EP podmienil prístup k financiám EÚ rešpektovaním zásad právneho štátu

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Brusel 16. decembra (TASR) – Európsky parlament (EP) schválil v stredu nariadenie, ktoré má chrániť finančné prostriedky Európskej únie pred zneužívaním zo strany vlád členských štátov, ktoré porušujú zásady právneho štátu.

Nová právna úprava, pre ktorú Maďarsko a Poľsko blokovali sedemročný rozpočet Európskej únie, umožní pozastaviť platby z rozpočtu EÚ krajinám, v ktorých dochádza k potvrdenému porušovaniu zásad právneho štátu s dôsledkami na hospodárenie s prostriedkami EÚ. Schválený text však zároveň zaistí, že účet za porušovanie pravidiel zo strany vlády nezaplatia koneční prijímatelia platieb v danom členskom štáte.

Európska komisia v prípade preukázaného porušovania zásad právneho štátu navrhne spustenie mechanizmu podmienenosti voči vláde danej krajiny. Následne dôjde k obmedzeniu alebo k zmrazeniu platieb z rozpočtu Európskej únie danému členskému štátu.

Rada EÚ (členské štáty) bude mať na potvrdenie navrhnutého opatrenia jeden mesiac, vo výnimočných prípadoch maximálne tri mesiace. Hlasovanie sa bude konať kvalifikovanou väčšinou.

Poslancom sa podarilo skrátiť obdobie, ktoré budú mať inštitúcie EÚ na prijatie opatrení v prípade zisteného rizika, že vláda krajiny porušuje zásady právneho štátu, a to na sedem až deväť mesiacov. Pôvodný návrh počítal s reakciou EÚ do 12-13 mesiacov.

Europarlament presadil, aby sa nové predpisy nevzťahovali iba na priame zneužívanie prostriedkov EÚ, napríklad v prípadoch korupcie či podvodov. Do pôsobnosti nariadenia spadá aj systematické porušovanie základných hodnôt EÚ, ktoré musia rešpektovať všetky jej členské štáty, ako sú napríklad demokracia či nezávislosť súdnictva. Uplatniť by sa malo v prípadoch rizika alebo reálnych negatívnych dôsledkov nerešpektovania týchto hodnôt zo strany členského štátu na hospodárenie s prostriedkami EÚ.

Poslancom sa do textu nariadenia podarilo doplniť aj osobitné ustanovenia s príkladmi, ktoré objasňujú možný rozsah porušení zásad právneho štátu spadajúcich do pôsobnosti tejto právnej normy. Schválený text spomína napríklad ohrozenie nezávislosti súdnictva, neschopnosť zabezpečiť nápravu v prípade svojvoľného či nezákonného rozhodnutia či obmedzenie právnych prostriedkov nápravy.

Koneční prijímatelia finančných prostriedkov Únie, napríklad študenti, poľnohospodári či mimovládne organizácie, by mali mať možnosť podať prostredníctvom webovej platformy Európskej komisie sťažnosť, na základe ktorej im bude poskytnutá pomoc pri získaní vyčlenených prostriedkov.

Cieľom tohto opatrenia je zaistiť, aby koneční prijímatelia financovania zo strany EÚ neboli postihovaní za kroky vlády svojej krajiny, ktorá porušuje zásady právneho štátu. Komisia môže následne zrealizovať finančnú opravu, ktorou zníži ďalšie platby z rozpočtu EÚ danej krajine.

Parlament schválením predloženého nariadenia uzákonil podmienenosť čerpania prostriedkov EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Nové pravidlá sa budú vzťahovať na všetky prostriedky EÚ v rámci zdieľaného riadenia od 1. januára 2021.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *