Sudcovská rada KS v Trenčíne: Nová súdna mapa spomalí konania a zvýši výdavky

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Bratislava 27. februára (TASR) – Nová súdna mapa prinesie spomalenie súdnych konaní. Občanom, podnikateľom i štátnym orgánom sa zvýšia výdavky. Zdôrazňuje to Sudcovská rada Krajského súdu (KS) v Trenčíne v pripomienkach k návrhu novej súdnej mapy z dielne rezortu spravodlivosti. TASR o tom informoval hovorca KS v Trenčíne Roman Tarabus.


      Sudcovia upozorňujú, že implementácia reformy by sa po personálnej, materiálnej a finančnej stránke dotkla tiež polície, prokuratúry, úradov práce, advokátov, exekútorov či notárov. „Navrhovanými zmenami sa nepochybne zníži dostupnosť súdov pre občanov, najmä pre tých najchudobnejších,“ dodali.


      Zároveň je podľa nich v súčasnosti predpoklad nárastu žalôb podnikateľov voči štátu o náhradu škody. „V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou a jej ekonomickými dopadmi, najmä na podnikateľskú sféru, sa nejaví ako prezieravé presúvať obchodnoprávnu agendu len na päť okresných súdov a tri odvolacie krajské súdy,“ spresnili.


      Upozorňujú aj na zvýšené nároky na cestovanie sudcov. „Čas sudcu strávený pri takomto cestovaní ide na úkor času stráveného na štúdium ďalších vecí, pri vypracovávaní rozhodnutí, príprave pojednávaní, a teda dopad na rýchlosť konaní bude z tohto pohľadu negatívny,“ upozorňuje sudcovská rada.


      Sudcovia vyčítajú ministerstvu aj absenciu odbornej a celospoločenskej diskusie, ktorá by mala predchádzať „takejto závažnej zmene v systéme a fungovaní súdov“. Nová súdna mapa bola podľa nich pripravovaná za zatvorenými dverami a neboli rešpektované odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ), aby bola reforma súdnictva uskutočňovaná vždy v spolupráci a so súhlasom sudcov.


      V rámci reformy považuje rada za prínosné úvahy o zrušení niektorých menších okresných súdov, prehodnotenie kauzálnej príslušnosti súdov v niektorých veciach alebo aj úplné osamostatnenie správneho súdnictva. Ako alternatívu navrhovaným trom odvolacím súdom ponúka model, keď by v odvolacom konaní bolo príslušných viacero krajských súdov, sídelne najbližších okresnému súdu. „Softvér elektronickej podateľne by tak vyberal z väčšieho počtu senátov viacerých krajských súdov, zabezpečená by bola špecializácia sudcov, rovnomerné zaťaženie sudcov a tiež ministerstvom spravodlivosti komunikované pretrhanie korupčných väzieb v súdnictve,“ doplnili.


      Reforma predpokladá, že spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *