NOVOMESKÝ & HORVÁTH! CALL FOR PAPERS!

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Budúci rok plánujeme v Matici zorganizovať veľkú konferenciu k 120-ročnici Ladislava Novomeského a Ivana Horvátha, ku ktorej vyjde samozrejme aj samostatná publikácia (zborník) podobne ako to bolo pri Clementisovi a Mináčovi… už teraz začíname zhromažďovať príspevky… preferované sú kulturologické, literárno-vedné, filozofické, politologické či sociologické štúdie; v prípade pamätníkov aj spomienky na tieto osobnosti.

EN: Next year, we plan to organize a big conference in Slovak Matica for the 120th anniversary of Ladislav Novomeský and Ivan Horváth, for which a separate publication will of course be published, similar to what happened with Clementis 120 and Mináč 100… we are already starting to collect contributions… culturological articles are preferred , but too literary-scientific, philosophical, political or sociological studies; in the case of monuments, also memories of these personalities.

RU: В следующем году мы планируем организовать большую конференцию в Матице к 120-летию Ладислава Новомесского и Ивана Хорвата, для чего, конечно, будет издана отдельная публикация (сборник), аналогично тому, что произошло с Клементисом и Миначем… мы уже начинаю собирать вклады… предпочтительны культурологические, литературно-научные, философские, политические или социологические исследования; в случае с памятниками – еще и воспоминания об этих личностях.

Texty posielajte na lucasperny at gmail.com

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *