Zdieľaj článok:
Prepošlite článok emailom

Nedávno som niekde čítal tento vtip: „Na Úrade práce: Už sme vám ponúkli miesto v piatich továrňach a ani na jedno ste nenastúpil. Prečo? Všade, kde som prišiel, mali napísané: Nezamestnaným vstup zakázaný!“ Podľa mňa to presne vystihuje nechuť dosť veľkej časti nezamestnaných hľadať si dnes prácu.

Situáciu na úrade práce vidím aj takto: Nezamestnaný dostane nejaký termín, kedy sa má hlásiť a k tomu tlačivo s názvom „Potvrdenie o hľadaní zamestnania.“ Toto potvrdenie si nechá oraziť napríklad aj v najbližšom pohostinstve a pri naplánovanej návšteve ho predloží pracovníčke úradu práce. Samozrejme je tam potvrdená kolónka, že potenciálny zamestnávateľ o neho nemá záujem. Naplnila sa litera zákona a nezamestnaný je spokojný, pracovníčka úradu je spokojná, proste radosť žiť… O mesiac, či dva sa celá situácia zopakuje. Samozrejme, je to zjednodušený pohľad a veľa nezamestnaných prácu skutočne chce, no minimálne to naznačuje, že niečo v zákone o službách zamestnanosti nie je v poriadku…

Totiž nie je nezamestnaný ako nezamestnaný. Chcem poukázať hlavne na jednu skupinu nezamestnaných, kde sa táto prax myslím dá ospravedlniť. Jedná sa o pracujúcich, ktorí niekoľko rokov pred dôchodkom z rôznych dôvodov stratili prácu. V súlade so zákonom môžu požiadať o dávku v nezamestnanosti, ktorú budú dostávať 6 mesiacov, aj to nie všetci. Myslím si, že táto doba by sa mala zvýšiť aspoň na rok, hlavne pre pracovníkov, ktorí majú odpracované 40 a viac rokov. Určite by si to zaslúžili! V tejto skupine mnoho nezamestnaných využíva podporu v nezamestnanosti na preklenutie doby, kedy ešte nemôžu ísť do riadneho dôchodku, alebo napríklad ani do predčasného starobného dôchodku. Zdá sa mi smiešne, zároveň aj ponižujúce a sám som to zažil, ak títo ľudia musia nosiť potvrdenie na úrad práce, že si hľadajú zamestnanie. Kto ich zamestná ak pri prijímacom pohovore uvedú, že o pár mesiacov idú do dôchodku, či už predčasného, alebo riadneho? Nikto! A to nechcem rozoberať fakt, že táto skupina už má aj zdravotné problémy, pre ktoré dali, alebo aj dostali v práci výpoveď. Samozrejme aj zlý zákon je zákon a je potrebné ho dodržiavať, no našej vláde nič nebráni v tom, aby ho zmenila.

Veľký problém hlavne pre budúcnosť vidím v skupine mladých nezamestnaných, ktorí síce pracovať chcú, ale nie oficiálne. Mám na mysli nelegálnu prácu, ktorá sa údajne uplatňuje najmä v stavebníctve, veľko a maloobchode a v ubytovacích a stravovacích službách. Na čierno pracujúci to argumentujú a ospravedlňujú zvyšovaním veku odchodu na dôchodok a hlavne tým, že chcú žiť teraz a pochybujú, či sa dôchodku vôbec dožijú.

Je úlohou štátu, aby ľudí pracujúcich na čierno nejakým spôsobom motivoval oficiálne sa zamestnať. Nestačí len robiť na pracoviskách kontroly za účelom hľadania čiernej práce! Chce to viac. V budúcnosti sa z tohto dôvodu môže ľahko stať, že štát nebude mať nielen na dôchodky, ale ani na vlastné fungovanie.  

Záverom na odľahčenie od vážnej témy jeden aforizmus od autora Jozefa Páleníka: Nezamestnaní pri odchode do dôchodku už nepôjdu na zaslúžený odpočinok. Mali ho doteraz.

Foto: Sole Treadmill, CC

Na našich stránkach poskytujeme priestor skutočne pestrej palete názorových línií, predstavujúcich alternatívu voči súčasnému zriadeniu. Preto čitateľov upozorňujeme, že nakoľko i samotní členovia redakčného kolektívu DAV DVA, spolupracovníci či korešpondenti vzišli z rôznych prúdov, v partikulárnych otázkach sa ich výklady a postoje môžu líšiť či si dokonca miestami protirečiť. Iba názorová pluralita totiž umožňuje skutočne plodnú a hodnotnú diskusiu s potenciálom vygenerovať tie najlepšie myšlienky, schopné načrtnúť pôdorys pre nové spoločensko-ekonomické zriadenie, zohľadňujúce potreby 21. storočia.

Odoberajte prehľadný sumár článkov - 1x týždenne
Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *