Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Médiá nám chrlia jeden problém za druhým, no uskutočniteľné plány na ich zmiernenie v nich akosi nebadať. Identifikovať príčiny a zavádzať riešenia je zložitejšie, to nedokáže každý.

Projekt Venus je skutočným plánom navrhujúcim zrod novej civilizácie – takej, ktorá je založená na starostlivosti o ľudí o životné prostredie a jeho zúrodňovaní. Plány projektu Venus ponúkajú alternatívy založené na vedeckých možnostiach mieru a udržateľnosti. Zavedením ekonomiky založenej na zdrojoch a mnohopočetných inovatívnych a environmentálnych technológiách priamo aplikovaných do sociálneho systému dôjde v projekte Venus k dramatickému zníženiu a potlačeniu mnohých problémov, ktoré dnes bežne vídame. Mnohé dysfunkčné spôsoby správania dnešnej spoločnosti pramenia v dehumanizácii monetárnym systémom. Navyše technológia bude nahrádzať ľudskú pracovnú silu strojmi, čo spôsobí zníženú alebo nedostatočnú kúpnu silu obyvateľstva.

Projekt Venus navrhuje systém, v ktorom by automatizácia a technológia boli integrované do celkového holistického sociálno-ekonomického dizajnu, v ktorom by primárnu funkciu zohrávalo maximalizovanie kvality života a tá by bola uprednostnená pred profitom. Tento projekt takisto ponúka súbor výnosných a praktických hodnôt. Celý projekt je v dokonalej harmónii s duchovnými aspektmi a ideológiami, ktoré možno nájsť vo väčšine svetových náboženstiev. Celý projekt Venus sa však od filozofických a náboženských prúdov líši tým, že poskytuje návrhy ako pretaviť tieto ideály do skutočnosti.

Dlhodobé plány prvej fázy projektu Venus sú už rozbehnuté v plnom prúde. Jacque Fresco a jeho spolupracovníčka Roxanne Meadowsová dokončili konštrukciu 25 árového výskumného centra Venus na Floride, aby mohli názorne demonštrovať návrhy projektu Venus. Videá, CD, plagáty, pamflety, modely, preklady a knihy akou je napríklad „To najlepšie čo si za peniaze nekúpite: Za hranicami politiky, chudoby a vojny“ už uzreli svetlo sveta, aby dopomohli svojím zakladateľom šíriť myšlienku a zvýšiť taktiež aj povedomie o projekte Venus u širšej verejnosti. Fáza dva zahŕňa produkciu celovečerného filmu vykresľujúceho fungovanie sveta podľa plánov projektu Venus. Ide o pozitívnu víziu mierumilovnej spoločnosti, v ktorej by všetky ľudské bytosti tvorili jednu globálnu rodinu na planéte Zem. Civilizácia, v ktorej sa všetci jedinci snažia lepšie pochopiť svet, ktorý nás obklopuje. Tento film je navrhnutý tak, aby priniesol nielen zábavný prvok blízky dieťaťu, ale aj jeho edukačnú stránku určenú dospelému divákovi. Aby sme otestovali návrhy a náčrty tohto projektu, celý tím projektu Venus prostredníctvom výskumného experimentálneho mesta plánuje zaviesť ideály do praxe. Už sa začalo pracovať na náčrtoch pre väčšinu prvotných technológií a budov. Dotácie sú však v súčasnosti príliš nízke na podporu vybudovania takéhoto prvého mesta.

Nové experimentálne mesto sa zameria na plnenie cieľov projektu Venus, medzi ktoré patria:

– prijatie deklarácie svetových zdrojov za spoločné dedičstvo všetkých ľudí

– preklenutie umelých hraníc, ktoré v súčasnosti svojvoľne rozdeľujú národy

– náhrada monetárneho systému národných ekonomík ekonomikou založenou na prírodných zdrojoch

– asistovanie pri stabilizácii svetovej populácie prostredníctvom vzdelávania a dobrovoľnej kontroly pôrodnosti

– kultivácia i obnova prirodzeného životného prostredia podľa našich najlepších schopností a možností

– redizajn miest, transportných systémov, poľnohospodárstva a priemyslu do takej miery, aby boli energeticky sebestačné, prostrediu neškodné i schopné slúžiť potrebám ľudí

– postupné zbavenie sa korporácií i vlád (na miestnej, národnej i nadnárodnej úrovni) ako spôsob spoločenského manažmentu

– zdieľanie a zavádzanie nových technológií v prospech všetkých národov

– rozvoj a používanie čistých obnoviteľných zdrojov energie

– výroba produktov najvyššej kvality pre úžitok celého ľudstva

– vypracovanie štúdií vplyvu výstavby akýchkoľvek rozsiahlych projektov na životné prostredie

– podpora kreativity a poskytovanie širokej škály podnetov smerom ku konštruktívnemu úsiliu

– ukončenie nacionalizmu, náboženskej neznášanlivosti i predsudkov prostredníctvom vzdelávania

– eliminovanie vládnej elity – technicky alebo inak

– uprednostniť riadny výskum pred náhodnými názormi pri dosahovaní metodológií

– podpora komunikácie na školách v takej miere, aby náš jazyk korešpondoval s fyzickými podmienkami sveta

– zabezpečenie nielen potrieb pre život, ale aj ponúknuť výzvy stimulujúce myseľ, s cieľom vyhnúť sa jednotvárnosti a dosiahnuť rôznorodosť jedincov

V experimentálnom meste by sa nachádzal informatívny a zábavný tematický park. Môžete tu nájsť inteligentné ubytovacie priestory, vysoko-efektívne a neznečisťujúce transportné systémy, pokročilú počítačovú technológiu a množstvo ďalších inovácií, ktoré splnohodnotia životy všetkých ľudí – vo veľmi krátkom časovom rozsahu. Okrúhle mesto by bolo len prechodnou fázou a mohlo by sa vyvíjať z polo-kooperatívnej spoločnosti založenej na peniazoch na ekonomiku založenú na zdrojoch. Takéto mesto by mohlo poslúžiť ako prototyp pre sériu miest skonštruovaných v rôznych častiach sveta. Miera progresu bude záležať na dostupnosti finančných zdrojov vyzbieraných počas počiatočných fáz a na ľuďoch, ktorí sa identifikujú s projektom, zúčastnia sa a podporia myšlienku, napredovanie a ciele projektu Venus.

Len čo sa tieto nové komunity rozvinú a stanú sa všeobecne akceptovanými, môžu reprezentovať vhodné základy pre novú civilizáciu s tým, že uprednostnia proces evolúcie pred revolúciou. Nikto však nedokáže predpovedať budúcnosť. Dokážeme ju len odhadnúť na základe súčasných informácií a trendov. Populačný rast, technologický vývoj, globálne podmienky v životnom prostredí, dostupné zdroje sú prvoradými kritériami pre budúce projekcie.

Neexistuje žiadna filozofia alebo názor, či už náboženský, politický, vedecký alebo ideologický, s ktorým by nemal nikto problém. No môžeme si byť istí, že jediný aspekt projektu Venus, ktorý môže pôsobiť zastrašujúco je ten, ktorý by sa pokúsil doň niekto začleniť. Projekt Venus nepredstavuje utópiu ani orwellovskú dystópiu a nereprezentuje ani sny nepraktických idealistov. Práveže naopak – ponúka dostupné ciele vyžadujúce si inteligentné aplikovanie toho, čo už vieme. Jediné existujúce limity sú tie, ktoré si sami stanovíme.

Z materiálov a myšlienok projektu Venus upravil do podoby článku Marek Kopilec.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *