu kozmického požiaru, ktorý súvisí s explóziami supernov.

Sci-fi poviedka Zaspal jsem století (1953) vyšla v periodiku Mladý technik.

Spomínaný spoločný pseudonym sa uplatnil v ďalej uvedených dielach: Narovnaná zeměkoule (1946) sa zaoberá pokusom vytvoriť priaznivejšie klimatické podmienky prostredníctvom atómových výbuchov. Záhada roku 2345 (1946) je novou verziou románu Gill Fox. Kdo byl Sattrech? (1947) je detektívny príbeh o pašovaní plánov sovietskeho vynálezu jadrovej bomby. Ural-uran 235 (1947) sa zaoberá výskumom mierového využitia atómovej energie, ktorý sa uskutočňuje na Urale a proti ktorému pôsobia západní špióni. Himalájský tunel (1948) je o pokuse sovietskeho poručíka Bogutina vybudovať železnicu popod najvyššie pohorie sveta, pričom realizácia projektu naráža na odpor reakčných a fašistických zoskupení.

Rudolf Faukner významne prispel k popularizácii vedeckých poznatkov. Napríklad – Suggesce a hypnotismus ve světle pravdy (1920); Podrobný návod k sensačním telepatickým pokusům (1920). Sugesce a láska (1923), Radiopraktikum (1929), Moderní fysika (1939), Příručka elektrotechnického kroužku (1952), Fysikální pokusy (1956), Medziplanetárne lety (1957 – v slovenčine), Družice vo vesmíre (1957 – v slovenčine), Kdyby přišli Marťané (1958 – spoluautor Vladimír Babula), Keby prišli Marťania (1958 – v slovenčine), Voda a človek (1962 – v slovenčine). Autor venoval pozornosť aj témam V čem je sovětská technika první na světe, Vítězné sovětské letectvo a astronautika, Sovětský svaz dobývá vesmír a pod.

Päťstostranová kniha Karla Sýsa a Vladimíra Fialu sa sústreďuje nielen na analýzu knižných a časopiseckých publikácií, ale komplexne reflektuje jednotlivé životné kapitoly Rudolfa Fauknera, čím vytvára popri unikátnom a plastickom portréte mimoriadnej osobnosti aj pestrý a príťažlivý obraz spoločenského vývoja – tak v podstatných miestnych okolnostiach, ako aj v dôležitých a prelomových technických i geopolitických súvislostiach, ktoré podmieňovali rozhodujúce smerovanie dejín. Sugestívnu textovú zložku knihy vhodne dopĺňa fotografická dokumentácia.

Obálka recenzovanej knižky

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne