Dušan Deák o Schwieckartovej knihe Po kapitalizme: Predstavuje alternatívne a progresívnejšie spoločenské usporiadanie

Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

David Schweickart je americký matematik a filozof,  v súčasnosti je profesorom filozofie na Loyola University v Chicagu. Schweickart sa celú svoju kariéru venuje otázkam sociálne orientovanej ekonomiky, ekonomickej demokracie, trhovému socializmu, zamestnaneckej participácie a upozorňuje na chyby a nedostatky súčasného globálneho kapitalizmu.

Jeho kniha Po kapitalizme ekonomická demokracia vyšla práve v období rokov nasledujúcich po páde banky Lehman Brothers v roku 2008, ktorej zrútenie odštartovalo Veľkú recesiu, teda svetovú hospodársku, ekonomickú a sociálnu krízu. Táto kríza definitívne odhalila katastrofálne zlyhanie neoliberalizmu, a po rokoch jasne odkryla, že sa nejedná o cyklickú krízu, ale systémovú. Niet správnejšieho obdobia na napísanie práce, ktorá má načrtnúť systémovú alternatívu ku kapitalizmu.

Práve dielo Po kapitalizme ekonomická demokracia ponúka ucelený teoretický model usporiadania spoločnosti po prekonaní kapitalizmu. Kniha je rozdelená do šiestich kapitol, z ktorých každá sa venuje logicky vymedzenej problematike. Má 208 strán, čo jej dáva predispozíciu nebyť zbytočne príliš rozsiahla. Čitateľov určite poteší aj Predslovom k slovenskému vydaniu autora, zaujímavým úvodom, a niekoľkými stránkami o autorovi samotnom v závere knihy.

Prvá kapitola predstavuje vstup do problematiky, kde načrtáva nevyhnutnosť nástupnického systému. Predstavuje základné východiská, s odvolaním sa aj na teóriu historického materializmu Karla Marxa. Opiera sa o nevyhnutnosť progresu a prekonanie starého poriadku novým.

V druhej kapitole autor zameriava svoju pozornosť na teórie, ktoré sa snažia kapitalizmus obhajovať. Napáda mnohé definície a teórie, ktoré prináša najmä neoklasická škola, ale aj ďalšie prúdy najmä neoliberalizmus. Celkom trefne profesor Schweickart vyvracia aj teóriu TINA( niet inej alternatívy v angličtine), ktorou sa preslávila najmä bývalá britská premiérka Margaret Thatcher.

Tretia kapitola predstavuje už samotný model ekonomickej demokracie, pričom je nutné pripomenúť, že model je prezentovaný na úrovni celej spoločnosti, nie len na úrovni jednotlivých podnikov. Základ ekonomickej demokracie tvoria tri zložky: zamestnanecká samospráva, trh, spoločenská kontrola nad investíciami. Okrem toho sa v tejto kapitole venuje aj Mondragónu, najväčšej korporácií na svete, ktorá funguje na družstevnom modeli, ktorý má mnohé spoločné prvky s ekonomickou demokraciou.

V štvrtej kapitole rieši Schweickart najväčšie problémy kapitalizmu, akými sú nezamestnanosť, chudoba, nerovnosť, nedostatok demokracie a devastácia životného prostredia.

V piatej kapitole autor nadväzuje na tieto negatívne javy kapitalizmu a navrhuje, akým spôsobom budú riešené v systéme ekonomickej demokracie.

Posledná šiesta kapitola, rieši proces, akým by k transformácii spoločnosti na ekonomickú demokraciu malo dôjsť. Autor predstavuje reformný, rovnako ako aj revolučný spôsob prechodu k vyššiemu štádiu spoločenského usporiadania, ktoré bude demokratickejšie, sociálne spravodlivejšie a ekologicky udržateľnejšie.

Kniha profesora Davida Schweickarta Po kapitalizme ekonomická demokracia patrí medzi zaujímavé koncepčné práce, ktoré predstavujú alternatívne a progresívnejšie spoločenské usporiadanie. Je rozhodne potešujúce, že vyšla aj v slovenskom preklade, nakoľko prác podobného tipu je u nás málo. Najväčším deficitom podobných konceptov je najmä to, že sa nestali súčasťou programov relevantných politických strán a hnutí vo svete.

Dušan Deák


Knihu v prípade záujmu dostanete aj v našom online kníhkupectve:

David Schweickart: Po kapitalizme ekonomická demokracia | INLIBRI

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
One thought on “Dušan Deák o Schwieckartovej knihe Po kapitalizme: Predstavuje alternatívne a progresívnejšie spoločenské usporiadanie

  • 3. apríla 2021 at 15:17
    Permalink

    Výborne napísaná recenzia, vďaka za tieto informácie.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *