Analýza: Rozpočtovaný schodok vo financiách štátu sa zďaleka nenaplní

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 14. decembra (TASR) – Aktuálny vývoj deficitu štátneho rozpočtu by mohol skončiť výrazne lepšie ako bol upravený plán. Dôvodom by mali byť nižšie výdavky najmä na protipandemické opatrenia, ktorých plnenie je výrazne nižšie v porovnaní s rozpočtom. Zhodnotili to analytici úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) v komentári.

Pandémia spôsobila radikálny obrat v očakávaniach vo verejných financiách počas roka. Vláda prijímala mimoriadne opatrenia s výrazným vplyvom na rozpočet. Zvýšený tlak na financie si v lete vyžiadal revíziu schváleného rozpočtu. Do záveru roka ostáva už len pár týždňov a naplnenie výdavkov rozpočtu by si podľa analytikov vyžadovalo minúť takmer 8 miliárd eur.

Podľa pôvodného zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 sa očakával hotovostný deficit na úrovni 2,77 miliardy eur (-2,8 % HDP). Prvá vlna pandémie však spôsobila prepad v ekonomickej aktivite a následne aj v očakávaných daňových príjmoch. Analytici zároveň pripomenuli, že bolo nutné prijať kompenzačné opatrenia na zmiernenie negatívneho dosahu na domácnosti a firmy a zabezpečiť aj zdravotnícky materiál a vybavenie.

Počas roka tak vláda pripravila upravený štátny rozpočet s hotovostným deficitom na úrovni 11,95 miliardy eur (-14,8 % HDP). Úpravy boli najmä na výdavkovej strane navýšením výdavkov o približne 42 %. Príjmy po zohľadnení spomalenia ekonomickej aktivity boli revidované nadol približne o 9 %. Podľa komentára dosiahol na konci novembra hotovostný deficit štátneho rozpočtu úroveň 5,2 miliardy eur, čo predstavuje 44 % upraveného plánu.

Aj napriek tomu, že v posledných mesiacoch sa vyvíjajú výdavky dynamickejšie, analytici tvrdia, že na dosiahnutie rozpočtu by bolo treba v decembri vyčerpať približne o 185 % viac ako v minulom roku. „Relatívne priaznivý vývoj štátneho rozpočtu je spôsobený najmä nižšími výdavkami, ktoré sú predbežne 7,8 miliardy eur pod úrovňou rozpočtu. Na príjmovej strane ostáva do naplnenia rozpočtu približne 1,1 miliardy eur,“ spresnili.

Kým v rokoch 2015 až 2019 boli decembrové výdavky voči ostatným mesiacom vyššie v priemere o 70 %, v tomto roku, za predpokladu, že by sa výdavky rozpočtu naplnili, by to malo byť takmer 2,5-násobok priemeru mesačného plnenia.

Analytici tiež poukázali na to, že už v súčasnosti presiahlo financovanie z prostriedkov Európskej únie (EÚ) plán o 6 %. „Zvyčajne na konci roka býva ich čerpanie intenzívnejšie, čo čiastočne môže vyplniť priestor pre vyššie decembrové výdavky. Neočakávame však ich výraznejší vplyv na deficit,“ dodali.

Na to, aby sa naplnil rozpočet príjmov, by museli v decembri medziročne poklesnúť až o 55 %. Jedným z hlavných zdrojov pomalšieho čerpania výdavkov je podľa analýzy nižšie plnenie protipandemických opatrení. „V revidovanom štátnom rozpočte sa predpokladali výdavky priamo súvisiace s riešením situácie s ochorením COVID-19 v objeme 4,9 miliardy eur s negatívnym vplyvom na rozpočtovú bilanciu v celom objeme,“ konštatujú analytici.

Odhadujú, že špecifikované výdavky v súvislosti s ochorením COVID-19 by mali byť približne o 1,16 miliardy eur nižšie voči plánu. „Hlavným faktorom by malo byť nižšie plnenie opatrení na udržanie zamestnanosti financované z vlastných zdrojov a nižšie výdavky na pomoc firmám s úhradou nájomného za prevádzkové priestory. Zvyšná časť úspor by mohla pochádzať z nevyužitia vytvorenej kapacity pre bližšie nešpecifikované ‚COVID opatrenia‘,“ priblížili.

Podľa krátkeho odhadu analytikov by mohli celkové výdavky k decembru dosiahnuť úroveň približne 21,8 miliardy eur. Plnenie výdavkov v decembri odhadli na základe detailnejších údajov o mesačnom plnení k októbru 2020 pri zohľadnení ich sezónneho vývoja. Nad rámec toho vláda medzičasom komunikovala niektoré objemovo významnejšie opatrenia, ktoré sa môžu materializovať v závere roka. Ide najmä o pomoc pri oddlžovaní nemocníc, vklad do základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovne a financovanie časti straty generovanej v schéme podpory obnoviteľných zdrojov energie.

Hotovostné výdavky štátneho rozpočtu v roku 2020 by tak z pohľadu analytikov mohli skončiť nižšie ako sa uvažovalo v rozpočte, približne o 3,8 miliardy eur, a prispieť aj k celkovému zlepšeniu hospodárenia verejného sektora.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *