Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

O ľudských právach často počúvame, alebo čítame v médiách. Ale vedia ľudia, aké majú v skutočnosti práva?

Zaujímalo ma to, a tak som sa v mojom okolí spýtala ľudí, či vedia, čo je to Všeobecná deklarácia ľudských práv, alebo či vedia, aké ľudské práva im zaručuje Ústava SR.

Mnohí na mňa začudovane pozerali, o čom to vlastne hovorím. Iní, aj keď vedeli, len mávli rukou, že aj tak sa nedodržiavajú.

Prečo je to tak?

Prečo si ľudia myslia, že „ľudské práva“ sú len prázdnymi slovami, alebo patria len určitým skupinám ľudí?

Osobne si myslím, že je to slabou informovanosťou, alebo lepšie povedané dezinformovanosťou občanov nášho štátu.

V záplave dezinformácií, tie skutočné potrebné veci, ktoré by mali vedieť, zanikajú a strácajú sa.

Ľudsko-právne organizácie často hovoria o právach menšín a vybraných skupín, ale o ľudských právach väčšiny mlčia. Politickým predstaviteľom táto situácia vyhovuje, pretože vďaka neinformovanosti občanov, môžu tieto práva obchádzať.

Preto je najvyšší čas začať o ľudských právach nielen hovoriť, ale trvať na ich dodržiavaní.

O ľudských právach sa začalo viac hovoriť po druhej svetovej vojne a to so vznikom Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na ktorej dva roky pracovali John Peters Humprey z Kanady, Eleanor Roosveltová z USA, René Cassin z Francúzska, Zhang Pengchun z Číny a iní.

Všeobecná deklarácia ľudských práv bola prijatá Valným zhromaždením OSN 10. Decembra 1948 a je prvým medzinárodným dokumentom, ktorý chráni ľudské práva a aj keď nie je právnym dokumentom, je používaná ako vzor na vytvorenie právnych noriem na ochranu ľudských práv.

Obsahuje 30 článkov, týkajúcich sa rovnoprávnosti a práv všetkých ľudí. Zrovnoprávňuje ženy a mužov, ľudí všetkých rás, národov, náboženstiev. Priznáva im právo na život, slobodu, bezpečnosť, ľudskú dôstojnosť, rodinu prácu a spravodlivú odmenu za ňu, právo vlastniť majetok ,ktorého nemôže byť nikto svojvoľne zbavený. Priznáva právo slobodne sa vyjadrovať, právo na vzdelanie, životnú úroveň, lekársku starostlivosť a sociálne zabezpečenie a iné.

V Slovenskej republike majú občania zakotvené ľudské práva zakotvené Ústavným zákonom 460/1992 Zb. – Ústava SR, Druhá hlava- základné práva a slobody, čl.12-54.

A v čl. 12 je uvedené:

 • „1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
 • 2) Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru, náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný, alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti, alebo etnickej skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať, alebo znevýhodňovať.
 • 3) Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúcemu k odnárodňovaniu.
 • 4) Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva slobody.“

Po dôkladnom prečítaní článku 12 a jeho bodov, môžeme sami vidieť, čo všetko nám Ústava SR zaručuje a akým spôsobom sa aj tento článok hrubo porušuje.

Preto je namieste pýtať sa, či vedia ľudia o svojich základných ľudských právach a slobodách, ktoré im zaručuje Ústava SR, ale aj to v akej úcte majú základné ľudské práva a slobody a ústavu SR tí, ktorí ich porušujú, keď sa snažia zvýhodňovať určité skupiny obyvateľov, ktoré majú rovnaké práva ako má väčšina občanov, o ktorej právach sa mlčí.

Pretože úroveň dodržiavania ľudských práv a zákonov, morálnych zásad a etických princípov je úrovňou vyspelosti nielen jednotlivca, ale celej spoločnosti.

Na akej úrovni je spoločnosť, v ktorej sa o ľudských právach síce hovorí, ale nedbá sa na ich dodržiavanie?


Zdroje:

https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#hlava2

https://www.amnesty.sk/wp-content/uploads/2012/01/UDHRvSVK.pdf

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklar%C3%A1cia_%C4%BEudsk%C3%BDch_pr%C3%A1v


Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


9 thoughts on “Vedia ľudia o svojich právach?

 • 25. septembra 2019 at 9:58
  Permalink

  Ľudia poznajú svoje práva, len sa ich v kapitalizme nemôžu dovolať.
  Myslím tých BEZmocných. Napr. v zdravotníctve to funguje asi tak: keď máš peniaze, aj z hrobu ťa dostanú, keď ich nemáš, tak ťa tam dostanú. A nielen v zdravotníctve.
  To len na okraj, CHVÁLIM článok, Iveta.

  Reply
 • 26. septembra 2019 at 9:19
  Permalink

  O tých právach sme v Košiciach debatovali na začiatku roka. Teraz sa to v malom dostalo aj von. Aspoň niečo. Ale s malým dosahom.
  Keď som robil v Bratislave chodil som, keď mi to podmienky umožňovali, otravovať našich radných v rade RTVS. Raz za mesiac mávali svoje zasadnutia na 7. poschodí obrátenej pyramídy. Kto tam chodí teraz z ľavičiarov? Robia si čo chcú a ako chcú. Vy…. sa na našich zástupcov v parlamente. Dajme najavo tým, ktorí rozhodujú o tom čo sa vysiela a ako sa vysiela vo verejnoprávnych médiach, čo si o nich a ich práci myslíme. Už veľmi dlho tam majú selanku za celkom pekné peniaze. Aj naše. Budem “ neslušný“ z 9 tich členov rady sú / boli/ dve Maďarky. Také pomerné zastúpenie ako jednotlivých regiónov v parlamente. Už nebudem slušný. Ja medzi nich nepatrím.

  Reply
  • 26. septembra 2019 at 9:41
   Permalink

   Laco, sme úplne na začiatku a čaká nás ešte veľa práce.
   Ale…
   Lavínu dokáže spustiť malý kamienok, oceán sa skladá z malých kvapôčiek vody…
   Netreba sa vzdávať a je potrebné na ľudské práva poukazovať práve na príkladoch zo života a spoločnosti.
   A je potrebné si uvedomiť jednu dôležitú vec, prestaňme sa deliť na ľavičiarov, pravičiarov, liberálov, komunistov, kresťanov ateistov a pod… a pod.
   Namiesto presadzovania rôznych ideológií, ktoré ešte viac rozvracajú spoločnosť a rozdeľujú ľudí, je potrebné začať hľadať a presadzovať to, čo ľudí spája.
   Aj keď v tejto škatuľkovej dobe je to ťažké…

   Reply
   • 27. septembra 2019 at 15:36
    Permalink

    Nesúhlasím, pravičiar s ľavičiarom si porozumie asi tak ako koza s kapustou alebo vlk s kozou. Žralok spolupracuje s rybkou asi tak, že urobí ham, a je po spolupráci. Ideológia je dôležitá!

    Reply
    • 27. septembra 2019 at 19:11
     Permalink

     Neviem, či si môžu porozumieť ľavičiar s pravičiarom, ale ľudia by mali hľadať porozumenie, v záujme zachovania planéty, vlastného života a druhu, vlasti, hodnôt, charakteru…
     Ideólogie ľudí vždy budú rozdeľovať a vyvolávať medzi nimi nenávisť.
     Bolo to tak v histórii ľudstva a stále je to tak.
     Ideológie slúžia mocným sveta na to, aby mohli ľudí rozdeľovať a panovať im, tak ako písal Laco.

     Reply
 • 26. septembra 2019 at 11:45
  Permalink

  Máš pravdu Iveta. Prestaňme sa rozdeľovať, lebo tým rozdeľovaním nás média a ich majitelia a sponzori dostali tam, kde nás chcú mať. Rozdelených podľa rasy, náboženstva, národnosti, pohlavia …
  Už starí Rímania hovorili “ Rozdeľuj a panuj.“A my, obyčajní, nie Matovičovci, sme im na ten „špek“ skočili a navzájom sa bijeme hlava ne hlava. Pričom hlavným problémom sú práve tí bohatí. Nadmieru. Ktorí nás, hlavne cez média, rozdeľujú. Prečo však verejnoprávne, platené aj z mojich daní a koncesií má slúžiť naspäť tým bohatým? Máš toľko peňazí aby si založila svoje médium?
  A tak si tu tliachame medzi sebou a karavána ide spokojne ďalej. Chcem aj aby oni pocítili / Rada RTVS/ tlak z dola , od ľudí ktorí nemajú toľko možnosti aby sa ich myšlienky a názory, ktoré sú väčšinové, dostali vonku.

  Reply
  • 26. septembra 2019 at 16:05
   Permalink

   Nie Laco, nemám toľko peňazí, aby som si založila vlastné médium, tak využívam možnosti, ktoré mám a píšem, aj keď v dnešnej dobe napriek tomu, že je cenzúra zakázaná, je bežná a písať o nepríjemných témach je ťažké.
   Odpoviem ti tak trošku s nadsázkou a humorom.
   Ani pán boh len tak nestvoril svet, kým mohol povedať „buď svetlo“, museli elektrikári uložiť káble a natiahnuť siete.
   A to by malo byť naším cieľom, začať pracovať na tom, aby sa ľudia dostali k pravde a prestali sa hádať na hlúpostiach, začať vytvárať také pomyselné siete medzi ľuďmi, spájať ich spoločnými myšlienkami.
   A ukazovať aj na to, napríklad čo robí verejnoprávna televízia a rozhlas, žiadať nápravu od kompetentných, ale bez podpory, nedosiahneš nič.
   Máme napríklad ústavou zaručené právo na informácie a slobodu slova, ale naša ústava v tom istom článku 26, ktorým tieto práva zaručuje, v inom odstavci píše o tom, že sa v záujme demokratických hodnôt môžu obmedziť…
   Prečo sa to využíva len proti obyčajným ľuďom, ale nie proti médiám, ktoré účelovo dezinformujú, klamú, zavádzajú a lynčujú nepohodlných ľudí?
   Nie je to problém len RTVS.

   Reply
 • 26. septembra 2019 at 11:59
  Permalink

  Dobrý začiatok. Možno by sme mohli urobiť dôkladnú revíziu zákonov a označiť ustanovenia, ktoré to porušovanie ľudských práv umožňujú, alebo dokonca samy ich porušujú.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *