DAV DVA podporuje myšlienku zoštátnenia U.S. Steel Košice, ale…

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Ako nestranícka antikapitalistická iniciatíva sme presvedčení, že zoštátnenie strategických podnikov je prvý nevyhnutný krok v boji proti globálnemu kapitalizmu a neokolonializmu. Aj keď si uvedomujeme, že v súčasnosti štátny majetok znamená „majetok“ aktuálne vládnucich kruhov (resp. ich dojnú kravu – cez nominantov a ich zlaté padáky), určite bude lepšie z hľadiska budúcnosti, ak bude čo najviac podnikov a majetku v rukách štátu. Zároveň si však treba uvedomiť niekoľko skutočností a mať na zreteli, že majetkový vstup štátu v podmienkach nadnárodného neoliberálneho kapitalizmu (využívajúceho národné vlády často iba ako vlastný obslužný personál) sám osebe nestačí.

Upozorňujeme na krach „privatizačného optimizmu“, na zlyhanie ilúzie, že súkromný kapitál je lepší vlastník. Privatizéri a zahraniční investori doviedli vlajkovú loď slovenskej ekonomiky do krachu. V záujme súkromného zisku drancovali VSŽ, vyvážali kapitál a vydierali štát. Na úkor vlastných obyvateľov im štát daňovými výhodami, cenovou reguláciou energií a inými spôsobmi umožňoval roky vytvárať a vyvážať nadhodnotu do zahraničia. Žiadame, aby Vláda SR predaj košických železiarní podmienila zúčtovaním všetkých štátnych dotácií, daňových a iných úľav. O vrátenie podpory z verejných zdrojov, až do výšky zisku, by mala vláda oficiálne žiadať U.S. Steel, a to aj súdnou cestou! Ak nový investor kúpi prevádzku, mal by mať vopred presné informácie o dlhoch U.S. Steel voči Slovenskej republike a mal by prevziať kúpou aj záväzok tieto dlhy zaplatiť.

Možnosť vrátania štátnej podpory je nevyhnutné posúdiť z právneho hľadiska. Ak by expertíza podobný scenár jednoznačne vylúčila, považujeme za nevyhnutné do budúcnosti presadiť potrebné zmeny v legislatíve, aby zahraniční investori prišli o svoje súčasné privilégium využívať našu pracovnú silu a naše výrobné prostriedky na žmýkanie profitu za výdatnej pomoci vlády zhovievavej voči záujmom nadnárodného kapitálu a svojvoľne kedykoľvek odísť a nechať za sebou spálenú zem – tisíce zamestnancov v existenčnej neistote, opotrebovanú a zastaralú technológiu či vybrakovanú štátnu pokladňu… Taktiež žiadame legislatívne zmeny, ktoré opäť umožnia zisky štátnych podnikov prelievať do potrebných sektorov v štátnom rozpočte (zdravotníctvo, školstvo, kultúra, veda, šport, atď.) ako v prípade niekdajších národných podnikov.

Alternatívou by mohlo byť prevzatie U.S. Steel Vládou Slovenskej republiky do štátnych rúk za symbolické euro – teda sumu, za ktorú U.S. Steel vrátil Srbsku Smederevo s 5 000 zamestnancami v roku 2012.

Keďže existujúce svetové problémy si vyžadujú radikálnu rekonfiguráciu ekonomicko-politického zriadenia, bude nevyhnutné v blízkej budúcnosti uskutočniť zmeny smerujúce k väčšej kooperácii, solidarite a participácii občanov na politickom i ekonomickom živote. V prípade takéhoto vývoja (teda ak rozhodujúci spoločenský vplyv získajú sily, podporujúce podobné zmeny) bude v budúcnosti prevzatie riadenia podnikov do rúk ľudu reálnejšie, ak ich vlastníkom v danom čase nebude zahraničná korporácia, ani domáca finančná skupina. Netreba zabúdať, že možnosť získať strategické podniky do štátneho vlastníctva bude po prijatí kontroverzných zmlúv ako TTIP či CETA čoraz zložitejšia.

Štátne vlastníctvo uľahčí budúci transfer podnikov priamo do rúk ľudu a ich pretvorenie na participatívne a kooperatívne hospodárske jednotky, v ktorých bude fungovať princíp jeden človek-jeden hlas a vysoké sociálne zabezpečenie zamestnancov. Okamžitým pozitívom by bola už dnes vyššia vymožiteľnosť práva v štátnom podniku v porovnaní s podnikom vlastneným zahraničným investorom (nadnárodnou korporáciou).

Možnosť zoštátnenia U.S. Steel teda vítame a podporujeme – a to bez ohľadu na náš celkový postoj k politike súčasnej vlády. Podobne by bolo rozumné, keby štát prevzal kontrolu nad autobusovou dopravou (ktorú v súčasnosti zabezpečuje nemecký štátny dopravca DB Arriva), telekomunikáciami či elektrárňami, pri uplatnení vyššie uvedených legislatívnych opatrení.

Odmietame, aby sa daňoví poplatníci na Slovensku skladali na dividendy vlastníkom U.S. Steel v Pittsburgu! Odmietame opäť platiť za odpísané zariadenie VSŽ, ktoré zahraniční investori opotrebovali pre svoje zisky! Odmietame, aby tisíce zamestnancov VSŽ, z ktorých práce bohatli, boli ohrozené predajom podniku do rúk ďalších súkromných investorov!

Foto: Pietros Sacanis, Public domain

 

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *