Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Mohlo by sa zdať, že väčšina vzdelaných ľudí už od základnej školy vie, že nie je TIP ako TYP. V praxi však českí i slovenskí rešpektovaní autori a renomovaní editori očividne nechápu, v čom spočíva zásadný významový rozdiel medzi týmito rovnozvučnými pojmami. Preto si radšej pripomeňme, čo uvedené kľúčové slová označujú. Začnime výrazom TIPOVAŤ, ktorý znamená dopredu určovať výsledok športových súťaží, stávok a podobne, kým TYPOVAŤ znamená vyberať, voliť, odhadovať vhodný typ. V odbornej terminológii spravodajských služieb ide o vyhľadávanie a posudzovanie osôb, ktoré by pre ne mohli mať význam.

Nevenoval by som tejto špecifickej téme osobitnú pozornosť, keby som sa nestretol s tvrdohlavými tvrdeniami, že v prostredí výzvedných inštitúcií sa má používať slovo TIP, TIPOVAŤ. Dokonca s vyhláseniami, že pojmy TYP a TYPOVANIE sú v prípade špionáže nepatričné.

Itustračné foto: Sam Dan TruongUnsplash

Mojou prvou polemickou skúsenosťou bola výmena názorov s niekdajším pracovníkom trojčlenného odboru medzinárodných vzťahov Úradu vlády Slovenskej socialistickej republiky a neskorším slovenským veľvyslancom vo viacerých európskych krajinách, ktorý je aj autorom literatúry faktu. To – našťastie – bola len prchavá e-mailová komunikácia.

Za závažnejší nedostatok pokladám české vydanie nemeckého diela Encyklopedie tajných služeb ve 20. století, ktorého preklad doplnil domácimi reáliami popredný pražský znalec bezpečnostných štruktúr, politik a autor kníh s uvedenou problematikou. To je už odborný prameň, na ktorý sa môže ktokoľvek odvolávať v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti.

Odhliadnime od celkového charakteru lexikónu, ktorý má imanentné prvky antisemitizmu i obhajoby nacizmu . Napríklad – pri hesle mučenie sa uvádza, že sa používa v Izraeli. V prípade nacistického generála Reinharda Gehlena, ktorý založil a viedol západonemeckú rozviedku, sa mu v podstate vyčíta predovšetkým to, že počas II. svetovej vojny nezískal informácie, ktoré by zabránili porážke hitlerovského Nemecka. Chýba údaj, že na poste šéfa Spolkovej spravodajskej služby (BND) ho v roku 1968 vystriedal jeho zástupca ešte z čias nacizmu. Mimochodom – Gehlen vo svojej knihe Služba, ktorá vyšla súbežne po nemecky i po anglicky, pokladá všetky ľavicové, odborové a mierové organizácie na celom svete za sovietske agentúrne siete.

Vráťme sa k spravodajskému TYPOVANIU, ktoré celkom logicky nie je nijakým TIPOVANÍM. V procese vyhľadávania osôb, ktoré majú subjektívne a objektívne spravodajské možnosti, sa posudzujú ich interpersonálne vzťahy a inštitucionálne postavenie, ktoré je pre tajnú službu zaujímavé. Skúmajú sa ich rozumové a povahové vlastnosti (spoľahlivosť, dôveryhodnosť). Typovanie vyžaduje psychologické schopnosti a predvídanie budúcej kariéry vytypovanej osoby. Ak túto činnosť niekto pokladá za TIPOVANIE ako v lotérii , tak by zrejme bolo potrebné sa zaoberať jeho dispozíciou racionálne myslieť.

Mgr. art. Pavol Janík, PhD. (magister artis et philosophiae doctor)
predseda Spolku slovenských spisovateľov (2003 – 2007)
tajomník Spolku slovenských spisovateľov (1998 – 2003, 2007 – 2013)
šéfredaktor časopisu Spolku slovenských spisovateľov Literárny týždenník (2010 – 2013)

Jeho diela preložili do 28 jazykov a publikovali v 45 krajinách.

Článok po dohode s autorom nie je možné komentovať. Privítame, ak svoju reakciu napíšete formou samostatného príspevku.

Martin Derner – Predjedlo, 2007, Nitrianska galéria, NGN, F 77, https://www.webumenia.sk/dielo/SVK:NGN.F_77

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne