Filozof Richard Sťahel odkazuje politikom: Povinne štátnu skúšku z predmetov Teória štátu a práva a Politický a ústavný systém SR!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Vyjadrenia súčasného premiéra, ministrov obrany, zdravotníctva, sociálnych vecí, ale aj ďalších predstaviteľov vládnej koalície z posledných dní ma utvrdzujú v presvedčení, že skúška či dokonca štátna skúška z predmetov Teória štátu a práva a Politický a ústavný systém SR by mala byť povinnou súčasťou každého vysokoškolského odboru, alebo by sa aspoň doklad o úspešnom absolvovaní takejto skúšky či jej ekvivalentu mal vyžadovať od každého, kto má ambíciu zastávať akúkoľvek verejnú funkciu. Inak nám politický systém čo tu máme veľmi rýchlo zdegeneruje do nejakej formy diktatúry. Našliapnuté k tomu máme viac ako dosť

uvideol Richard Sťahel na sociálnej sieti.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


9 thoughts on “Filozof Richard Sťahel odkazuje politikom: Povinne štátnu skúšku z predmetov Teória štátu a práva a Politický a ústavný systém SR!

 • 31. októbra 2020 at 18:42
  Permalink

  Absolútne podporujem takéto názory a stúpajúce nároky na ľudí, ktorí vykonávajú verejné funkcie. Je absurdné, že uchádzač o verejnú funkciu nemusí preukázať ani zlomok kvalifikácie taxikára. Ako keby riadenie štátu (obce) bolo jednoduchšie než riadenie elektrickej kolobežky.

  Reply
 • 31. októbra 2020 at 19:36
  Permalink

  Ja by som to v určitej miere dal aj pre voličov – spôsobilosť voliť (voličský preukaz).
  A ak si niekto teraz ťuká na čelo, odporúčam porozprávať sa na tému štát a právo, prípadne ľavica-pravica atď. hoci aj s vysokoškolsky vzdelanými ľuďmi…
  Môžu všelijakí fach idioti rozhodovať o mojom osude?
  Ďalšie možné, aspoň aké také, riešenie je tu:
  http://www.novarepublika.cz/2020/10/amerika-je-kracejicim-mrtvym-muzem.html
  -zvýšenie vekovej hranice voličov.

  Reply
  • 31. októbra 2020 at 20:01
   Permalink

   Pán Juhár, v princípe s Vami súhlasím. Presne tá vulgárna predstava, že v demokracii má mať každý právo hovoriť do všetkého (bez ohľadu na odbornosť, skúsenosti a relevantnosť veci), presne tá predstava demokraciu zničila.

   Reply
 • 1. novembra 2020 at 7:36
  Permalink

  Nemyslím si, že je možné (dobré) aktívne volebné právo obmedziť. Nielen preto, že to je historická vymoženosť, vykúpená obeťami revolucionárov, ale aj preto, že zásada rovnosti by sa akýmkoľvek konsensom (majetkovým, rodovým, formálne-vzdelanostným a i.) nemala zrušiť.
  Moje úvahy smerujú skôr k ochrane demokracie, vynútenom si vyžadovaním zodpovednosti (za voľbu)….Je absurdné, aby o mne a mojich priateľoch, rozhodoval debil, zvolený inými – spravidla jeho intelektuálnej úrovne.
  Z toho vyplýva, že by všeobecne platné pravidlá-zákony vyžadovali úplnú celospoločenskú dohodu. Teda priama demokracia, kombinovaná s meritokraciou (vládou schopných).
  Nevyhnutným predpokladom takéhoto riešenia, je fungovanie spoločnej obrany a verejného poriadku. Akékoľvek autokracie majú korene v nahradzovaní demokracie vojenským režimom „jednoty“. V záujme efektívnej „obrany“(života, kultúry, majetku a pod.)
  Viem, že otváram mnohé otázky, na ktoré sa nedá odpovedať na tomto „malom formáte“.
  Ide o koreláciu odbornosti a práva na názor. Inšpiratívne je slovanské kopné právo, dokonca sa historicky uplatňovalo aj u nás (napr. ústavodárne zhromaždenie a pod.). Systém „voliteľov“ , len sťažka ho je možno stotožňovať so súčasným systémom „zastupiteľov“…
  Zastupiteľský model môžu dielčie reformy „vylepšovať“ , ale bez vyriešenia principiálnych otázok zodpovednosti za voľbu (odvolateľnosti a iných kontrolnych mechanizmov) nie je možné zmeniť situáciu.

  Reply
  • 1. novembra 2020 at 11:47
   Permalink

   Ozvem sa ako diablov advokát, že zrejme ide o nedorozumenie a hlavnou ideou nebolo „obmedzenie aktívneho volebného práva“, ale podmienenie jeho uplatnenia.
   Napríklad keď niekto má podstúpiť komplikovaný lekársky zákrok, musí podpísať informovaný súhlas, ale to neznamená, že niekto obmedzuje jeho právo slobodne sa rozhodovať o svojom zdraví, ale zaväzuje lekára, aby pacientovi poskytol v zrozumiteľnej forme všetky relevantné informácie.
   Na získanie „voličského preukazu“ by v normálnom demokratickom prostredí úplne malo postačovať absolvovanie predmetu Občianska náuka na ZŠ. – Taká by mala byť náplň toho predmetu.

   Reply
 • 1. novembra 2020 at 14:40
  Permalink

  Samozrejme, že „voličský preukaz“ v zmysle vodičského, pilotného, zbrojného … preukazu je z mojej strany určitá nadsádzka. Preto som dal aj link na článok P.C.Robertsa na inšpiráciu ako jedno z možných kritérií.
  Veľkým varovaním z hľadiska zdravého rozumu je opačný postup zavedený napríklad v susednom Rakúsku. Tam môžu voliť už 16-roční (!!!). To normálny človek vymyslieť nemôže.

  Reply
 • 1. novembra 2020 at 15:34
  Permalink

  V tejto rozumnej diskusii si kladiem otázku: či by nebolo lepšie riešiť príčinu, než jej následky? Nejde (primárne) o zámerné manipulovanie voličov, obmedzením prístupu k objektívnym informáciám a k vzdelaniu (v tom s Vami súhlasím!)? Nie je nutnou podmienkou pre rozhodnutie dostatok reálnych faktov a schopnosť ich pochopiť a analyzovať? Kedysi bola podmienkou „dospelosti“ maturita. Vidiac úroveň súčasného vzdelania na stredných školách (špeciálne súkromných!!!) mám obavy z takejto legitimizácie… A treba uvážiť aj to, čo buržoázny štát nazval „sociálne neinšpiratívne prostredie“- zbavovanie občianskych práv sociálnymi a kultúrnymi obmedzeniami detí pôvodom (dedičným postavením). Teda nie „občianske preukazy“ pridelované buržoáznym štátom, ale prioritne demokratický vzdelávací systém (školstvo) a slobodný prístup k informáciám (bez agentúrneho ovplyvňovania, médii v súkromnom vlastníctve a v našom prípade aj pod zahraničnou kuratelou)…

  Reply
  • 1. novembra 2020 at 16:26
   Permalink

   Dobrá otázka. Bolo by lepšie riešiť príčiny a v tomto by som bol radikálny. Ide o dizajn politického systému.
   Pomôžem si príkladom z praxe. V 90-tych rokoch v našej obci pravidelne celoštátne voľby vyhrával Mečiar a HZDS, lebo plošný marketing a vôbec, bol to geroj… Ale keď išlo o voľby na úrovni obce, tam sa ľudia navzájom poznali, každý vedel, kto je čo za vtáka a mečiarovci si takmer neškrtli. Nefungovalo ani paušálne plošné zadupávanie komunistov pod zem, lebo títo naši z mäsa a kostí boli v úcte a aj dostávali veľa hlasov.
   Takže tak. Dizajn politického systému by mal byť taký, aby zodpovedal tomu, čo a na akej úrovni sa rieši. Aby bol pre voličov zrozumiteľný a ľahko uchopiteľný. Potom nebude priestor ani na manipulácie.

   Reply
   • 2. novembra 2020 at 19:16
    Permalink

    Skúsim nadviazať. Aby bol politický systém zrozumiteľný a uchopiteľný, musia byť zrozumiteľné hlavne voľby, ktoré sú jeho súčasťou. Voľby sa musia zmeniť z politickej šou a politického marketingu na súboj programov, teda toho, ako píšete, čo sa rieši.
    To znamená, že súboj infantilných hesiel a ksichtov z bilbordov musí byť nahradený vecnou diskusiou o programoch. Čo tak zakázať politickú reklamu na bilbordoch (tie by mali byť odstránené vôbec) a prikázať každej strane predstaviť jasne a zrozumiteľne svoj rámcový program maximálne na 2 strany A4, čo by ľudia ešte čítali. A v TV len o tom viesť predvolebné besedy.
    Je také ťažké dať niečo v tomto zmysle do volebného zákona?

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *