POZVÁNKA na otvorenie Knižnice 2 spojená s besedou

PROGRAM:

Diskusia na tému čo robiť – panelová diskusia so zúčastnenými osobnosťami.
Veľká zasadačka na 1. poschodi, Blok C, Hlavná 68, Košice od 16:00 – 18:00
Slávnostné otvorenie Knižnice 2 – príhovor, spoločný prípitok a neformálna diskusia osobností s hosťami
Priestor Knižnice 2, prízemie, blok B, Hlavná 68, Košice od 18:00

Čítať viac